Zastrzeżenie znaku towarowego USA rejestracja w Amazon brand registry

rejestracja znaku USA
Rejestracja znaku towarowego w USA

Dlaczego rejestracja znaku towarowego w USA jest ważna

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą w USA, sprzedaż produktów lub usług do USA, powinna włączyć do swojej strategii budowanie sprzedaży na rynku USA element rejestracji znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym. Dlaczego tak poważnie podchodzi się do znaku towarowego w USA, praw własności intelektualnej, tzw. „IP rights” w USA? Powodem są kary, które prawo w USA nakłada na każdy podmiot gospodarczy uczestniczący w sprzedaży produktu naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich. W takim przypadki prawo w USA przewiduje kary dla importera w USA, dystrybutora na terenie USA, amerykańskiej sieci handlowej, lub platformy internetowej typu Amazon.

Zastrzeżenie znaku towarowego a rejestracja w Amazon Brand Registry

Nawet gdy w dobrej wierze firma Amazon udostępnia swoją platformę dla sprzedawcy z Europy, który nie posiada praw do sprzedaży internetowej specyficznego produktu lub promowania produktu pod specyficzną marką na rynku USA, firma Amazon może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za łamanie praw osób trzecich w USA, tzw. „trademark infringment”. Dlatego między innymi jest dość trudno otrzymać od Amazon pozwolenie na sprzedaż nowych płyt CD, DVD lub zegarków w USA. Amerykańscy właściciele znaków towarowych bardzo mocno naciskają na firmę Amazon, aby ta szybko reagował na nieautoryzowaną sprzedaż internetową na portalu Amazon.com. Firma Amazon próbuje utrzymać swoje dobre imię, zmniejszać ryzyko odpowiedzialności cywilnej i wydatki na koszty adwokackie w USA poprzez:

  • Ustalenie praw i ograniczeń posiadanych przez sprzedawce Amazon podczas początkowego procesu rejestracyjnego na Amazon.
  • Odpowiednie wpisy w regulaminie sprzedaży pozwalające Amazonowi na szybkie zablokowanie konta sprzedawcy lub zawieszenie sprzedaży specyficznego produktu.
  • Wprowadzenie programu Brand Registry, dla właścicieli znaków towarowych w USA.
  • Udostępnienie szybkiego kanału do zgłaszanie naruszeń praw własności intelektualnej w USA. Tutaj możesz zgłosić naruszenie Twojego prawa do znaku towarowego na Amazon.

Zablokowanie konta Amazon a znak towarowy w USA

Monitorowanie ryzyka odpowiedzialności cywilnej w wyżej przedstawionych sytuacjach jest nieustannym procesem prowadzonym przez platformę Amazon a także przez właścicieli znaków towarowych w USA. W przypadku gdy właściciel znaku towarowego w USA zgłosi do firmy Amazona przypadek sprzedaży internetowej produktu naruszającego prawa własności intelektualnej właściciela marki w USA, firma Amazon na początek szybko zablokuje konta sprzedawcy Amazon, który być może łamie prawa osób trzecich na terenie USA, a dopiero potem będzie analizować prawa sprzedawcy Amazon i znaku towarowego w USA. Zablokowane konto sprzedawcy na Amazon na okres paru tygodni lub miesięcy może finansowo zniszczyć  sprzedawce Amazon.

Zgłoszenie znaku towarowego w USA
zastrzeżenie znaku towarowego
Ochrona znaku towarowego

Polski sprzedawca na Amazon.com, który planuje sprzedawać lub już sprzedaje swoje produkty na rynku USA, powinien jak najszybciej ochronić swoje prawa do używania znaku towarowego w amerykańskim systemie prawnym. Co najczęściej w praktyce oznacza złożenie odpowiedniego wniosku o rejestrację znaku towarowego w USA. Istnieje kilka opcji na zgłoszenie znaku towarowego w USA.

Opcja #1. Przygotowanie i zgłoszenie rejestracji znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie już zastrzeżonego znaku towarowego w Unii Europejskiej.

Opcja #2. Podmiot prowadzący działalność handlową na terenie USA, które jeszcze nie sprzedają swoich produktów lub usług na rynku USA, może złożyć wniosek o ochronę znaku towarowego w oparciu o zamierzane użycie znaku w przyszłości, tzw. intent to use. Wniosek oparty na zamiarze użycia/ sprzedaży produktu w USA w przyszłości pozwala właścicielowi marki zabezpieczyć swoje prawa do używania marki produktu przed rozpoczęciem sprzedaży na rynku amerykańskim.

Ta druga opcja jest bardzo ciekawym posunięciem strategicznym na rynku USA, pozwala nie tylko zarejestrować znak towarowy w USA w bardzo bliskiej przyszłości, ale także pozwala uniknąć wielu kosztownych niespodzianek prawnych w Stanach Zjednoczonych. Jedną z takich niespodzianek jest wysoki koszt usług prawnych związanych z sprawami sądowymi dotyczącymi używania znaków towarowych na rynku USA. Takiego rodzaju sprawa muszą toczyć się wyłącznie w amerykańskich sądach federalnych. Początkowy koszt postępowania federalnego związanego ze sporem o prawa do własności intelektualnej, na przykład spory dotyczące ważność zarejestrowanego znaku lub prawa do ochrony specyficznej marki na rynku USA, to około 30,000 dolarów.

#F...CORONAVIRUS

Wiele firm i pracowników po stronie Polski jak i USA jest lub będzie dotkniętych przez korona wirusa w najbliższym czasie. Dlatego chcę wesprzeć takie firmy które odczują finansowe skutki tego wirusa. Do odwołania oferuję 15% zniżkę na wszystkie moje serwisy. W pierwszym emailu do mnie podaj kod CORONA15.