Przeniesienie firmy do USA

Europejski przedsiębiorca rozważający przeniesienie firmy do USA w 2022 roku powinien posiadać minimalną wiedzę nie tylko o rozmiarze rynku amerykańskiego, ale także o wymogach praktycznych związanych z przeniesieniem działalności gospodarczej do Stanów Zjednoczonych. Przeniesienie firmy do USA to nie tylko szybkie internetowe założenie firmy w Wyoming  lub w Delaware. Proces przeniesienia działalności do USA to zebranie wiedzę o kwestiach podatkowych i prawnych w USA, a także przygotowanie strategii rozwoju działalności zagranicznej firmy na rynku Stanów Zjednoczonych.

Jak przenieść firmę do USA w 2022 roku?

Polski przedsiębiorca planujący przeniesienia działalności gospodarczej do USA w 2022 roku powinien wraz ze swoim doradcą znającym realia rynku USA rozwiązać między innymi następujące kwestie.

 • Która forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w USA będzie najbardziej odpowiednia dla nowego amerykańskiego podmiotu, w którym udziałowcem będzie rezydent podatkowy z Polski?
 • Jaka struktura prawna firmy w USA ułatwi, a jaka utrudni rozpoczęcie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim?
 • W którym z 50-ciu amerykańskich stanów polski przedsiębiorca powinien założyć działalność gospodarczą i dlaczego wybrany stan będzie optymalny dla planowanej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • W których amerykańskich stanach nowa spółka w USA powinna unikać powiązań podatkowych i dlaczego?
 • W jakich urzędach firma polska udziałowiec będzie musiała zarejestrować działalność gospodarczą, odprowadzać podatki, a także składać formy podatkowe?
 • Jak będzie optymalna lokalizacja do magazynowania produktów sprzedawanych na rynku amerykańskim?
 • W którym amerykańskim stanie polska-amerykańska spółka prowadząca sprzedaż internetową powinna magazynować towar?
 • W przypadku zakładaniu podmiotu w USA z więcej niż jednym zagranicznym udziałowcem, kto powinien zostać początkowym udziałowcem w nowo powstałej amerykańskiej spółce?
 • Dlaczego rozpoczęcie działalności gospodarczej w USA przez podmiot z jednym zagranicznym udziałowcem będzie łatwiejszy?
 • Jakie będzie opodatkowanie dochodu spółki prowadzącej działalność gospodarczą poprzez korporację w USA w 2022 roku?
 • Dlaczego prowadzenie sprzedaży internetowej do USA i korzystanie wyłącznie z usług Amazon FBA może nie być najlepszym rozwiązaniem kwestii logistycznych na rynku amerykańskim?
 • W jakich przypadka spółka zarejestrowana w “raju podatkowym” okaże się błędnym rozwiązaniem i będzie zobowiązania do płacenia podatku dochodowego w innych amerykańskich stanach?
 • Jakiego rodzaju ubezpieczenia OC w USA będą wymagane przy prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku amerykańskim?
 • Dlaczego otwarcia konta bankowego w USA dla podmiotu przenoszącego działalność z Polski do USA jest trudne i jak takie konto bankowe założyć?
 • Czy istnieją specyficzne wymogi prawa dotyczące materiałów marketingowych używanych na rynku USA?
 • Jakie są regulacje prawne związane z prowadzeniem sprzedaży internetowej specyficznego produktu na rynku USA?
 • Czy polski produkt oferowany na rynku amerykańskim spełnia wymogi stanu Kalifornia?
 • W jaki sposób firma przenosząca działalność do USA może utrzymać opcje delegowania nowych polskich pracowników do oddziału firmy w USA?
 • Dlaczego polska firma przenosząca firmę do USA powinna jak najszybciej zabezpieczyć własność intelektualną na rynku amerykańskim?
 • O jaki wizy do USA może wystąpić polski przedsiębiorca przenoszący firmę do USA w 2022?
jak przenieść firmę za granicę
Jak przenieść firmę do USA

Europejski przedsiębiorca, który potrafi odpowiedzieć na większość z powyższych pytań, posiada wystarczającą wiedzę potrzebną do przygotowania wstępnej strategii na rynek USA, sprawnego przeniesienia firmy do USA. Z drugiej strony, polski podmiot nieposiadający podstawowej wiedzy o kwestiach i barierach na rynku Stanów Zjednoczonych zrobi wielu kosztownych błędów w trakcie przenoszenia firmy do USA, stad taki podmiot powinien nawiązać współpracy z lokalnym doradcą w Stanach Zjednoczonych w celu przygotowania realnej strategię przeniesienia firmy do USA.

przeniesienie spółki za granicę