Formy zatrudnienia w USA

koszt zatrudnienia w USA
Warunki zatrudnienia w USA

Polska firma otwierająca oddział firmy w USA, rozpoczynająca działalność gospodarczą w USA, powinna zapoznać się z prawem pracy. Zatrudnienie pracownika w USA będzie regulowane na poziomie stanowym i federalnym. Warunki zatrudnienia w USA znacząco różnią się od warunków i wymogów prawnych regulujących zatrudnienie pracownika w Unii Europejskiej, stad europejski pracodawca powinien posiadać podstawową wiedzę o prawie pracy w USA lub zatrudnić lokalnego doradcę w Stanach Zjednoczonych.

Zatrudnienie w USA

Zarówno amerykański pracodawca jak i polska firma zatrudniająca obywatela USA musi zrobić to zgodnie z prawem pracy w USA. Każdy pracodawca musi zaznajomić się z prawem federalnym jak i regulacjami stanowymi amerykańskiego stanu, na którego terenie pracownik będzie zatrudniony. Zatrudnienie pracownika w USA może odbyć się w jeden z następujących sposobów.

 1. Zatrudnienie pracownika w USA bez gwarancji zatrudnienia.
 2. Zatrudnienie pracownika w USA na podstawie umowę o pracę, czyli na czas określony.
 3. Użycie umowy o dzieło, umowy zlecenia.

Do roku 2020 prawo pracy w USA bardziej sprzyjało pracodawcy niż pracownikowi. Co zmieni się w 2021 roku ? Większość pracowników w USA jest zatrudnionych w sposób niegwarantujący stałe zatrudnienie. W teorii taka forma zatrudnienia pracownika w USA pozwala dla pracodawcy na zwolnienie pracownika w USA w trybie natychmiastowym. W praktyce większość pracodawców w USA próbuje unikać natychmiastowego zwolnienia pracownika w celu uniknięcia ryzyka, iż były pracownik wytoczy sprawę dla pracodawcy na przykład za dyskryminację w miejscu pracy, sexual harrasment, itp.

Umowa o pracę w USA

Drugą formą zatrudnienia w USA to użycie umowy o pracę. Umowa o pracę w USA, czyli zatrudnienie pracownika na czas określony, jest najczęściej oferowane pracownikowi na stanowisku kierowniczym lub posiadającym bardzo unikalne umiejętności. W przypadku użycia umowy o prace pracodawca i pracownik negocjują i podpisują umowę o pracę, która będzie określać warunki zatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Z jednej strony umowa o pracę gwarantuje dla pracodawcy w USA, iż jego pracownik nie odejdzie z pracy gdy otrzyma atrakcyjniejszą ofertę od innego pracodawcy w USA, a także pracodawca będzie w stanie zabronić dla pracownika podjecie pracy u konkurencji w USA. Z drugiej strony pracownik na umowie o prace w USA posiada „gwarancję”, iż nie straci pracy w jeden dzień.

Umowa zlecenie w USA

Zatrudnienie osoby fizycznej do pracy w USA poprzez użycie umowy o dzieło, umowy zlecenia, jest bardzo popularną formą zatrudnienia w USA pośród małych przedsiębiorstw, tzw. „small business”, który w USA definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 500 pracowników. Dlaczego? Zatrudnienie „pracownika” na podstawie umowy o dzieło pozwala dla pracodawcy uniknąć wielu kosztów typu ubezpieczenie, podatki lub wynagrodzenie za dni wolne od pracy. itp.

zatrudnienie w usa
Zatrudnienie w USA

Niestety umowa zlecenie niesie ze sobą spore ryzyko. Przed podpisaniem umowy o dzieło z „pracownikiem” w USA trzeba rozważyć i zabezpieczyć wiele istotnych kwestii. Na przykład, pracownik, podwykonawca, który wykonuje usługi dla pracodawcy w USA może zostać uznany przez amerykański urząd podatkowy jako pracownik, a w takim przypadku jego pracodawca będzie odpowiedzialny za stanowe ubezpieczenie jak i odprowadzania podatków w USA. Inne kwestie to: zachowaniu poufności, prawa IP do produktów, usług, pomysłów stworzonych podczas okresu współpracy pomiędzy pracodawcą a podwykonawcą.

Dlatego w przypadku użycia umowy o dzieło z podwykonawcą, freelancerem, na rynku amerykańskim, nieunikniona jest konsultacja z lokalnym prawnikiem w USA znającym prawo pracy w USA jak i realia rynkowe w USA. Tego rodzaju konsultacja jest bardzo dobrą inwestycją szczególnie dla pracodawcy z Europy, który posiada ograniczoną wiedzę o ryzyku prawnym na rynku amerykańskim.

Warunki zatrudnienia w USA

Każdy pracodawca w USA, włącznie z pracodawcą z Polski nieposiadającym oddziału w USA będzie zobowiązany przez prawo pracy w USA do:

 • Posiadania polisy ubezpieczeniowej chroniącej pracownika w USA od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation”.
 • Odprowadzania podatków stanowych i federalnych od wynagrodzeń wypłacanych za pracę na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne.

Dowiedz się jakiego rodzaju ubezpieczenia będzie potrzebować polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA.

Zatrudnienie pracownika USA w 2021 roku

Planujesz zatrudnić pracownika na terenie USA i poszukujesz informacji lub wsparcia w jednej z poniższych kwestii:

 • Jak znaleźć i zatrudnić pracownika w USA?
 • W którym stanie najlepiej uruchomić produkcję w USA?
 • W jakim amerykańskim stanie zatrudniać pracowników?
 • Jaki jest koszt brutto godziny pracy pracownika w USA?
 • Jaki jest koszt uruchomienia produkcji w USA?
 • Ile czasu w ciągu dnia mogą pracować pracownicy w USA?
 • Jak obliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Stanach Zjednoczonych?
 • Jak uzyskać ubezpieczenie pracownika w USA?
 • Jak przygotować umowę o prace zgodna z prawem amerykańskim?

Lista rynek USA

Jeżeli Twoja firma planuje prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA w roku 2021, dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej,
dzięki czemu będziesz otrzymywać najnowsze informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku USA.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.