Firma Delaware

Europejska firma planująca prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim powinny przygotować wstępne badanie rynku Stanów Zjednoczonych, a także przygotować biznesplan związany z wejściem na rynek amerykański. Biznesplan powinien zawierać element założenia firmy w USA. Europejski podmiot może założyć firmę w USA w jednym z 50-ciu amerykańskich stanów. Jednym z najbardziej popularnych stanów do założenia firmy w USA jest Stan Delaware. Dlaczego spółka Delaware jest tak popularna i co rozważyć przed szybką decyzją o założeniu firmy w Delaware?

Firma Delaware
Firma Delaware

Firma w USA firma Delaware

Rejestracja firmy w Delaware jest popularną opcją z powodu otoczki prawnej utworzonej w Stanie Delaware. Co korzystnego oferuje Delaware law, prawo stanu Delaware, dla zagranicznego udziałowca rejestrującego firmy w Delaware?

 • System prawny. Stan Delaware ma bardzo dużą przejrzystość systemu prawnego, stąd Delaware posiada bardzo dobrą renomę systemu prawnego. Prawo spółki w Delaware jest bardzo przejrzyste i przyjazne dla podmiotów, które są zarejestrowane w Delaware. Spółka z Delaware będzie mogła o wiele szybciej rozwiązać spory, nieporozumienia prawne przed sędzią lub mediatorem w Stanie Delaware niż doczekać się swojego dnia w Nowojorskim sądzie, szczególnie w roku 2022 i licznych opóźnień spowodowanych przez COVID-19.
 • Prywatność. Rejestracja firmy w Delaware pozwala na dużą większą “ochronę prywatności” udziałowców w spółce w Delaware. Dla przykładu zagraniczny udziałowiec rejestrujący spółkę w Nowym Jorku lub New Jersey, nie będzie w stanie ukryć informacji o udziałowcach lub menadżerach spółki, ponieważ tego rodzaju informacje są informacjami publicznymi. Podobnie jest w innych amerykańskich stanach, na przykład w Nevadzie można bardzo łatwo ustalić kto jest udziałowcem, lub menadżerem w podmiocie gospodarczym zarejestrowanym w Stanie Nevada. Warto tutaj zaznaczyć, iż większa ochrona prywatności nie oznacza, iż podmiot zarejestrowany w Delaware będzie w stanie łamać prawo polskie lub amerykańskie! W przypadku, gdy firma w Delaware będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnej z prawem polskim lub amerykańskim, urzędy skarbowe obu krajów będą w stanie uzyskać informacje “poufne” dotyczące takiej spółki w Delaware.
 • Delaware podatki.  Ta kwestia cieszy się największym zainteresowaniem pośród europejskich przedsiębiorców. Z drugiej strony jest bardzo często złe zrozumiana, interpretowana przez zagranicznych udziałowców rozważających rejestrację firmy w Delaware. Warto przyjąć następujące założenie: firma zarejestrowana w Delaware prowadząca działalność gospodarcza na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki federalne i być może podatki stanowe… (kliknij tutaj, jeżeli potrzebujesz pomoc przy znalezieniu i zatrudnij księgowego w USA)

Rejestracja spółki w Delaware

Przeprowadzenie rejestracji firmy w Delaware jest dość proste. Jeden z pierwszych kroków w procesie rejestracji spółki w Delaware to wybór nazwy dla spółki w Delaware. Dobry wybór nazwy dla podmiotu w Delaware przyspieszy cały proces rejestracji spółki w Delaware, a także pozwoli uniknąć kosztownych niespodzianek w przyszłości. W przypadku gdy proponowana nazwa dla spółki w Delaware będzie taka sama lub podobna do nazwy podmiotu już zarejestrowanego w Rejestrze Spółek w Delaware, urzędnik Stanu Delaware odmówi rejestracji nowego podmiotu o tej samej nazwie. Czy jest to realne? Tak, ponieważ w Delaware jest zarejestrowanych ponad 1 milion podmiotów, 64% spółek giełdowych w USA, stad istnieje duża szansa, że ktoś już prowadzi działalność gospodarczą na terenie USA pod proponowaną nazwą dla nowej spółki Delaware.

Przy wyborze nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware warto też pomyśleć o kwestiach własności intelektualnej, precyzyjniej mówiąc o marce, która będzie używana do sprzedaży produktu lub usługi na rynku USA. W przypadku próby rejestracji firmy w Delaware, która będzie posiadać taką samą nazwę jak znak towarowy już zarejestrowany na rynku amerykańskim, stworzy to niepotrzebne kosztowne problemy prawne w przyszłości. Najczęściej doradzamy zagranicznym klientom planującym rejestracje spółki w Delaware przeprowadzenie następującej analizy:

 • Ustalanie marki, pod którą produkt lub usługa będzie oferowana na rynku USA.
 • Sprawdzenie dostępności domeny najwyższego poziomu związanego z produktem, który będzie oferowany na rynku USA.
 • Wstępna analiza prawna dotyczącą rejestracji proponowanego znaku towarowego.
 • Ustalenie nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware.

Więcej informacji o procesie rejestracji znaku towarowego w USA znajdziesz tutaj.

Spółka Delaware proces administracyjny

Po ustaleniu nazwy dla firmy w USA następnym krokiem w procesie otwierania działalności jest złożenia aktu ustanowienia spółki w Delaware. Po okolu 4 dniach od złożenia aktu założycielskiego firmy w Delaware, dane firmy zostają wprowadzony do Rejestru Spółek w Delaware. Kolejnym krokiem dla firmy w USA jest wystąpienie o numer podatkowy EIN.

