Wiza inwestorska do USA

wiza inwestorska do USA dla przedsiębiorcy z polski
Wiza inwestorska USA
Zarówno polska spółka od dawna sprzedającą swoje produkty na rynku USA, jak i firma dopiero rozważająca przeniesienie działalności gospodarczej do USA potrzebuje w legalny sposób delegować właściciela firmy, a także polskich pracowników do kilku miesięcznego pobytu i pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Działalność gospodarcza w USA, włącznie ze sprzedażą internetową na rynku amerykańskim może tylko do pewnego momentu być prowadzona bezpośrednio z Polski, lub podczas krótkich przylotów do USA na amerykańskiej wizie B1. Utrudniona praca w dwóch strefach czasowych, potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia amerykańskich pracowników, utrzymywanie stałych relacji biznesowych z ważnym klientem w USA, lub warunki umowy z amerykańskim kontrahentem, to inny ważny powód dla którego polska firma powinien poważnie i strategicznie podejść do uzyskania wizy odpowiedniej wizy do USA. Jednym z rozwiązań kwestii wizowej do USA jest wiza inwestorska E-2, która pozwoli polskiemu przedsiębiorcy i być może jego wybranym pracownikom legalnie przebywać i pracować na terenie USA.

Dla koga wiza inwestorska do USA

Historyczną podstawą dla której Rząd Amerykański ustanowił federalne prawo przyznające wizy E-2 dla przedsiębiorców jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do zakładania spółek w USA, aktywnego inwestowania na terenie Stanów Zjednoczonych i tworzenie miejsc pracy dla amerykańskich pracowników. Inwestorzy spoza USA nie podjęli by się takiego ryzyka nie mając przynajmniej dobrej szansy na przybycie do USA, legalne podjecie pracy na terenie USA, nadzorowanie lokalnych pracowników zatrudnianych w USA lub delegowanie swoich pracowników z oddziałów znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi.

Wizy inwestorskie USA wybrane regulacje prawne

  • W przypadku osób fizycznych, wizę inwestycyjną do USA może otrzymać polski przedsiębiorca, który jest 100% właścicielem spółki lub współwłaścicielem spółki w której posiada kontrolujące udziały.
  • Przedsiębiorca ubiegający się o wizę inwestorską E2 musi zainwestować kapitał na terenie USA i inwestycja musi spełniać specyficzne wymogi prawne. Dla przykładu, kapitał zainwestowany na terytorium USA musi być tzw. „substantial„- znaczący. Prawo imigracyjne w USA nie ustala minimalnego kapitału który polski przedsiębiorca ubiegający się o wizę inwestorską do USA musi zainwestować na terenie USA. Wymóg wysokości zainwestowanego kapitału w Stanach Zjednoczonych będzie zależny od branży w której polski przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie USA.
  • Musi istnieć realne ryzyko, że przedsiębiorca ubiegający się o wizę inwestorką do USA utraci swój kapitał zainwestowany na terenie USA. Dla przykładu, samo otwarcie konta bankowego w USA, na które polski przedsiębiorca wpłaci sumę 1,000,000 USD nie jest wystarczającą podstawą prawną do wydania wizy inwestorskiej E-2.
  • Kapitał zainwestowany w USA musi służyć do dalszego aktywnego rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na rynku amerykańskim. Na przykład fundusze przesłane do USA będą użyte do zatrudnienia amerykańskich pracowników.
  • Polski przedsiębiorca starający się o wizę inwestorską E2, będzie musiał udokumentować źródło z którego pochodzi kapitał inwestowany w USA.
  • Uzyskanie wizy E-2 do USA wymaga przygotowania specyficznego planu biznesowego na rynek USA, który przedstawi planowane inwestycje na rynku USA, jak i dochód firmy generowany z rynku amerykańskiego przez następne 5 lat.
  • Inwestycja w USA musi inwestycją aktywną, co w praktyce oznacza, iż polski przedsiębiorca, aplikant o wizę E2, nie może jedynie „zainwestować” kapitał w zakup mieszkania mieście Nowym Jork. Wymagane jest aktywne prowadzenie działalności gospodarczej w USA lub przeniesienie działalności firmy do USA.

Przykład procesu uzyskanie wizy inwestorskiej do USA

Wiza inwestorska E 2 a wiza pracownicza USA

W momencie, kiedy polski właściciel firmy prowadzącej działalność gospodarcza na terenie USA otrzyma wizę inwestorska E2 do USA, jego polscy pracownicy mogą również starać się o uzyskanie wizy do USA upoważniającej legalne podjęcie pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tutaj warto zaznaczy iż amerykańskie prawo imigracyjne wymaga od pracownika ubiegającego się o wizę pracowniczą do USA zatrudnienie na wyższym stanowisku lub posiadania unikalnych umiejętności niezbędnych do sukcesu inwestycji na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Wiza inwestorska USA w praktyce
Na koniec warto zaznaczyć, iż cały proces przygotowania dokumentacji wizowej potrzebnej do ubiegania się o wizę inwestorską do USA trwa około 3 miesięcy. Dlatego jest ważne bardzo wcześnie ujecie i rozwiązanie kwestii wizy inwestorskiej do USA w strategii firmy otwierającej działalność gospodarczą na rynku amerykańskim lub przenoszącej firmę do USA.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

#F...CORONAVIRUS

Wiele firm i pracowników po stronie Polski jak i USA jest lub będzie dotkniętych przez korona wirusa w najbliższym czasie. Dlatego chcę wesprzeć takie firmy które odczują finansowe skutki tego wirusa. Do odwołania oferuję 15% zniżkę na wszystkie moje serwisy. W pierwszym emailu do mnie podaj kod CORONA15.