ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego na rynku USA

Ochrona znaku towarowego na rynku USA

W jaki sposób właściciel znaku towarowego w USA, który złożył wniosek o ochronę znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym, USPTO, powinien używać znak towarowy na rynku USA?

ochrona znaku towarowego
Ochrona znaku USA

Prawna ochrona marki pod prawem w USA

Prawo ochronne na znak towarowy w USA przewiduje, iż konkurencja i konsumenci na rynku amerykańskim powinni być informowani, że dany znak towarowy, logo lub marka produktu są objęte ochroną prawną na terenie Stanów Zjednoczonych. Prawo ochronne na znak towarowy wymaga między innymi, żeby informacje o złożeniu wniosku o ochronę znaku lub zastrzeżonym znaku były umieszczone w materiałach marketingowych, na stronie internetowej firmy, katalogach lub w dokumentacji firmowej. Umieszczenie odpowiedniego symbolu przy zarejestrowanej marce w USA zwiększa także prestiż danej marki – budzi większą wiarygodność w oczach amerykańskich kontrahentów.

Prawna ochrona marki a znak towarowy R

Prawo w USA wymaga od właściciela znaku towarowego w USA, aby informował on swoją konkurencję na rynku amerykańskim, w jeden z następujących sposobów:
znak towarowy R
Znaku towarowy R
  • Dodając symbol * w pobliżu zastrzeżonego znaku towarowego i opisując w stopce strony internetowej lub katalogu, że dany znak jest znakiem chronionym na rynku USA.
  • Dodając symbol w pobliżu znaku towarowego który jest w trakcie przechodzenia procesu ochrony i używając markę produktu wraz z symbolem .
  • Umieszczając ® przy marce która zostala oficjalnie zarejstrowana w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych.
Więcej informacji na temat rejestracji, ochrony i używaniu amerykańskich znaków towarowych można znaleźć na stronie Amerykańskiego Urzędu Patentowego.