Przejdź do treści
Home | Wiza biznesowa E2 do USA

Wiza biznesowa E2 do USA

  Zarówno polska spółka od dawna sprzedającą swoje produkty na rynku USA, jak i podmiot dopiero rozważający przeniesienie działalności gospodarczej do USA potrzebuje w legalny sposób delegować właściciela firmy, a także polskich pracowników do kilkumiesięcznego pobytu i pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Generowanie dochodu z rynku USA, może tylko do pewnego momentu być prowadzone bezpośrednio z Polski, lub podczas krótkich przylotów do USA na amerykańskiej wizie B1. Utrudniona praca w dwóch strefach czasowych, potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia amerykańskich pracowników, utrzymywanie stałych relacji biznesowych z ważnym klientem w USA, lub warunki umowy z amerykańskim kontrahentem, to inne ważne powody, dla których polski podmiot działający na rynku USA powinien poważnie i strategicznie podejść do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA. Jednym z rozwiązań jest wystąpienie o wizę inwestorską E-2. Wiza biznesowa E2 pozwoli polskiemu przedsiębiorcy i jego pracownikom legalnie przebywać i pracować na rynku Stanów Zjednoczonych.

  Dla koga jest wiza inwestorska do USA

  Historyczną podstawą, dla której Rząd Amerykański ustanowił federalne prawo przyznające wizy inwestorskie do USA, E-2, jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w USA, aktywnego inwestowania na terenie Stanów Zjednoczonych i tworzenie miejsc pracy dla amerykańskich pracowników. Żaden poważny zagraniczny inwestor nie podjęliby takiego ryzyka inwestorskiego nie posiadając przynajmniej szansy na długoterminowe przybycie do USA, legalne nadzorowanie pracowników zatrudnianych w USA lub delegowanych pracowników z oddziałów znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi.

  Wiza 2 wybrane regulacje prawne w USA

  Wiza pracownicza USA
  Wiza pracownicza USA

  Wizę biznesową E-2 do USA może otrzymać polski przedsiębiorca, który jest 100% właścicielem spółki w Stanach Zjednoczonych lub współwłaścicielem spółki, w której posiada kontrolujące udziały. Zagraniczny przedsiębiorca musi zainwestować kapitał na rynku USA, a inwestycja musi spełniać parę wymogów.

  • Kapitał zainwestowany na terenie USA musi być znaczący.
  • Musi istnieć realne ryzyko utraty zainwestowanego kapitału.
  • Zainwestowany kapitał musi służyć do aktywnego rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na rynku amerykańskim.
  • Polski przedsiębiorca starający się o wizę inwestorską E 2, musi udokumentować źródło, z którego pochodzi kapitał zainwestowany na terenie USA.
  • Stworzenie planu biznesowego na amerykański rynek.
  • Inwestycja musi być inwestycją aktywną
  • Zagraniczny inwestor musi aktywnie rozwijać działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych.

  Wiza inwestorska E 2 a wiza pracownicza USA

  W przypadku gdy polski właściciel firmy otrzyma wizę biznesową do USA, pracownicy oddziału firmy w Polsce mogą także wystąpić o uzyskanie wiz biznesowych upoważniających do legalnego podjęcie pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, że najłatwiej jest uzyskać takie wizy biznesowe dla pracowników zatrudnionych na wyższych stanowiskach lub podsiadających unikalne umiejętności niezbędne do sukcesu inwestycji na terytorium Stanów Zjednoczonych.