Na tym etapie rejestracji firmy w Delaware większość doradców zakańcza wsparcie zagranicznego podmiotu na terenie Stanów Zjednoczonych. Niestety jest to poważny błąd w procesie otwierania działalności gospodarczej w USA, ponieważ zagraniczny udziałowiec potrzebuje rozwiązać inne aspekty i kwestie związane ze stworzeniem podmiotu, który będzie w stanie prowadzić działalność gospodarczą na rynku USA!

Spółka Delaware
Spółka Delaware
Firmy w USA bariery praktyczne dla firm zarejestrowanych w Delaware

W celu osiągnięcia pełnej operacyjności spółka Delaware z zagranicznym udziałowcem będzie musiała między innymi rozwiązać następujące kwestie:

 • Firma w Delaware musi być w stanie przyjmować płatności generowane na rynku Stanów Zjednoczonych, co wymaga otwarcia konta bankowego w USA. Amerykańscy partnerzy będą płacić wekslami bankowymi a ponad 70% konsumentów używa kart kredytowych i bankowych.
 • Prowadzenie sprzedaży internetowej na rynku USA przez firmę w Delaware będzie równoznaczne z obowiązkiem pobieraniem podatku sales tax w USA i rozliczania się z urzędami podatkowymi w Stanach Zjednoczonych. W tym celu będą potrzebne konto bankowe i stanowe rejestracje podatkowe.
 • Firma Delaware natrafi na utrudnienia przy uzyskaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Spółka Delaware z dwoma lub więcej udziałowcami powinna posiadać umowę operacyjną firmy. Taka umowa o zarządzanie spółką w Delaware będzie określać prawo i ograniczenia udziałowców i powinna być przygotowana przez prawnika w USA. Udzielanie porad prawnych w tej kwestii przed doradcę, który nie posiada licencji adwokackiej w USA jest nie tylko przestępstwem, ale także naraża zagranicznych udziałowców na nieokreślone konsekwencje prawne na terenie Stanów Zjednoczonych.

Firma w Delaware a podatki w USA i Polsce

W przypadku firmy w Delaware z polskim udziałowcem generującej dochód na rynku Stanów Zjednoczonych, nie ma opcji ucieczki od płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Co prawda taka spółka w Delaware może ominąć stanowy podatek dochodowy, ale może być ciągle zobowiązana do rozliczania się z innych podatków z powodu prowadzonej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Rejestracja spółki w Delaware nie zwalnia takiego firmy w USA z obowiązku rozwiązania kwestii podatku od sprzedaży w USA. Firma w Delaware z polskim udziałowcem oznacza także płacenie podatków w Polsce!

Firma w Delaware posiadająca więź podatkową z jednym z amerykańskich stanów, jest zobowiązana do składania rozliczeń podatkowych, płacenia podatków stanowych w USA, a także pobierania VAT w USA. Jednym z przykładów, jest spółka zarejestrowana w Delaware korzystająca z magazynów na terenie USA. Innym przykładem jest spółka w Delaware prowadząca sprzedaż internetową poza Amazon FBA, gdzie zagraniczny udziałowiec musi uzyskać licencję uprawniające do pobierania podatku od sprzedaży “sales tax”. Firma w Delaware generująca dochód z rynku amerykańskiego, która być może nie posiada obowiązku płacenia podatku dochodowego w USA, może ciągle być zobowiązana do prowadzenia księgowości w USA i składania wymaganych formularzy podatkowych do urzędów podatkowych w USA. Niezłożenie jednego z formularzy federalnych może kosztować polskiego udziałowca w spółce w Delaware kare podatkowa w wysokości 10,000 USD. Wznowienie z Lipca 2019– kara skarbowa za niedopełnienie tego obowiązku podatkowego została podniesiona do $25,000!

Spółka LLC, corporation w Delaware, a podatki w USA

Zagraniczny podmiot powinien podejść bardzo ostrożnie do wyboru formy prawnej dla zakładanego podmiotu w Delaware. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla rejestrowanej firmy w Delaware będzie zależny od wielu lokalnych czynników i jak planów firmy na rynek USA. Na przykład czy zagraniczny podmiot planuje rozwinąć biznes na rynku USA i uzyskać kapitał ze Stanów Zjednoczonych.

Od strony podatkowej, błędny wybór prawny formy do prowadzenia działalności gospodarczej w Delaware może oznaczać wyższe podatki w USA, podwójne opodatkowanie, jak i wiele innych niespodzianek podatkowych. W Lutym 2021 roku nasza firma otrzymała zapytanie od europejskiej firmy informatycznej, która potrzebowała usługi księgowe na rynku amerykańskim. Po wstępnym rozeznaniu okazało się, iż europejski podmiot sam założył firmę w Delaware bez analizy i zrozumienia konsekwencji podatkowych. Firma z Delaware wygenerowała dochodu z rynku USA i była już na drodze do zapłacenia 45% podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Usługa rejestracji firmy w Delaware jest oferowana przez wielu doradców i bardzo często po bardzo niskich cenach. Jak widać powyżej w praktyce skorzystanie z tańszego doradcy może być bardzo kosztownym błędem dla zagranicznego podmiotu wchodzącego na rynek USA. Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana sprawnym założeniem firmy w USA, która będzie mogła szybko prowadzić działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych prosimy o kontakt.

Scroll to Top