Sprzedaż internetowa a podatki w USA

Polska firma prowadząca sprzedaż wysyłkową do klientów w USA, sprzedaż na Amazon w USA, lub korzystająca z usług logistycznych na terenie USA może posiadać wystarczającą więź podatkowa, aby  zobowiązać taki podmiot do wypełniania obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Prawo podatkowe w USA może narzucać na podmiot prowadzący sprzedaż internetową w USA obowiązek płacenia podatków federalnych, składania zeznań podatkowych w stanowych i federalnych urzędach podatkowych, lub pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w USA tzw. „sales tax”.

Sprzedaż internetowa do USA podatki USA
Sales tax USA

W celu przybliżenia obowiązków podatkowych w USA warto przeanalizować najczęściej spotykany scenariusz na rynku amerykańskim, gdy zagraniczny sprzedawca prowadzi sprzedaż na Amazon.com. Do Lutego 2019 roku typowy sprzedawca na Amazon USA korzystał z transportu morskiego w celu dostarczenia sprzedawanego towaru do Amazon FBA w USA. Od Lutego 2020, bardzo dużo zagranicznych sprzedawców na Amazon USA zostało zmuszonych do korzystania z przesyłek lotniczych. Dla celów podatkowych kanał logistyczny dostarczania towaru na rynek USA nie gra istotnej roli, o wiele ważniejsze jest lokalizacja magazynu na terenie USA. Polski sprzedawca na Amazon.com posiada dwie opcje magazynowania produktu oferowanego na rynku Stanów Zjednoczonych.

 • Sprzedawca może dostarczyć towar do magazynu Amazon FBA wskazanego przez firmę Amazon, lub
 • Sprzedawca na Amazon com może przesłać towar z Polski do magazynu logistycznego obsługiwanego przez inne amerykańskie firmy logistyczne.

W obu przypadkach, w momencie dostarczenia towaru do magazynu na terenie jednego z amerykańskich stanów sprzedawca internetowy, stanowe prawo podatkowe rozpoczyna obejmować sprzedawcę e-commerce regulacjami podatkowymi

Sales tax USA VAT USA

Prawo podatkowe w USA jest na tyle skomplikowane, że należny podatek od sprzedaży w USA, sales tax, może być regulowane na wielu poziomach. Sklep internetowy jak i sprzedawca na Amazon.com, prowadzący sprzedaż internetową na rynku amerykańskim może podlegać regulacjom podatkowym na poziomie stanu, miasta lub nawet powiatu. W Stanach Zjednoczonych jest 50 indywidualnych stanów i każdy z nich posiada indywidualne prawa do opodatkowania specyficznej transakcji, produktu lub sprzedaży, która odbywa się na jego terytorium geograficznym lub która dotyczy rezydentów danego stanu. Ponieważ temat sales tax nie ma końca, spróbujmy skupić się na ogólnej zasadzie podatkowej, która będzie dotyczyć zagranicznego podmiotu, polskiego sprzedawcy na Amazon.com, oferującego produkty na rynku USA. Podmiot gospodarczy posiadający minimalną więź podatkową, tzw. „nexus”, z jednym z amerykańskim stanem, może być zobowiązany przez stanowe prawo podatkowe do pobieranie i odprowadzania sales tax w USA.

Sprzedaż Amazon FBA a nexus

”Nexus podatkowy”, nexus tax, więź podatkowa, jest określana indywidualnymi przepisami prawnymi w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu tutaj możesz sprawdzić regulacje dotyczące nexusu w Delaware. Najczęściej więź podatkowa ze specyficznym stanem będzie istnieć w przypadku gdy podmiot gospodarczy posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub ”magazyn” w wybranym amerykańskim stanie. Warto pamiętać, że więź podatkowa, nexus tax, może powstać z więcej niż jednym amerykańskim stanem. Jeżeli istnieje bardzo oczywista więź podatkowa ze specyficznym stanem w USA, podmiot zagraniczny prowadzący sprzedaż wysyłkową w takim stanie musi ustalić i dopełnić swoje obowiązki podatkowe w takim stanie. 

