Sprzedaż internetowa a podatki w USA

Polska firma prowadząca sprzedaż wysyłkową do konsumentów w USA, sprzedającą na Amazon.com, lub korzystająca z usług logistycznych na terenie USA może posiadać wystarczającą więź podatkową, aby  zobowiązać taki podmiot do wypełniania obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Prawo podatkowe w USA może narzucać na zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA obowiązek płacenia podatków federalnych, składania zeznań podatkowych w stanowych i federalnych urzędach podatkowych, lub pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w USA, sales tax.

Sprzedaż internetowa do USA podatki USA
Sales tax USA

W celu przybliżenia potencjalnych obowiązków podatkowych w USA warto przeanalizować najczęściej spotykany scenariusz, gdzie zagraniczny sprzedawca prowadzi sprzedaż na Amazon.com. Do Lutego 2019 roku typowy sprzedawca na Amazon USA korzystał z transportu morskiego w celu dostarczenia sprzedawanego towaru do Amazon FBA w USA. Od Lutego 2020, bardzo dużo zagranicznych sprzedawców na Amazon USA zostało zmuszonych do korzystania z przesyłek lotniczych. Do wstępnej analizy podatkowej kanał logistyczny dostarczania towaru na rynek USA nie gra istotnej roli, o wiele ważniejsza jest analiza lokalizacji magazynowania produktów na terenie USA. Europejski sprzedawca na Amazon.com posiada dwie opcje magazynowania produktu oferowanego na rynku Stanów Zjednoczonych.

 • Sprzedawca może dostarczyć towar do magazynu Amazon FBA, lub
 • Sprzedawca może przesłać towar z Polski do magazynu logistycznego obsługiwanego przez inne lokalne firmy logistyczne.

W obu przypadkach, w momencie dostarczenia towaru do magazynu na terenie jednego z amerykańskich stanów, stanowe prawo podatkowe rozpoczyna obejmować zagranicznego sprzedawcę internetowego swoimi regulacjami podatkowymi

Co to jest sales tax USA często referowany jako VAT USA?

Podatek od sprzedaży, sales tax, jest regulowany nie przez przepisy federalne obejmujące cale 50 amerykańskich stanów, lecz przez indywidualne przepisy stanowe w każdym stanie gdzie taki podatek istnieje. Dodatkowe prawo podatkowe związane z naliczaniem i pobieraniem stanowego sales tax w USA jest na tyle skomplikowane, że należny podatek od sprzedaży w USA, sales tax, może być regulowane na wielu poziomach. Zagraniczny sklep internetowy jak i europejski sprzedawca na Amazon.com, prowadzący sprzedaż internetową na rynku amerykańskim może podlegać regulacjom podatkowym na poziomie stanu, miasta lub nawet powiatu. W Stanach Zjednoczonych jest 50 indywidualnych stanów i większość z nich posiada indywidualne prawa do opodatkowania specyficznej transakcji, produktu lub sprzedaży, która odbywa się na jego terytorium geograficznym. Ponieważ temat sales tax nie ma końca, spróbujmy skupić się na ogólnej zasadzie podatkowej, która będzie dotyczyć zagranicznego podmiotu, polskiego sprzedawcy na Amazon.com, oferującego produkty na rynku USA. Co powoduje ze podmiot gospodarczy posiadający minimalną więź podatkową z jednym z amerykańskim stanem, może być zobowiązany przez stanowe prawo podatkowe do pobieranie i odprowadzania sales tax w USA?

Sprzedaż Amazon FBA a nexus

”Nexus podatkowy”, nexus tax, więź podatkowa, jest określana indywidualnymi przepisami prawnymi w każdym z amerykańskich stanów, w którym istnieje sales tax. Dla przykładu tutaj możesz sprawdzić regulacje dotyczące nexusu w Delaware. Najczęściej więź podatkowa ze specyficznym stanem będzie istnieć w przypadku gdy podmiot gospodarczy posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub ”magazyn” w wybranym amerykańskim stanie. Warto pamiętać, iż 45 amerykańskich stanów pobiera sales tax stad przypadku więzi podatkowej z więcej niż jednym z tych stanów, sprzedawca internetowy będzie musiał rozwiązać kwestie sales tax w więcej niż jednym amerykańskim stanem. Jeżeli istnieje bardzo oczywista więź podatkowa ze specyficznym stanem w USA, podmiot zagraniczny prowadzący sprzedaż internetową w takim stanie będzie musiał ustali i dopełnić swoje obowiązki podatkowe w takim stanie.

