Rejestracja firmy w Delaware w 2022

Europejscy przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, potrzebują wybrać jeden z 50-ciu amerykańskich, w którym zarejestrują swoją firmę.  Jednym z najbardziej znanych stanów do założenia działalności gospodarczej w USA jest Stan Delaware. Dlaczego otwarcie firmy w Delaware jest tak bardzo popularne i co rozważyć przed szybką i decyzją internetowej rejestracji firmy w Delaware?

firmy w delaware
Rejestracja firmy w Delaware

Firma w Delaware i regulacje prawne w Delaware

Rejestracja firmy w Delaware jest popularną opcją z powodu otoczki prawnej utworzonej w Stanie Delaware. Co korzystnego oferuje Delaware law, prawo stanu Delaware, dla zagranicznego udziałowca rejestrującego firmy w Delaware?
 • System Prawny. Stan Delaware ma bardzo dużą przejrzystość systemu prawnego, stąd Delaware posiada bardzo dobrą renomę swojego systemu prawnego. Prawo spółki w Delaware jest bardzo przejrzyste i przyjazne dla podmiotów, które są zarejestrowane w Delaware. Spółka z Delaware będzie mogła o wiele szybciej rozwiązać spory, nieporozumienia prawne przed sędzią lub mediatorem w Stanie Delaware niż doczekać się swojego dnia w Nowojorskim sądzie, szczególnie w roku 2022 i licznych opóźnień spowodowanych przez COVID-19.
 • Prywatność. Rejestracja firmy w Delaware pozwala na dużą większą “ochronę prywatności” udziałowców w spółce w Delaware. Dla przykładu zagraniczny udziałowiec rejestrujący spółkę w Nowym Jorku lub New Jersey, nie będzie w stanie ukryć informacji o udziałowcach lub menadżerach spółki, ponieważ tego rodzaju informacje są informacjami publicznymi. Podobnie jest w innych amerykańskich stanach, na przykład w Nevadzie można bardzo łatwo ustalić kto jest udziałowcem, lub menedżerem w podmiocie gospodarczym zarejestrowanym w Stanie Nevada. Warto tutaj zaznaczyć, iż większa ochrona prywatności nie oznacza, iż podmiot zarejestrowany w Delaware będzie w stanie łamać prawo polskie lub amerykańskie! W przypadku, gdy firma w Delaware będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnej z prawem polskim lub amerykańskim, urzędy skarbowe obu krajów będą w stanie uzyskać informacje “poufne” dotyczące takiej spółki w Delaware.
 • Delaware Podatki.  Ta kwestia cieszy się największym zainteresowaniem a z drugiej strony jest bardzo często złe zrozumiana, interpretowana przez zagranicznych udziałowców rozważających rejestrację firmy w Delaware. Warto przyjąć następujące założenie: firma zarejestrowana w Delaware prowadząca działalność gospodarcza na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki federalna i być może stanowe… (zatrudnij księgowego do głębszej analizy)

Rejestracja spółki w Delaware

Przeprowadzenie rejestracji firmy w Delaware jest dość proste.  Jeden z pierwszych kroków w procesie rejestracji spółki w Delaware to wybór nazwy dla spółki w Delaware. Dobry wybór nazwy dla podmiotu w Delaware przyspieszy cały proces rejestracji spółki w Delaware, a także pozwoli uniknąć kosztownych niespodzianek w przyszłości. W przypadku gdy proponowana nazwa dla spółki w Delaware będzie taka sama lub podobna do nazwy podmiotu już zarejestrowanego w Rejestrze Spółek w Delaware, urzędnik Stanu Delaware odmówi rejestracji nowego podmiotu o tej samej nazwie. Czy jest to realne? Tak, ponieważ w Delaware jest zarejestrowanych ponad 1 milion podmiotów, 64% spółek giełdowych w USA, stad istnieje duża szansa, że ktoś już prowadzi działalność gospodarczą w USA pod proponowaną nazwą dla nowej spółki w Delaware.

Przy wyborze nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware warto też pomyśleć o kwestiach własności intelektualnej, precyzyjniej mówiąc o marce, która będzie używana do sprzedaży produktu lub usługi na rynku USA. W przypadku próby rejestracji firmy w Delaware, która będzie posiadać taką samą nazwę jak znak towarowy już zarejestrowany na rynku amerykańskim, stworzy to niepotrzebne kosztowne problemy prawne w przyszłości. Najczęściej doradzamy zagranicznym klientom planującym rejestracje spółki w Delaware przeprowadzenie następującej analizy:

 • Ustalanie marki, pod którą produkt lub usługa będzie oferowana na rynku USA.
 • Sprawdzenie dostępności domeny najwyższego poziomu związanego z produktem, który będzie oferowany na rynku USA.
 • Wstępna analiza prawna dotyczącą rejestracji proponowanego znaku towarowego.
 • Ustalenie nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware.

Więcej informacji o rejestracji znaku towarowego w USA znajdziesz tutaj.