W przypadku firmy posiadającej większość infrastruktury biznesowej w jednym z amerykańskich stanów obowiązek rozliczania się z sales tax jest prosty. Kwestia podatku sales tax staje się bardziej skomplikowana w przypadku podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową, który używa dużych firmy logistycznych posiadających magazyny w wielu amerykańskich stanach. Dla przykładu, stanowe prawo podatkowe w Stanach Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Floryda mówi, że w podmiot gospodarczy, który korzysta z firm logistycznych w tych stanach nawiązuje wystarczająca więź podatkowa, nexus, aby zobowiązać taki podmiot do pobierania sale tax od transakcji gdzie kupującym jest rezydent podatkowy jednego z tych stanów. 

Prawo podatkowe w USA przewiduje jeszcze ciekawsze konsekwencje podatkowe w przypadku prowadzenia sprzedaży na amazon.com i korzystania z magazynów Amazon FBA. W teorii sprzedawca na Amazon.com może być zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków sales tax we wszystkich stanach, w których przechowywane są jego towary oferowane na Amazon.com. W Kwietniu 2020 roku firma Amazon posiadała centra logistyczne, Amazon FBA, na terenie 17 amerykańskich stanów, stąd każdy sprzedawca używający serwisu Amazon FBA może potencjalnie być odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży, „sales tax usa”, we wszystkich 17 amerykańskich stanach.

Naliczanie podatku VAT w USA

Ponieważ pobieranie i odprowadzanie podatków sales tax przez zewnętrznych sprzedawców na Amazon.com było lub jest, nierealne i bardzo kosztowne, pod presją sprzedawców i stanowych urzędów podatkowych, firma Amazon zgodziła się „pomagać” sprzedawcom zewnętrznym w procesie naliczania i pobierania podatków stanowych od sprzedaży. Od pewnego czasu Amazon.com oferuje pomoc przy naliczania podatku VAT w USA. Za tego rodzaju serwis podatkowy firma Amazon pobiera opłatę w wysokości około 3% od każdej transakcji.
Sprzedawca Amazon, który chce skorzystać z takiej naliczania VAT USA musi między innymi posiadać:

 1. Numer podatkowy firmy w USA.
 2. Certyfikat podatkowy upoważniający sprzedawcę Amazon do naliczania i odprowadzania podatków od sprzedaży w wybranym stanie.

Naliczanie i pobieranie podatków od sprzedaży w USA bez ważnego certyfikatu podatkowego jest niezgodne z amerykańskim prawem stanowym. Dla przykładu w Stanie Nowy Jork jest to wykroczenie cywilne, jak i kryminalne. Przykład certyfikatu podatkowego w Stanie New Jersey- NJ Sales Tax Certificate.

Mapa VAT w USA rok 2020

podatek vat usa
VAT USA
Sales and use tax USA a kary podatkowe w USA

W których amerykańskich stanach polski sprzedawca na Amazon USA powinien pobierać podatki sales tax? Czy w 25-ciu stanach? Niestety odpowiedź nie jest oczywista i prosta, stąd każdy polski sprzedawca na Amazon US powinien zatrudnić amerykańskiego księgowego, który po przeprowadzeniu własnej analizy przedstawi rekomendacje dotyczące naliczania podatku od sales and use tax USA.

Co dalej dzieje się z pobranymi podatkami stanowymi od sprzedaży w USA? Każdy sprzedawca na Amazon.com, nawet ten z Polski, posiada obowiązek przekazania pobranych podatków od sprzedaży do wybranego stanowego urzędu podatkowego zgodnie ze stanowymi przepisami podatkowymi. I tutaj pojawia się następna bariera dla podmiotu zagranicznego prowadzącego sprzedaż wysyłkowa do USA, który nie posiada numeru podatkowego EIN i konta bankowego w USA. Dużo stanowych urzędów podatkowych nie wie jak „współpracować” z takim zagranicznym podmiotem.

Czym ryzykuje polski sprzedawca prowadzący sprzedaż wysyłkową do USA lub sprzedaż internetową w USA, który nigdy nie odprowadza podatków sales tax?

W jaki sposób jeden ze stanowych urzędów podatkowych może dojść do wniosku, iż podmiot prowadzący sprzedaż internetowa na terenie USA był lub jest odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży sales tax? Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na jego terytorium. Podczas audytu, kalifornijski urzędnik podatkowy określa czy audytowany podmiot i jego kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązki podatkowe w Kalifornii.

