Kim Jesteśmy

Oferta

Dlaczego EcomTen

EcomTen jest amerykańską firmą konsultingową która pomaga klientom w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych na terenie USA. Współpracujemy z biznesami już istniejącymi na terenie Stanów Zjednoczonych, a także z spółkami Europejskimi wkraczającymi na rynek amerykański.

EcomTen oferuje kreatywne rozwiązania związane z budowaniem biznesu w USA poprzez budowę modelów biznesowych na rynek amerykański i osiąganiu związanych z tym wysokich marży. Wprowadzamy automatyzacji modelów biznesowych poprzez wykorzystanie technologii i narzędzi ecommerce.

Traktujemy klientów jak partnerów biznesowych z których każdy potrzebują unikalnej strategii aby efektownie konkurować na rynku amerykańskim. Rozumiemy ze kluczem do sukcesu w naszych partnerów w USA jest szybkość działania i w tym jesteśmy całkiem dobrzy.