Przykład ekspansji polskiej firmy na rynek USA

Polska firma planująca internacjonalizację, wejście na rynek USA, z polskimi produktami lub usługami napotka pewne bariery rynkowe w USA. Takie bariery praktyczne to między innymi: brak rozpoznawalności europejskiej marki, brak określenia przewagi nad konkurencją, brak ochrony europejskiej marki w USA, brak strategii na wykorzystanie potencjału sprzedaży internetowej w USA, jak i brak dostępu do doradców znających realia rynku Stanów Zjednoczonych. Dowiedzieć się więcej o tych kwestiach od firmy sprzedającej wysokiej jakości polskie produkty na rynku USA czytając tutaj.