W przypadku zagranicznej firmy posiadającej większość infrastruktury biznesowej w jednym z amerykańskich stanów obowiązek rozliczania się z sales tax jest prosty. Kwestia podatkowa vat w USA staje się bardziej skomplikowana w przypadku zagranicznego podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową korzystającego z dużych firm logistycznych posiadających magazyny w wielu amerykańskich stanach. Dla przykładu, regulacje podatkowe w Stanach Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Floryda mówią, że w podmiot gospodarczy korzystający z firm logistycznych w tych stanach nawiązuje wystarczająca więź podatkową, aby zobowiązać taki podmiot do pobierania sale tax od transakcji z konsumentami zamieszkującymi w jednym z tych stanów.

Prawo podatkowe w USA przewiduje jeszcze ciekawsze konsekwencje podatkowe w przypadku prowadzenia sprzedaży na amazon.com i korzystania z magazynów Amazon FBA. W teorii sprzedawca na Amazon.com jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków sales tax we wszystkich stanach, w których przechowywane są jego towary oferowane na Amazon.com. W Kwietniu 2020 roku firma Amazon posiadała centra logistyczne, Amazon FBA, na terenie 17 amerykańskich stanów, stąd każdy sprzedawca używający serwisu Amazon FBA może potencjalnie być odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży, “sales tax usa”, we wszystkich 17 amerykańskich stanach. Od 2017 roku firma Amazon rozpoczęła pobieranie i przekazywanie sales tax, wiec sytuacja została częściową rozwiązana, niestety zagraniczny sprzedawca ciągle posiada pewne obowiązki podatkowe  w stanowych urzędach podatkowych.

Naliczanie podatku VAT w USA

Amazon.com oferuje pomoc przy naliczania podatku VAT w USA. Za tego rodzaju serwis podatkowy firma Amazon pobiera opłatę w wysokości około 2.9% od każdej transakcji. Sprzedawca Amazon, który chce skorzystać z takiej opcji naliczania VAT USA powinien między innymi posiadać:

 • Numer podatkowy firmy w USA.
 • Certyfikat podatkowy upoważniający do naliczania i odprowadzania podatków od sprzedaży w wybranym stanie.

Naliczanie i pobieranie podatków od sprzedaży w USA bez ważnego certyfikatu podatkowego jest niezgodne z amerykańskim prawem stanowym. Dla przykładu w Stanie Nowy Jork jest to wykroczenie cywilne, jak i kryminalne. Przykład certyfikatu podatkowego w Stanie New Jersey- NJ Sales Tax Certificate.

Mapa podatku VAT w USA rok 2020

podatek vat usa
VAT USA
Sales and use tax USA a kary podatkowe w USA

W których z 45 amerykańskich stanów zagraniczny sprzedawca internetowy powinien pobierać podatki sales tax? Niestety odpowiedź nie jest oczywista i prosta, stąd każdy podmiot prowadzący sprzedaż na rynku USA powinien zatrudnić amerykańskiego księgowego, który po przeprowadzeniu własnej analizy podatkowej przedstawi rekomendacje dotyczące kwestii naliczania podatku od sales and use tax USA. Jak w praktyce wygląda naliczenia i rozliczanie się z pobieranego podatku vat w USA?

Sposób rozliczania się pobieranego podatku sales tax jest regulowany przez stanowe regulacje podatkowe. W większości przypadków urząd stanowy wymaga od podatkobiorcy VAT posiadanie numeru podatkowego w USA a także konta bankowego w USA. Warto tutaj dodać, iż dużo stanowych urzędów podatkowych nie wie, jak “współpracować” z zagranicznym podmiotem prowadzącymi sprzedaż internetowa na ich terenie i pobierającymi podatki sales tax od konsumentów zamieszkujących na ich terenie. Jak widać sytuacja zagranicznego sprzedawca internetowego staje się trudniejsza w porównaniu do lokalnej firmy w USA.

Czym ryzykuje zagraniczny sprzedawca prowadzący sprzedaż wysyłkową do USA lub sprzedaż internetową w USA nieodprowadzający podatków sales tax? W jaki sposób jeden ze stanowych urzędów podatkowych może dojść do wniosku, iż zagraniczny podmiot prowadzący sprzedaż internetowa był lub jest odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży sales tax? Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na jego terytorium. Podczas audytu, kalifornijski urzędnik podatkowy określa czy audytowany podmiot i jego kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązki podatkowe w Kalifornii.

