Wiza biznesowa E2

Zarówno polska spółka od dawna sprzedającą swoje produkty na rynku USA, jak i podmiot dopiero rozważający przeniesienie działalności gospodarczej do USA potrzebuje w legalny sposób delegować właściciela firmy, a także polskich pracowników do kilkumiesięcznego pobytu i pracy na terenie Stanów Zjednoczonych.  Działalność gospodarcza na rynku USA, może tylko do pewnego momentu być prowadzona bezpośrednio z Polski, lub podczas krótkich przylotów do USA na amerykańskiej wizie B1. Utrudniona praca w dwóch strefach czasowych, potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia amerykańskich pracowników, utrzymywanie stałych relacji biznesowych z ważnym klientem w USA, lub warunki umowy z amerykańskim kontrahentem, to inne ważne powody, dla których polski podmiot działający na rynku USA powinien poważnie i strategicznie podejść do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA. Jednym z rozwiązań jest wystąpienie o wizę inwestorską E-2. Wiza biznesowa E2 pozwoli polskiemu przedsiębiorcy i jego wybranym pracownikom legalnie przebywać i pracować na rynku USA.

wiza biznesowa do USA przedsiębiorca z polski
Wiza biznesowa do USA

Dla koga jest wiza inwestorska do USA

Historyczną podstawą, dla której Rząd Amerykański ustanowił federalne prawo przyznające wizy inwestorskie do USA, E-2, jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w USA, aktywnego inwestowania na terenie Stanów Zjednoczonych i tworzenie miejsc pracy dla amerykańskich pracowników. Żaden poważny zagraniczny inwestor nie podjęliby takiego ryzyka inwestorskiego nie posiadając przynajmniej szansy na długoterminowe przybycie do USA, legalne nadzorowanie pracowników zatrudnianych w USA lub delegowanych pracowników z oddziałów znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi.

Wybrane regulacje prawne w USA związane z wystąpieniem o wizę E 2

  • Wizę biznesową E-2 do USA może otrzymać polski przedsiębiorca, który jest 100% właścicielem spółki lub współwłaścicielem spółki, w której posiada kontrolujące udziały.
  • Przedsiębiorca ubiegający się o wizę biznesową E2 musi zainwestować kapitał na rynku USA i inwestycja musi spełniać między innymi następujące wymogi. Po pierwsze kapitał zainwestowany na terenie USA musi być “znaczący”. Pomimo iż prawo imigracyjne w USA nie ustala minimalnego kapitału, który musi zainwestowany na terenie USA, wysokość zainwestowanego kapitału w Stanach Zjednoczonych będzie zależna od branży, w której polski przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie USA. Musi istnieć realne ryzyko utraty zainwestowanego kapitału na terenie USA. Zagraniczny przedsiębiorca ubiegający się o wizę biznesową do USA musi ryzykować utratę kapitału zainwestowanego na terenie USA.  Kapitał zainwestowany w USA musi służyć do aktywnego rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na rynku amerykańskim. Na przykład zainwestowane fundusze są używane przez oddział firmy w USA do zatrudniania amerykańskich pracowników.
  • Polski przedsiębiorca starający się o wizę inwestorską E 2, będzie musiał udokumentować źródło, z którego pochodzi kapitał zainwestowany na terenie USA.
  • Przygotowanie aplikacji o wizę biznesową do USA wymaga stworzenia specyficznego planu biznesowego na rynek USA. Taki business plan będzie przedstawiać planowane inwestycje na rynku USA, jak i planowany dochód firmy generowany z rynku amerykańskiego.
  • Inwestycja musi być inwestycją aktywną, co w praktyce oznacza, iż polski przedsiębiorca, który uzyska wizę biznesową do USA, wizę E2, nie może jedynie „zainwestować” kapitał w zakup mieszkania na Florydzie. Zagraniczny inwestor musi aktywnie rozwijać działalność gospodarcza na rynku USA.

Wiza biznesowa do USA wymogi praktyczny

Wiza Biznesowa Do USA
Wiza biznesowa do USA
Wiza inwestorska E 2 a wiza pracownicza USA

W momencie, kiedy polski właściciel firmy prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie USA otrzyma wizę biznesową do USA, pracownicy oddziału firmy w Polsce mogą wystąpić o uzyskanie wiz biznesowych upoważniających do legalnego podjęcie pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, że amerykańskie prawo imigracyjne wymaga od polskiego pracownika ubiegającego się o wizę biznesową do USA zatrudnienia na wyższym stanowisku lub posiadania unikalnych umiejętności niezbędnych do sukcesu inwestycji na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Ile czasu zajmuje uzyskanie wizy biznesowej do USA?

Cały proces przygotowania dokumentacji wizowej potrzebnej do ubiegania się o wizę biznesową/inwestorska do USA trwa około 3 miesiące. Dlatego jest ważne bardzo wcześnie ujęcie i rozwiązanie kwestii wizy do USA w strategii firmy rozpoczynającej działalność gospodarczą na rynku amerykańskim lub przenoszącej firmę do USA.

Sytuacja kryzysowa spowodowana przez wirus Covid-19 sprawiła, iż istnieją opóźnienia w instytucjach zajmujących się wydawaniem wiz biznesowych do USA, włącznie z otwarciem Konsulatów Amerykańskich w Europie.