Strategia wejścia na rynek zagraniczny- rynek USA

Polska firma planująca wejście na rynek USA, prowadzenie sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych bezpośrednio do amerykańskich klientów biznesowych, lub bezpośrednio sprzedająca produkty amerykańskim konsumentom powinna zaznajomić się z praktycznymi barierami wejścia na rynek amerykanki regulacjami prawnymi w USA, a także przygotować realną strategię wejścia na rynek USA. Taka analiza i strategia wejścia na rynek USA powinna być przygotowana przez lokalnego doradcę w USA lub we współpracy z amerykańskim partnerem B2B doświadczonym w pokonywaniu barier wejścia, które napotka polski podmiot budujący sprzedaż na rynku USA. Wybrane elementy i bariery, które powinny być rozważone przy planowanym wejściu firmy na rynek amerykański.
wejście na rynek zagraniczny
Wejście na rynek USA

Rozmiar rynku USA i lokalizacja do prowadzenia działalności na terenie USA

Rynek amerykański to ponad 320 milionów mieszkańców, 50 stanów, i obszar, który jest ponad dwukrotnie większy od obszaru Unii Europejskiej. W przypadku polskiej firmy planującej wejście na rynek USA z ograniczonym budżetem, wybór lokalizacji do prowadzenia działalności w USA, skupienie się na niszy geograficznej w USA będzie bardzo ważnym elementem strategi wejścia na rynek USA. Firma z Polski, która nie posiada “amerykańskiego” budżetu na rozwój sprzedaży na ternie Stanów Zjednoczonych powinna starannie przeanalizować i podjąć decyzje, w którym amerykański stanie otworzyć pierwszy oddział, fabrykę, biuro, magazyn lub szukać pierwszych pracowników, przedstawicieli. Jeżeli spółka europejska planuje prowadzenie działalności w każdym z amerykańskich stanów może być dochodowe, ale także stanowić wyzwanie. Na przykład brak podatku stanowego nie powinien być brany pod uwagę przy wyborze lokalizacji w przypadku europejskiej firmy, która będzie zatrudniać wysoko wykwalifikowanych pracowników IT. Doświadczony lokalny doradca w USA rozumie, dlaczego polska firma nie możesz otworzyć fabryki produkującej wodę, lub soki na terenie Stanu Floryda. 

Rejestracja firmy w USA

Prowadzenie poważnej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim bez rejestracji amerykańskiego podmiotu, otwarcia, własnej firmy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mało realne. Europejska firma nieposiadająca podmiotu gospodarczego w USA nie będzie w stanie przyjmować płatności internetowych, weksli od kontrahentów w USA, ubezpieczyć działalności prowadzonej na rynku USA, a także legalnie zatrudnia pracowników w USA. Strategia wejścia na rynek USA powinna rozwiązywać kwestie związane z rejestracją firmy w USA. Wybrane kwestie do rozważenia przed założeniem firmy w USA przez polski podmiot gospodarczy lub obywatela Polski to:

 • Kto będzie udziałowcem w amerykańskiej spółce?
 • Jaka jest najodpowiedniejsza forma prawna do założenia amerykańskiej spółki?
 • Jakie będą obowiązki i konsekwencje podatkowe związane z wyborem specyficznej formy prawnej, jak i amerykańskiego stanu, w którym spółka będzie zarejestrowana? Tutaj warto zaznaczyć, iż internetowo założona spółka w Wyoming nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiej firmy planującej sprzedaż internetową do USA.

Prawo podatkowe w USA i obowiązki podatkowe

Polska spółka prowadząca sprzedaż na terenie USA będzie zobowiązana do odprowadzania podatków stanowych, jak i federalnych. Jakie podatki będzie płacić firma prowadząca działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych będzie zależne od wielu czynników. Dlatego kwestie podatkowe w USA warto rozważyć przed szybką rejestracją firmy w pierwszym lepszym, „tańszym” amerykańskim stanie. Wejście firmy na rynki zagraniczne oznacza także znalezienie, zatrudnienie lokalnego księgowego do prowadzenia księgowość spółki działającej na rynku USA.

Podatki od sprzedaży w USA, czyli amerykański VAT

Niskie budżety stanowe w USA oznaczają i będą oznaczać w roku 2021 większą presję na poszukiwanie źródeł dochodu. Jednym z takich nie do końca uregulowanych źródeł dochodu dla urzędów skarbowych w USA jest opodatkowanie sprzedaży internetowej, wysyłkowej. Firma sprzedająca produkty, jak i usługi na rynku USA może być zobowiązana do pobierania i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży tzw. „sales tax”. W których z 50-sciu amerykańskich stanów polska spółka lub jej oddział w USA będzie zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków stanowych? Strategia wejścia na rynki zagraniczne powinna przynajmniej wstępnie nakreślać jakiego rodzaju elementy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych będą kreować obowiązki podatkowe w USA. Dowiedz sie kiedy spółka będzie zobowiązana do pobierania podatków od sprzedaży w USA. 

Wejście na rynek USA

Inne bariery na rynku amerykańskim, które powinny być rozważano podczas tworzenia strategii wejścia na rynek USA.

 • Jakiego rodzaju ubezpieczenia OC będą wymagane przez prawo amerykańskie, jak i kontrahentów w Stanach Zjednoczonych?
 • Kto będzie agentem rejestrowym polskiej spółki działającej na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • Co jest wymagane do otwarcia konta bankowego w USA i jak rozwiązać kwestie przyjmowania płatności w czasie kiedy granice do USA są zamknięte?
 • Jakie są wymogi prawne związane z zatrudnieniem pracownika lub przedstawiciela handlowego w USA?
 • Co powinny zawierać materiały marketingowe skierowane na rynek amerykański? Co narzucają amerykańskie regulacje prawne?
 • Jakie będą obowiązki sprawozdawcze amerykańskiej spółki?
 • Czego oczekują kliencki biznesowi, B2B, od strony internetowej produktu skierowanego na rynek amerykański?
 • W jaki sposób wykorzystać kanał sprzedaży e-commerce sklep internetowy, Amazon FBA, własny sklep internetowy w USA do zwiększenia sprzedaży na rynku amerykańskim?
 • Jakiego rodzaju wiza do USA będzie potrzebna dla polskiego pracownika, który będzie delegowany do pracy do USA?
 • Jak przygotować kampanię reklamową skierowaną w budowanie marki i wiarygodności produktu na terenie Stanów Zjednoczonych?
 • W jaki sposób firma spoza USA lub jej amerykańska filia będzie przyjmować płatności wekslami od kontrahentów amerykańskich?
 • Ile powinien wynosić minimalny kapitał zakładowy w firmie w USA i dlaczego jest to tak ważny aspekt prawny na rynku Stanów Zjednoczonych?

Przygotowanie strategii wejścia na rynek USA wymaga zebrania realnych informacji o rynku USA, analizy i przygotowanie planu działania na rynku amerykańskim na pierwszych 6 miesięcy.

Strategia wejścia na rynek zagraniczny w praktyce

Pytanie: Co powinna zrobić polska firma planująca wejście na rynek USA, która nie rozumie lub nie zna odpowiedzi na większość powyższych kwestii, lub nie wie, jak rozwiązać bariery związane z wejściem na rynek Stanów Zjednoczonych?

Odpowiedz: Właściciel polskiego podmiot nie powinien tracić swojego cennego czasu na szukanie rozwiązań w Internecie, gdzie znajdzie wiele sprzecznych informacji. Prosimy o kontakt z firmą Ecomten i wspólnie przygotujemy strategię wejścia na rynek USA.

Scroll to Top