Działalność gospodarcza w USA

Polska firma planująca przeniesienie firmy do USA lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w USA, czy to poprzez założenie spółki w Stanach Zjednoczonych lub otwarcie własnego oddziału firmy w USA powinna opracować wstępna strategie wejścia na rynek amerykański. W praktyce będzie to oznaczać stworzenie modelu biznesowego na rynek amerykański. Zbudowanie własnego unikalnego modelu biznesowego do prowadzenia działalności gospodarczej w USA według mnie jest niezbędne do zbudowania sprzedaży na rynku amerykańskim. Moje wieloletnie doświadczenie praktyczne z rynku USA, a także rozmowy z firmami polskimi które próbowały otworzyć „oddział firmy” w USA lub prowadzić sprzedaż bezpośrednią spoza USA kierują mnie do jednej bardzo ważnej konkluzji. Europejskie firmy próbujące przenieść działalność firmy do USA bez przygotowania konkretnej strategii, modelu biznesowego na rynek USA bardzo szybko kończyły przygodę z rynkiem amerykańskim. Dlaczego? W większości przypadków, „modele biznesowe” używane przez firmy na rynku europejskim, zupełnie nie sprawdzają się na rynku amerykańskim. Na przykład poszukiwanie dystrybutora w USA używając do tego polskiego pracownika dzwoniącego bezpośrednio z Polski do potencjalnego kontrahenta w Teksasie po prostu od dawna nie przynosi rezultatów na rynku amerykańskim. Polskie firmy, które wydawały pieniądze na pojedyncze działania na rynku USA, na przykład założenie spółki w Delaware, uczestnictwo w amerykańskich targach bez przygotowania konkretnej strategii na takie targi, lub sprzedaż internetową przez Amazon wysyłając produkty z Polski do magazynu Amazon FBA w USA po prostu wyrzucały pieniądze w błoto nie osiągając żadnych poważniejszych celów biznesowych na rynku amerykańskim. Brak przygotowania praktycznego modelu biznesowego do prowadzenia działalności gospodarczej w USA zniechęca także potencjalnych amerykańskich kontrahentów, sprzedawców, i partnerów biznesowych, którzy chętnie by współpracowali z polską firmą oferującą wysokiej jakości produkty lub produkty wysoko marżowe. Niestety do stworzenia poważnej działalności gospodarczej na rynku USA potrzebne jest profesjonalne podejście obu stron transakcji. Prowadzenie działalności gospodarczej w USA, tak jak na każdym innym rynku zagranicznym, rządzi się własnymi prawami, wymaganiami i ograniczeniami. Co to oznacza w dla firmy planującej przeniesienie działalności-firmy do USA? Taka polska spółka powinna zebrać i przeanalizować pewnie informacje które będą potrzebne do stworzenia modelu biznesowego na rynek Stanów Zjednoczonych.

  • Wybór odpowiedniej formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej w USA.
  • Zbudowanie minimalnej infrastruktury firmy na terytorium USA. Firma przenosząca się do USA będzie potrzebować biuro lub magazyn w USA, amerykańskie ubezpieczenia, jak i konto bankowe firmy do przyjmowania płatności w USA.
  • Stworzenia bazy danych z potencjalnymi klientami w USA, czy to B2B, czy to B2C, do których firma z Polski będzie próbować dotrzeć i z którymi będzie próbować budować relacje biznesowe.
  • Określenia kto podejmuje decyzje o zakupie produktu lub usługi którą firma próbuje oferować na rynku Stanów Zjednoczonych, tzw. „decision maker”. To wcale nie musi być osoba którą poznał Twój polski sprzedawca na targach w USA.
  • Ustalenie, którzy partnerzy w USA będą niezbędni do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Na przykład, takim partnerem może być lokalna firma w USA posiadająca licencje lub specyficzne ubezpieczenia na rynku amerykańskim.
  • Realne oszacowanie miesięcznych kosztów związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, oddziału firmy na terenie Stanów Zjednoczonych. Ile gotówki powinna posiadać firma przenosząca działalność do USA? Jeżeli myślisz, iż miesięczny koszt prowadzenia działalności gospodarczej w USA będzie wynosić $4000 jest w błędzie.