Jakie są być potencjalne konsekwencje finansowe dla podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową na terenie USA, który nie wypełnia obowiązki podatkowe tutaj? Tutaj ponownie, odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i nałożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle posiadają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium. W wielu stanach USA, prawo stanowe przewiduje, iż w iż w przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na jego terytorium, który celowo i świadomie nie dopełnia obowiązków pobierania stanowych podatków od sprzedaży, 3-letni okres przedawnienia nieograniczony prawa organu podatkowego do naliczania zaległych podatków i kar.

Jest bardzo prawdopodobne, iż zagraniczny właściciel podmiotu gospodarczego w USA prowadzący sprzedaż internetową produktów lub usług na rynku USA posiada wież podatkową z więcej niż jednym stanem w USA. Nie wywiązywanie się z obowiązku pobierania podatków od sprzedaży, "sales tax" będzie oznaczać osobistą odpowiedzialność za nie pobrane podatki plus kary podatkowe, które mogą wynosić ponad 30%.

Jacek C.

Jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej w USA związanej z prowadzeniem sprzedaży internetowej, ecommerce w USA?

 • Po pierwsze, zapoznać się z najnowszymi stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży internetowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przepisy podatkowe w amerykańskim stanie gdzie zagraniczny podmiot posiada oczywistą więź podatkową.
 • Po drugie, potrzeba określić więź podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w sprzedaży internetowej na rynku USA.
 • Po trzecie, zatrudnić księgowego w USA lub prawnika, które bardzo dobrze rozumie kwestie e-commerce jak i zagadnienie sales tax.
Sales tax USA aktualności
 • Październik 2017. Firma Amazon próbuje uniknąć odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży internetowej w Karolinie Południowej, jeżeli przegra tę bitwę prawną, inne amerykańskie stany pójdą w tym samym kierunku co spowoduje, że Amazon może zmienić warunki sprzedaży i zacznie wymagać od sprzedawców używających platformę Amazon pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim. Czytaj artykuł: http://cnb.cx/2x22XVO.
 • Listopad 2017. Amazon ogłasza, iż wszyscy sprzedawcy sprzedający do rezydentów stanu Washington będą zobowiązani do naliczania i pobierania podatków od sprzedaży, sales tax, należnych w tym stanie. To może także oznaczać początek nowego trendu w innych amerykańskich stanach, gdzie amerykańscy sprzedawcy, jak i firmy spoza USA będą musiały uzyskać stanowe certyfikaty podatkowe i odprowadzać podatki od sprzedaży do stanowych urzędów podatkowych.
 • Styczeń 2018. Amazon będzie dostarczał informacje o działalności sprzedawców zewnętrznych do Stanu Massachusetts co pozwoli dla Stanu Massachusetts ustalić który sprzedawca na Amazon.com nie odprowadza należnych podatków sale tax. http://cnb.cx/2ndzLbL.
 • Lipiec 2018. Sąd Najwyższy w USA zgadza się z konkluzją Stanu South Dakota- sprzedawca internetowy sprzedający do 200 lub więcej rezydentów Stanu South Dakota jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku sales tax pomimo braku oczywistej więzi podatkowej z tym stanem. Więcej informacji.
 • Lipiec 2019. Amazon jest zobowiązany do pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w 14 amerykańskich stanach.
 • Marzec 2020. Ponad 36 amerykańskich stanów wprowadza regulacje prawne tzw. marketplace facilitator, która przenosi na firmę Amazon obowiązek pobierania i przekazywania podatku sales tax. Warto tutaj zaznaczyć, iż pomimo tego ułatwienia, wiele stanów ciągle wymaga od sprzedawcy internetowego zarejestrowania się w stanowych urzędach podatkowych. Tutaj zagraniczny sprzedawca może napotkać wiele barier.

Dowiedz się więcej o sales tax USA

Artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych i nie powinien służyć jako porada podatkowa. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego kwestie podatkowe przedstawione w tym artykule powinny być przedyskutowane z Twoim doradcą podatkowym w USA, którym nie jest firma Ecomten LLC.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lista rynek USA

Jeżeli Twoja firma planuje prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA w roku 2021, dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, dzięki czemu będziesz otrzymywać najnowsze informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku USA.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.