Nie zastrzeżenie znaku towarowego na rynku amerykańskim będzie kosztownym błędem

Dlaczego zastrzeżenie marki produktu sprzedawanego na rynku Stanów Zjednoczonych jest tak ważne?

Jeżeli Twoja europejska firma planuje sprzedawać swoje produkty na rynku amerykańskim, zastrzeżenie marki związanej z takimi produktami w Amerykańskim Urzędzie Patentowym powinno być włączone do każdej strategii wejścia na rynek amerykański. Dlaczego tak poważnie podchodzi się do prawa własności intelektualnej, tzw. “IP rights” na terenie Stanów Zjednoczonych? Powodem są kary, które amerykańskie prawo regulujące własność intelektualną, nakłada na każdy podmiot gospodarczy uczestniczący w sprzedaży produktów naruszających amerykańskie prawa osób trzecich, czyli na amerykańskiego importera, dystrybutora, siec handlowa, lub sklep internetowy oferujący takie produkt. Nawet gdy w dobrej wierze firma Amazon udostępnia swoją platformę dla sprzedającego, który nie posiada praw do sprzedaży internetowej specyficznego produktu lub promowania pod specyficzną marką na amerykańskim rynku, firma Amazon może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za łamanie praw osób trzecich, tzw. “trademark infringment”. Dlatego między innymi jest tak trudno otrzymać pozwolenie od Amazon na sprzedaż nowych filmów lub kosmetyków w USA, ponieważ amerykańscy właściciele praw IP do produktów z tych kategorii bardzo mocno naciskają, aby Amazon szybko reagował na nieautoryzowaną sprzedaż w tych kategoriach produktów. Amerykański Amazon próbuje zmniejszać takiego rodzaju ryzyko, odpowiedzialność i związane z tym wydatki poprzez:

  • Sprawdzanie praw własności intelektualnej do znaku towarowego produktu podczas początkowego procesu rejestracyjnego na Amazon
  • Odpowiednie wpisy w regulamin sprzedaży internetowej na Amazon, dzięki którym nawet otwarte konto sprzedawcy może być jeszcze szybciej zablokowane przez Amazon
  • Wprowadzenie programu Brand Registry dla właścicieli zarejestrowanych już znaków towarowych w USA
  • Udostępnienie szybkiego kanału do zgłaszanie naruszeń praw własności intelektualnej; tutaj możesz zgłosić naruszenie Twojego prawa do znaku towarowego na Amazon http://amzn.to/1Qh66Gp

Konsekwencje naruszenie amerykańskich prawe IP= blokada konta Amazon

Monitorowanie ryzyka własnej odpowiedzialności cywilnej w wyżej przedstawionych sytuacjach jest nieustannym procesem prowadzonym przez firmę Amazon. W przypadku gdy szczególnie olbrzymi właściciel brandu zgłosi do Amazon przypadek internetowej sprzedaży produktów gdzie sprzedający nie posiada praw do używania i sprzedawania produktów pod specyficzną marką- czyli naruszających amerykańskie prawa właściciela marki, firma Amazon na początek szybko zablokuje rachunek sprzedawcy, który być może łamie prawa osób trzecich na terenie USA, a dopiero potem będzie analizować argumenty obu stron.

Ochrona marki na rynku amerykańskim

Firma z Polski, które chce sprzedawać lub już sprzedają swoje produkty na rynku amerykańskim, powinna jak najszybciej uregulować prawa własności intelektualnej na terenie USA, czyli złożyć wniosek o rejestracje i ochronę znaku towarowego, marki, nazwy firmy lub loga, w amerykańskim systemie prawnym. Istnieje kilka opcji zarejestrowania znaku towarowego w Amerykańskim Rejestrze Federalnym, tzw. United States Patent and Trademark Office.

  • marka produktu na rynku amerykańskim

    Jedna z tych opcji to przygotowanie i zgłoszenie rejestracji znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego już znaku towarowego w Unii Europejskiej

  • Inna opcja dla firm, które jeszcze nie sprzedają swoich produktów na rynku amerykańskim, to opcja zastrzeżenia marki produktu na przyszłość, tzw. intent to use. Opcja ta pozwala firmie “zastrzec” swoje prawo do używania marki przed rozpoczęciem sprzedaży specyficznego produktu na terenie Stanów Zjednoczonych

Ta druga opcja jest bardzo dobrym posunięciem strategicznym – pozwala nie tylko zastrzec markę na rynku USA do użytku w przyszłości, ale także uniknąć wielu kosztownych niespodzianek prawnych, jak i biznesowych w Stanach Zjednoczonych.  Jedną z takich niespodzianek jest wysoki koszt usług prawnych związanych ze sprawami sądowymi dotyczącymi amerykańskich znaków towarowych, które muszą toczy się wyłącznie w amerykańskich sadach federalnych w Stanach Zjednoczonych. Początkowy koszt postępowania federalnego związanego ze sporami o prawa do własności intelektualnej, między innymi spory o ważność zarejestrowanego znaku lub prawa do ciągłej ochrony marki na terenie USA, to około 30 000 dolarów.

Pytania dotyczące używania i ochrony Twojej marki produktu w USA?

Napisz do mnie używając poniższy link

http://bit.ly/2AKq88A