Jakie są być potencjalne konsekwencje finansowe dla zagranicznego podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową nie wypełniającego swoje stanowe obowiązki podatkowe? Tutaj ponownie, odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i nałożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle posiadają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium. W wielu stanach USA, prawo stanowe przewiduje, iż w iż w przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na jego terytorium, który celowo i świadomie nie dopełnia obowiązków pobierania stanowych podatków od sprzedaży, 3-letni okres przedawnienia nieograniczony prawa organu podatkowego do naliczania zaległych podatków i kar. Podmiot zagraniczny, który myśli ze amerykański urząd podatkowy nie dosięgnie go w Europie jest w wielkim błędzie… (tę kwestię musisz omówić ze swoim doradca w USA)

 

Jest bardzo prawdopodobne, iż zagraniczny właściciel podmiotu gospodarczego w USA prowadzący sprzedaż internetową produktów lub usług na rynku USA posiada wież podatkową z więcej niż jednym stanem w USA. Nie wywiązywanie się z obowiązku pobierania podatków od sprzedaży, "sales tax" będzie oznaczać osobistą odpowiedzialność za nie pobrane podatki, plus kary podatkowe, które mogą wynosić ponad 30%.

Jacek C.

Jak zagraniczny podmiot może uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej w USA związanej z prowadzeniem sprzedaży internetowej w USA?

 • Po pierwsze, zapoznać się z najnowszymi stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży internetowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stanowe przepisy podatkowe w amerykańskim stanie gdzie zagraniczny podmiot posiada oczywistą więź podatkową.
 • Po drugie, potrzeba określić więź podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w prowadzonej sprzedaży internetowej na rynku USA.
 • Po trzecie, trzeba zatrudnić księgowego w USA lub prawnika, które bardzo dobrze rozumie kwestie e-commerce jak i zagadnienia związane z podatkiem sales tax.
Sales tax USA aktualności
 • Październik 2017. Firma Amazon próbuje uniknąć odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży internetowej w Karolinie Południowej, jeżeli przegra tę bitwę prawną, inne amerykańskie stany pójdą w tym samym kierunku co spowoduje, że Amazon może zmienić warunki sprzedaży i zacznie wymagać od sprzedawców używających platformę Amazon pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim. Czytaj artykuł: http://cnb.cx/2x22XVO.
 • Listopad 2017. Amazon ogłasza, iż wszyscy sprzedawcy sprzedający do rezydentów stanu Washington będą zobowiązani do naliczania i pobierania podatków od sprzedaży, sales tax, należnych w tym stanie. To może także oznaczać początek nowego trendu w innych amerykańskich stanach, gdzie amerykańscy sprzedawcy, jak i firmy spoza USA będą musiały uzyskać stanowe certyfikaty podatkowe i odprowadzać podatki od sprzedaży do stanowych urzędów podatkowych.
 • Styczeń 2018. Amazon będzie dostarczał informacje o działalności sprzedawców zewnętrznych do Stanu Massachusetts co pozwoli dla Stanu Massachusetts ustalić, który sprzedawca na Amazon.com nie odprowadza należnych podatków sale tax. http://cnb.cx/2ndzLbL.
 • Lipiec 2018. Sąd Najwyższy w USA zgadza się z konkluzją Stanu South Dakota- sprzedawca internetowy sprzedający do 200 lub więcej rezydentów Stanu South Dakota jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku sales tax pomimo braku oczywistej więzi podatkowej z tym stanem. Więcej informacji.
 • Lipiec 2019. Amazon jest zobowiązany do pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w 14 amerykańskich stanach.
 • Marzec 2020. Ponad 36 amerykańskich stanów wprowadza nowe przepisy prawne, tzw. marketplace facilitator law, które przenoszą na firmę Amazon obowiązek pobierania i przekazywania podatku sales tax. Warto tutaj zaznaczyć, iż pomimo tego ułatwienia, wiele stanów ciągle wymaga od sprzedawcy internetowego zarejestrowania się w stanowych urzędach podatkowych. Tutaj zagraniczny sprzedawca może napotkać wiele barier.

Dowiedz się więcej o sales tax USA

sales tax 2022

Artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych i nie powinien służyć jako porada podatkowa. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego kwestie podatkowe przedstawione w tym artykule powinny być przedyskutowane z Twoim doradcą podatkowym w USA, którym nie jest firma Ecomten LLC.

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn