Polski podmiot prowadzący sprzedaż wysyłkową do amerykańskich konsumentów, sprzedającą na Amazon.com, lub korzystająca z usług logistycznych na terenie USA może posiadać wystarczającą więź podatkową, aby  zobowiązać taki zagraniczny podmiot do wypełniania obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie prawo podatkowe może narzucać na zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA obowiązek płacenia podatków federalnych, składania zeznań podatkowych w stanowych i federalnych urzędach podatkowych, lub pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w USA, sales tax.

Sprzedaż internetowa a podatki w USA
Sprzedaż internetowa a podatki w USA

W celu przybliżenia potencjalnych obowiązków podatkowych w USA warto przeanalizować najczęściej spotykany scenariusz, gdzie zagraniczny sprzedawca prowadzi sprzedaż na Amazon.com. Do Lutego 2019 roku typowy sprzedawca na Amazon USA korzystał z transportu morskiego w celu dostarczenia sprzedawanego towaru do magazynu Amazon FBA w USA. Od Lutego 2020, bardzo dużo zagranicznych sprzedawców na Amazon USA zostało zmuszonych do korzystania z przesyłek lotniczych. Do wstępnej analizy podatkowej kanał logistyczny dostarczania towaru na rynek USA nie gra istotnej roli, o wiele ważniejsza jest analiza lokalizacji magazynowania produktów na terenie USA. Europejski sprzedawca na Amazon.com posiada dwie opcje magazynowania produktu oferowanego na rynku Stanów Zjednoczonych.

 • Sprzedawca może dostarczyć towar do magazynu Amazon FBA, lub
 • Sprzedawca może przesłać towar z Polski do magazynu logistycznego obsługiwanego przez inne lokalne firmy logistyczne.

W obu przypadkach, w momencie dostarczenia towaru do magazynu na terenie jednego z amerykańskich stanów, stanowe prawo podatkowe rozpoczyna obejmować zagranicznego sprzedawcę internetowego swoimi regulacjami podatkowymi

Sales tax

Podatek od sprzedaży w USA, tzw. “sales tax”, jest regulowany nie przez federalne regulacje podatkowe obejmujące cale 50 amerykańskich stanów, lecz przez indywidualne przepisy stanowe w każdym stanie gdzie podatek sales tax istnieje. Prawo podatkowe w USA związane z naliczaniem i pobieraniem sales tax jest na tyle skomplikowane, że należny podatek od sprzedaży może być regulowane na wielu stanowych poziomach. Zagraniczny sklep internetowy, jak i europejski sprzedawca na Amazon.com, prowadzący sprzedaż internetową na rynku amerykańskim może podlegać regulacjom podatkowym na poziomie stanu, miasta lub nawet powiatu. W Stanach Zjednoczonych jest 50 indywidualnych stanów i większość z nich ma indywidualne prawa do opodatkowania specyficznej transakcji, produktu lub sprzedaży, która odbywa się na jego terytorium geograficznym. Ponieważ temat sales tax nie ma końca, spróbujmy skupić się na ogólnej zasadzie podatkowej, która będzie dotyczyć zagranicznego podmiotu, polskiego sprzedawcy na Amazon.com, oferującego produkty na rynku USA. Co powoduje, że podmiot gospodarczy posiadający minimalną więź podatkową z jednym z amerykańskim stanem, może być zobowiązany przez stanowe prawo podatkowe do pobierania i odprowadzania sales tax w USA?

Sprzedaż internetowa na Amazon com a VAT w USA

”Nexus podatkowy”, więź podatkowa, jest określana indywidualnymi przepisami prawnymi w każdym z amerykańskich stanów, w którym istnieje sales tax. Najczęściej więź podatkowa będzie istnieć w przypadku gdy podmiot posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub ”magazyn” w wybranym amerykańskim stanie. Warto pamiętać, iż 45 amerykańskich stanów pobiera sales tax stąd w przypadku stworzenie więzi podatkowej z więcej niż jednym z tych  stanów, podmiot prowadzący działalność na obszarze tych stanów będzie musiał rozwiązać kwestie pobierania i przekazywania sales tax w więcej niż jednym z amerykańskich stanów. Jeżeli istnieje bardzo oczywista więź podatkowa ze specyficznym stanem, nawet podmiot zagraniczny prowadzący sprzedaż internetową do klientów indywidualnych w tym stanie będzie musiał ustali i dopełnić swoje obowiązki podatkowe w takim stanie.

W przypadku zagranicznej firmy posiadającej większość infrastruktury biznesowej w jednym z amerykańskich stanów obowiązek rozliczania się z sales tax jest prosty. Kwestia podatkowa vat w USA staje się bardziej skomplikowana w przypadku zagranicznego podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową korzystającego z dużych firm logistycznych posiadających magazyny w wielu amerykańskich stanach. Dla przykładu, regulacje podatkowe w Stanach Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Floryda mówią, że w podmiot gospodarczy korzystający z firm logistycznych w tych stanach nawiązuje wystarczającą więź podatkową, aby zobowiązać taki podmiot do pobierania sale tax od transakcji z konsumentami zamieszkującymi w jednym z tych stanów.

Prawo podatkowe w USA przewiduje jeszcze ciekawsze konsekwencje podatkowe w przypadku prowadzenia sprzedaży na amazon.com i korzystania z magazynów Amazon FBA. W teorii sprzedawca na Amazon.com jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków sales tax we wszystkich stanach, w których przechowywane są jego towary oferowane na Amazon.com. W Kwietniu 2020 roku firma Amazon posiadała centra logistyczne, Amazon FBA, na terenie 17 amerykańskich stanów, stąd każdy sprzedawca używający serwisu Amazon FBA może potencjalnie być odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży, “sales tax usa”, we wszystkich 17 amerykańskich stanach. Od 2017 roku firma Amazon rozpoczęła pobieranie i przekazywanie sales tax, wiec sytuacja została częściową rozwiązana, niestety zagraniczny sprzedawca ciągle posiada pewne obowiązki podatkowe  w stanowych urzędach podatkowych.

System naliczania sales tax w USA

W przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej na Amazon com, firma Amazon oferuje pomoc przy wywiązywaniu się z obowiązku naliczania i pobierania podatku sale tax. Za tego rodzaju serwis firma Amazon pobiera opłatę w wysokości około 2.9% od każdej transakcji. Warto dodać iż firma Amazon nie jest doradca podatkowym w USA, stad sprzedawca na amazon powinien przeprowadzić swoja własną analizę podatkowa gdzie i jak pobierać podatek sale tax. Zagraniczny sprzedawca prowadzący sprzedaż internetowa na rynku Stanów Zjednoczonych, który chce skorzystać z takiej opcji naliczania VAT USA powinien zrobić to zgodnie prawem podatkowy w USA i między innymi posiadać:

 • Numer podatkowy firmy w USA.
 • Certyfikat podatkowy upoważniający do naliczania i odprowadzania podatków od sprzedaży w wybranym stanie.

Naliczanie i pobieranie podatku sales tax bez ważnego certyfikatu podatkowego jest niezgodne z amerykańskim prawem stanowym. Dla przykładu w Stanie Nowy Jork jest to wykroczenie cywilne, jak i kryminalne. 

VAT w USA
VAT w USA
Podatki w USA podatek VAT w praktyce

W którym z 45 amerykańskich zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetowa powinien pobierać sales tax? Niestety odpowiedź nie jest oczywista i prosta. Każdy podmiot działający na rynku Stanów Zjednoczonych powinien zatrudnić amerykańskiego księgowego, który po przeprowadzeniu własnej analizy podatkowej przedstawi rekomendacje dotyczące kwestii naliczania VAT w USA. Jak w praktyce wygląda naliczenia i rozliczanie się z pobieranego podatku vat w USA?

Naliczanie sales tax i rozliczani się z pobieranego podatku vat jest regulowany przez stanowe regulacje podatkowe. W większości przypadków urząd stanowy wymaga od podmiotu sprzedającego w USA nie tylko posiadanie numeru podatkowego, ale także konta bankowego w USA. Warto tutaj dodać, iż dużo stanowych urzędów podatkowych ciągle może mieć problem w trakcie współpracy z zagranicznym podmiotem prowadzącymi sprzedaż internetowa. Jak widać sytuacja podatkowa zagranicznego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na amerykańskim rynku jest utrudniona.

Wieli zagranicznych sprzedawców internetowych w ogóle nie podchodzi poważnie do kwestii obowiązków podatkowych w USA. Czym ryzykuje zagraniczny sprzedawca prowadzący sprzedaż wysyłkową do USA, który nie odprowadza podatków sales tax? W jaki sposób stanowy urząd podatkowy może dojść do wniosku, iż zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetowa był lub jest odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży sales tax? Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na jego terytorium. Podczas audytu, kalifornijski urzędnik podatkowy określa czy audytowany podmiot i jego kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązki podatkowe w Kalifornii.

