Firma w USA- Delaware

Europejska firma planująca prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim poprzez rejestracje firmy w Delaware powinna przygotować wstępne badanie rynku Stanów Zjednoczonych, a także biznesplan związany z wejściem na rynek amerykański. Biznesplan powinien zawierać poniższe kwestie związane z założeniem firmy w Delaware, a także rozwiązać amerykańskie kwestie podatkowe, prawne i rynkowe, na które trafi zagraniczny podmiot robiący biznes przez założoną firmę w Delaware.

Firma w USA firma Delaware

Firma w USA Delaware
Firma w USA Delaware

Rejestracja firmy w USA, w Stanie Delaware, jest popularną opcją z powodu otoczki prawnej utworzonej w Stanie Delaware. Co korzystnego oferuje prawo handlowe stanu Delaware dla zagranicznych udziałowców rejestrujących firmy w USA?

 • System prawny. Delaware ma bardzo dużą przejrzystość systemu prawnego, stąd Delaware posiada bardzo dobrą renomę swojego systemu prawnego. Prawo handlowe w Delaware jest bardzo przejrzyste i przyjazne dla firm założonych w Delaware. Spółka Delaware będzie mogła o wiele szybciej rozwiązać spory, nieporozumienia prawne przed sędzią lub mediatorem w Stanie Delaware niż doczekać się swojego dnia w Nowojorskim sądzie, szczególnie po roku 2021 i licznych opóźnień spowodowanych przez COVID-19.
 • Prywatność. Rejestracja firmy w Delaware pozwala na dużą większą ochronę prywatności udziałowców w spółce w Delaware. Dla przykładu zagraniczny udziałowiec rejestrujący spółkę w Nowym Jorku lub New Jersey, nie będzie w stanie ukryć informacji o udziałowcach lub menadżerach spółki, ponieważ tego rodzaju dane są informacjami publicznymi. Podobnie jest w innych amerykańskich stanach. W przypadku firmy założonej w Nevadzie można bardzo łatwo ustalić udziałowca lub menadżerem. Warto tutaj zaznaczyć, iż większa ochrona prywatności w Delaware nie oznacza, iż podmiot zarejestrowany w Delaware będzie w stanie łamać prawo polskie lub amerykańskie! W przypadku, gdy firma w Delaware będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnej z prawem polskim lub amerykańskim, urzędy skarbowe obu krajów będą w stanie uzyskać wszystkie informacje spółce w Delaware.
 • Delaware podatki.  Kwestia podatków w USA cieszy się największym zainteresowaniem pośród europejskich przedsiębiorców. Niestety bardzo często prawo podatkowe w USA jest źle zrozumiane i interpretowane przez zagranicznych doradców doradzających tanią rejestrację firmy w USA Delaware. Warto przyjąć następujące założenie: firma Delaware prowadząca działalność gospodarcza na terenie Stanów Zjednoczonych będzie płacić podatki federalne i być może podatki stanowe… (kliknij tutaj, jeżeli potrzebujesz pomoc przy znalezieniu i zatrudnij księgowego w USA)

Spółka Delaware pierwsze kroki

Założenie firmy w Delaware jest dość proste. Pierwszy krok w procesie rejestracji firmy w USA Delaware to wybór nazwy dla podmiotu w Delaware. Dobry wybór nazwy dla firmy w Delaware przyspieszy cały proces rejestracji spółki w Delaware, a także pozwoli uniknąć kosztownych niespodzianek w przyszłości. W przypadku gdy proponowana nazwa dla spółki w Delaware będzie taka sama lub podobna do nazwy podmiotu już zarejestrowanego w Rejestrze Spółek w Delaware, urzędnik Stanu Delaware odmówi rejestracji nowego podmiotu o tej samej nazwie i cały proces rejestracji firmy w USA przedłuży się o paręnaście dni. Czy jest to realne? W Stanie Delaware jest zarejestrowanych ponad 1 milion podmiotów, 64% spółek giełdowych w USA, stad istnieje duża szansa, że ktoś już prowadzi działalność gospodarczą pod proponowaną nazwą dla nowej spółki Delaware.

Przy wyborze nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware warto też pomyśleć o kwestiach własności intelektualnej, precyzyjniej mówiąc o marce, która będzie używana do sprzedaży produktu lub usługi na rynku USA. W przypadku próby rejestracji firmy w Delaware, która będzie posiadać taką samą nazwę jak znak towarowy już zarejestrowany na rynku amerykańskim, stworzy to niepotrzebne kosztowne problemy prawne w przyszłości. Najczęściej doradzamy zagranicznym klientom planującym rejestracje spółki w Delaware przeprowadzenie następującej analizy:

 • Ustalanie marki, pod którą produkt lub usługa będzie oferowana na rynku USA.
 • Sprawdzenie dostępności domeny najwyższego poziomu związanego z produktem, który będzie oferowany na rynku USA.
 • Wstępna analiza prawna dotyczącą rejestracji proponowanego znaku towarowego.
 • Ustalenie nazwy dla firmy rejestrowanej w Delaware.

Więcej informacji o procesie rejestracji znaku towarowego w USA znajdziesz tutaj.