Spółka Delaware proces administracyjny

Po ustaleniu nazwy dla rejestrowanego podmiotu w USA, następnym krokiem w procesie rejestracji firmy w Delaware jest złożenia aktu ustanowienia spółki, w Urzędzie Stanu Delaware. Po okolu 4 dniach od złożenia aktu założycielskiego firmy w Delaware, dane firmy zostają wprowadzony do Rejestru Spółek w Delaware. Kolejnym krokiem dla oficjalnie zarejestrowanej spółki Delaware jest wystąpienie o numer podatkowy EIN. Na tym etapie rejestracji firmy w Delaware większość doradców zakańcza wsparcie zagranicznego inwestora, niestety jest to poważny błąd w procesie otwierania działalności gospodarczej w USA, ponieważ zagraniczny udziałowiec potrzebuje rozwiązać inne aspekty i kwestie związane ze stworzeniem podmiotu, który będzie w stanie prowadzić działalność gospodarczą na rynku USA!
rejestracja spółki w Delaware
Rejestracja spółki w Delaware
Bariery praktyczne dla firmy zarejestrowanej w Delaware
W celu osiągnięcia pełnej operacjolnosci spółka zarejestrowana w Delaware z zagranicznym udziałowcem będzie musiała między innymi rozwiązać następujące kwestie:
 • Firma w Delaware musi być w stanie przyjmować płatności, co wymaga otwarcia konta bankowego, dzięki czemu zagraniczny udziałowiec w firmie Delaware będzie mógł wpłacać amerykańskie weksle bankowe.
 • Prowadzenie sprzedaży internetowej na rynku USA przez spółkę w Delaware oznacza pobierania sales tax w USA i rozliczanie się z urzędami podatkowymi w USA, do czego będzie potrzebne konto bankowe w USA jak i rejestracje podatkowe.
 • Firma zarejestrowana w Delaware natrafi na utrudnienie przy uzyskaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Firma w Delaware posiadająca dwóch lub więcej udziałowców powinna posiadać umowę operacyjną firmy w Delaware. Umowa o zarządzanie spółką w Delaware będzie określać prawo i ograniczenia udziałowców i powinna być przygotowana przez prawnika w USA. Udzielanie porad prawnych bez posiadania licencji adwokackiej w USA jest nie tylko przestępstwem, ale także naraża udziałowców zagranicznych w podmiocie w Delaware na nieokreślone konsekwencje prawne.

Firma w Delaware a podatki w Polsce i USA

W przypadku firmy w Delaware z polskim udziałowcem generującej dochód na rynku Stanów Zjednoczonych, nie ma opcji ucieczki od płacenia podatków w USA, czy w Polsce. Co prawda taka spółka w Delaware może ominąć stanowy podatek dochodowy, ale może być ciągle zobowiązana do rozliczania się z innych podatków, ponieważ prowadzi działalność gospodarcza na rynku amerykańskim. Rejestracja spółki w Delaware nie zwalnia takiego podmiotu z obowiązku rozwiązania lokalnych kwestii „sales tax”, podatku od sprzedaży w USA. Firma w Delaware z polskim udziałowcem oznacza także płacenie podatków w Polsce!

Firma w Delaware posiadająca więź podatkową z jednym z amerykańskich stanów, jest zobowiązana do składania rozliczeń podatkowych, płacenia podatków stanowych w USA, a także pobierania VAT w USA. Jednym z przykładów, jest spółka zarejestrowana w Delaware korzystająca z magazynów na terenie USA. Innym przykladem jest spółka w Delaware prowadząca sprzedaż internetową poza Amazon FBA, gdzie zagraniczny udziałowiec musi uzyskać licencję uprawniające do pobierania podatku od sprzedaży “sales tax”. Firma w Delaware generująca dochód z rynku amerykańskiego, która być może nie posiada obowiązku płacenia podatku dochodowego w USA, może ciągle być zobowiązana do prowadzenia księgowości w USA i składania wymaganych formularzy podatkowych do urzędów podatkowych w USA. Niezłożenie jednego z formularzy federalnych może kosztować polskiego udziałowca w spółce w Delaware kare podatkowa w wysokości 10,000 USD. Wznowienie z Lipca 2019– kara skarbowa za niedopełnienie tego obowiązku podatkowego została podniesiona do $25,000!

Formy prawne działalności gospodarczej w Delaware

Polski udziałowiec powinien podejść bardzo ostrożnie do wyboru formy prawnej dla zakładanego podmiotu w Delaware. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla rejestrowanej firmy w Delaware będzie zależny od wielu czynników i jak planów firmy na rynku USA. Od strony podatkowej, błędny wybór prawny formy działalności gospodarczej w Delaware w 2022 roku może oznaczać podwójne odpatkowanie jak i wiele innych niespodzianek podatkowych.

W Lutym 2021 roku nasza firma otrzymała zapytanie od europejskiej firmy informatycznej, która potrzebowała usługi księgowe na rynku amerykańskim. Po wstępnym rozeznaniu okazało się, iż firma sama założyła działalność gospodarczą w Delaware bez zrozumienia konsekwencji podatkowych. Klienta firma z Delaware wygenerowała pewien dochodu z rynku USA i była na drodze do zapłacenia 45% podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Usługa rejestracji firmy w Delaware jest oferowana przez wielu doradców po bardzo niskich cenach.  Jak widać powyżej w praktyce skorzystanie z tańszego doradcy może być bardzo kosztownym błędem dla polskiego przedsiębiorcy, wchodzącego na rynek USA. Jeżeli jesteś zainteresowany sprawną rejestracją firmy w Delaware, która będzie mogła szybko prowadzić działalność gospodarczą w USA w 2022 roku sprawdź naszą ofertę.