Jakie są potencjalne konsekwencje finansowe dla zagranicznego podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową do klientów w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i nałożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle mają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium. W wielu stanach USA, prawo stanowe przewiduje, iż w przypadku podmiotu gospodarczego, który celowo i świadomie nie dopełnia obowiązków pobierania stanowych podatków od sprzedaży, nie istnieje przedawnienie. W takim przypadku organ podatkowy ma nieograniczone prawa do naliczania zaległych podatków i kar. Podmiot zagraniczny, który zakłada, iż amerykański urząd podatkowy nie dosięgnie go w Europie jest w wielkim błędzie! (Warto omówić ten temat ze swoim doradcą w USA)

Jest bardzo prawdopodobne, iż zagraniczny podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż internetową produktów lub usług na rynku USA posiada więź podatkową z więcej niż z jednym amerykańskich stanów. Nie wywiązywanie się z obowiązku pobierania podatku sales tax będzie oznaczać osobistą odpowiedzialność właściciela takiego podmiotu za nie pobrane podatki, plus kary podatkowe, które mogą wynosić ponad 30%.

Jak zagraniczny podmiot może uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej w USA związanej z prowadzona sprzedaż internetowa na rynku Stanów Zjednoczonych?

 • Po pierwsze, zapoznać się z najnowszymi stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży internetowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stanowe przepisy podatkowe w amerykańskim stanie gdzie zagraniczny podmiot posiada oczywistą więź podatkowa.
 • Po drugie, potrzeba określić więź podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w prowadzonej sprzedaży internetowej na rynku USA.
 • Po trzecie, trzeba zatrudnić księgowego lub prawnika w Stanach Zjednoczonych, które dobrze rozumie kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności e-commerce w USA, jak i zagadnienia związane z podatkiem sales tax.
Podatki w USA Vat w USA wznowienia
 • Październik 2017. Firma Amazon próbuje uniknąć odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży internetowej w Karolinie Południowej, jeżeli przegra tę bitwę prawną, inne amerykańskie stany pójdą w tym samym kierunku co spowoduje, że Amazon może zmienić warunki sprzedaży i zacznie wymagać od sprzedawców używających platformę Amazon pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim. Artykuł: http://cnb.cx/2x22XVO.
 • Listopad 2017. Amazon ogłasza, iż wszyscy sprzedawcy sprzedający do rezydentów stanu Washington będą zobowiązani do naliczania i pobierania podatków od sprzedaży, sales tax, należnych w tym stanie. To może także oznaczać początek nowego trendu w innych amerykańskich stanach, gdzie amerykańscy sprzedawcy, jak i firmy spoza USA będą musiały uzyskać stanowe certyfikaty podatkowe i odprowadzać podatki od sprzedaży do stanowych urzędów podatkowych.
 • Styczeń 2018. Amazon będzie dostarczał informacje o działalności sprzedawców zewnętrznych do Stanu Massachusetts co pozwoli dla urzędników Stanu Massachusetts ustalić, który sprzedawca na Amazon.com nie odprowadza należnych podatków sale tax. http://cnb.cx/2ndzLbL.
 • Lipiec 2018. Sąd Najwyższy w USA zgadza się z konkluzją Stanu South Dakota- sprzedawca internetowy sprzedający do 200 lub więcej rezydentów Stanu South Dakota jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku sales tax pomimo braku oczywistej więzi podatkowej z tym stanem. Więcej informacji.
 • Lipiec 2019. Amazon jest zobowiązany do pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w 14 amerykańskich stanach.
 • Marzec 2020. Ponad 36 amerykańskich stanów wprowadza nowe przepisy prawne, tzw. marketplace facilitator law, które przenoszą na firmę Amazon obowiązek pobierania i przekazywania podatku sales tax. Warto tutaj zaznaczyć, iż pomimo tego ułatwienia, wiele stanów ciągle wymaga od sprzedawcy internetowego zarejestrowania się w stanowych urzędach podatkowych. Tutaj zagraniczny sprzedawca nie posiadający oddziału w USA może napotkać wiele barier.

Jeżeli Twoja firma generuje dochód powyżej 200 tysięcy dolarów rocznie, dowiedz się więcej o sales tax USA?

Artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych i nie powinien służyć jako porada podatkowa. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego kwestie podatkowe przedstawione w tym artykule powinny być przedyskutowane z Twoim doradcą podatkowym w USA, którym nie jest firma Ecomten LLC.

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Shopping Cart
Scroll to Top