Firma w USA w Delaware proces administracyjny

Spółka Delaware
Spółka Delaware

Po ustaleniu nazwy dla firmy w USA drugim krokiem w procesie otwierania działalności jest złożenia aktu ustanowienia spółki w Delaware. Po okołu 4 dniach od złożenia aktu założycielskiego firmy w Delaware, dane firmy zostają wprowadzony do Rejestru Spółek w Delaware. Kolejnym krokiem dla firmy w USA jest wystąpienie o numer podatkowy EIN. Na tym etapie rejestracji firmy w Delaware większość europejskich doradców zakańcza wsparcie zagranicznego podmiotu na rynku Stanów Zjednoczonych. Niestety jest to poważny błąd w procesie otwierania działalności gospodarczej w USA. Zagraniczny udziałowiec w spółce Delaware potrzebuje rozwiązać inne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku USA.

Firma w USA a działalność gospodarcza w USA

W celu osiągnięcia pełnej operacyjności spółka Delaware z zagranicznym udziałowcem będzie musiała między innymi rozwiązać następujące kwestie:

 • Firma w Delaware musi być w stanie przyjmować płatności z rynku Stanów Zjednoczonych, co wymaga otwarcia konta bankowego w USA. Amerykańscy partnerzy będą płacić wekslami bankowymi a ponad 70% konsumentów używa kart kredytowych i bankowych.
 • Prowadzenie sprzedaży internetowej w USA będzie równoznaczne z obowiązkiem pobieraniem podatków w USA i rozliczania się z urzędami podatkowymi w Stanach Zjednoczonych. W tym celu będą potrzebne konto bankowe i stanowe rejestracje podatkowe.
 • Firma Delaware natrafi na utrudnienia przy uzyskaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Spółka Delaware z dwoma lub więcej udziałowcami powinna posiadać umowę operacyjną firmy. Umowa będzie określać prawo i ograniczenia udziałowców i powinna być przygotowana przez prawnika w USA. Udzielanie porad prawnych w tej kwestii przed doradcę, który nie posiada licencji adwokackiej w USA jest nie tylko przestępstwem, ale także naraża zagranicznych udziałowców na nieokreślone konsekwencje prawne na terenie Stanów Zjednoczonych.

Firma w Delaware a podatki w USA i Polsce

W przypadku firmy w Delaware z polskim udziałowcem generującej dochód na rynku Stanów Zjednoczonych, nie ma opcji ucieczki od płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Co prawda taka spółka w Delaware może ominąć stanowy podatek dochodowy, ale może być ciągle zobowiązana do rozliczania się z innych podatków. Rejestracja spółki w Delaware nie zwalnia firmy w USA z obowiązku rozwiązania się z podatku od sprzedaży w USA. Rejestracja firmy w Delaware z polskim udziałowcem oznacza także płacenie podatków w Polsce! Firma w Delaware posiadająca więź podatkową z jednym z amerykańskich stanów, jest zobowiązana do składania, rozliczenia i płacenia podatków stanowych.

Przykladem moze byc spółka zarejestrowana w Delaware korzystająca z magazynów na terenie USA. Firma w Delaware generująca dochód z rynku amerykańskiego, może nie posiadać obowiązku płacenia podatku dochodowego w USA, może ciągle być zobowiązana do prowadzenia rachunkowości w USA i składania wymaganych formularzy podatkowych do urzędów podatkowych w USA. Niezłożenie jednego z formularzy podatkowych w USA może kosztować polskiego udziałowca w spółce w Delaware 10,000 USD. (Wznowienie z 2019 roku– kara skarbowa za niedopełnienie tego obowiązku podatkowego została podniesiona do $25,000!)

Spółka LLC, corporation w Delaware, a podatki w USA

Zagraniczny podmiot powinien podejść bardzo ostrożnie do wyboru formy prawnej dla zakładanego podmiotu w Delaware. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla firmy w Delaware będzie zależny od wielu lokalnych czynników i jak planów firmy na rynek USA. Na przykład czy plan biznesowy przewiduje rozwinąć biznes na rynku USA i uzyskać kapitał ze Stanów Zjednoczonych?

Od strony podatkowej, błędny wybór prawny formy dla firmy w Delaware może oznaczać wyższe podatki w USA, podwójne opodatkowanie, jak i wiele innych niespodzianek podatkowych. W Lutym 2021 roku nasza firma otrzymała zapytanie od europejskiej firmy informatycznej, która potrzebowała porady podatkowej w USA. Po wstępnym rozeznaniu okazało się, iż europejski podmiot sam założył podmiot gospodarczy w Delaware bez analizy i zrozumienia konsekwencji podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Klienta firma Delaware wygenerowała dochodu z rynku USA i była już na drodze do zapłacenia 45% podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych.

Usługa rejestracji firmy w USA Delaware jest oferowana przez wielu doradców i bardzo często po bardzo niskich cenach. Jak widać powyżej w praktyce skorzystanie z tańszego doradcy może być bardzo kosztownym błędem dla zagranicznego podmiotu wchodzącego na rynek USA. Jeżeli Twoja firma jest zainteresowana sprawnym założeniem firmy w USA, która będzie mogła szybko prowadzić działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych prosimy o kontakt.

Scroll to Top