Wiza biznesowa E2

Zarówno polska spółka od dawna sprzedającą swoje produkty na rynku USA, jak i podmiot dopiero rozważający przeniesienie działalności gospodarczej do USA potrzebuje w legalny sposób delegować właściciela firmy, a także polskich pracowników do kilkumiesięcznego pobytu i pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Działalność gospodarcza w USA, włącznie ze sprzedażą internetową na rynku amerykańskim może tylko do pewnego momentu być prowadzona bezpośrednio z Polski, lub podczas krótkich przylotów do USA na amerykańskiej wizie B1. Utrudniona praca w dwóch strefach czasowych, potrzeba zatrudnienia i przeszkolenia amerykańskich pracowników, utrzymywanie stałych relacji biznesowych z ważnym klientem w USA, lub warunki umowy z amerykańskim kontrahentem, to inny ważny powód, dla którego polska firma powinien poważnie i strategicznie podejść do uzyskania wizy odpowiedniej wizy do USA. Jednym z rozwiązań kwestii wizowej do USA jest wiza inwestorska E-2, która pozwoli polskiemu przedsiębiorcy i być może jego wybranym pracownikom legalnie przebywać i pracować na terenie USA.
wiza biznesowa do USA przedsiębiorca z polski
Wiza biznesowa do USA

Dla koga wiza biznesowa inwestorska do USA

Historyczną podstawą, dla której Rząd Amerykański ustanowił federalne prawo przyznające wizy biznesowe do USA, E-2, jest zachęcanie zagranicznych inwestorów do zakładania działalności gospodarczej w USA, aktywnego inwestowania na terenie Stanów Zjednoczonych i tworzenie miejsc pracy dla amerykańskich pracowników. Inwestorzy spoza USA nie podjęliby się takiego ryzyka nie mając przynajmniej dobrej szansy na długoterminowe przybycie do USA, legalne nadzorowanie pracowników zatrudnianych w USA lub delegowanych  z oddziałów znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi.

Wizy biznesowa do USA wybrane regulacje prawne związane z wizą E 2

  • W przypadku osób fizycznych wizę biznesową do USA może otrzymać polski przedsiębiorca, który jest 100% właścicielem spółki lub współwłaścicielem spółki, w której posiada kontrolujące udziały.
  • Przedsiębiorca ubiegający się o wizę biznesową E2 musi zainwestować kapitał na terenie USA i inwestycja musi spełniać specyficzne wymogi prawa w USA. Dla przykładu kapitał zainwestowany na terytorium USA musi być “znaczący”. Pomimo iż prawo imigracyjne w USA nie ustala minimalnego kapitału, który musi zainwestowany na terenie USA, wysokość zainwestowanego kapitału w Stanach Zjednoczonych będzie zależna od branży, w której polski przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie USA.
  • Musi istnieć realne ryzyko, że przedsiębiorca ubiegający się o wizę biznesową do USA utraci kapitał zainwestowany na terenie USA. Dla przykładu, samo otwarcie konta bankowego w USA, na które polski przedsiębiorca wpłaci nawet sumę $1,000,000 nie jest wystarczającą podstawą prawną do uzyskania wizy inwestorskiej E 2.
  • Kapitał zainwestowany w USA musi służyć do dalszego aktywnego rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na rynku amerykańskim. Na przykład fundusze, którymi operuje oddział firmy w USA będą użyte do zatrudniania amerykańskich pracowników.
  • Polski przedsiębiorca starający się o wizę inwestorską E 2, będzie musiał udokumentować źródło, z którego pochodzi kapitał zainwestowany na terenie USA.
  • Jedynym z elementów aplikacji o wizę biznesową do USA jest przygotowanie specyficznego planu biznesowego na rynek USA. Taki plan będzie przedstawiać planowane inwestycje na rynku USA, jak i dochód firmy generowany z rynku amerykańskiego przez następne 5 lat.
  • Inwestycja na terenie USA musi być inwestycją aktywną, co w praktyce oznacza, iż polski przedsiębiorca, który uzyska wizę biznesową do USA, wizę E2, nie może jedynie „zainwestować” kapitał w zakup mieszkania w mieście Nowy Jork. Wymagane jest aktywne prowadzenie działalności gospodarczej w USA przez przedsiębiorcę z Polski lub przeniesienie działalności firmy do USA.

Wiza biznesowa do USA wymogi praktyczny

Wiza Biznesowa Do USA
Wiza biznesowa do USA
Wiza inwestorska E 2 a wiza pracownicza USA
W momencie, kiedy polski właściciel firmy prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie USA otrzyma wizę biznesową do USA, pracownicy oddziału firmy w Polsce mogą również starać się o uzyskanie wiz biznesowych do USA upoważniających do legalnego podjęcie pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tutaj warto dodać, że amerykańskie prawo imigracyjne wymaga od polskiego pracownika ubiegającego się o wizę biznesową do USA zatrudnienia na wyższym stanowisku lub posiadania unikalnych umiejętności niezbędnych do sukcesu inwestycji na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Ile trwa wyrobienie wizy biznesowej do USA

Cały proces przygotowania dokumentacji wizowej potrzebnej do ubiegania się o wizę biznesową/inwestorska do USA trwa około 3 miesiące. Dlatego jest ważne bardzo wcześnie ujęcie i rozwiązanie kwestii wizy do USA w strategii firmy rozpoczynającej działalność gospodarczą na rynku amerykańskim lub przenoszącej firmę do USA.

Wznowienie z wiosny 2020. Sytuacja kryzysowa spowodowana przez wirus Covid-19 sprawiła, iż istnieją opóźnienia w instytucjach zajmujących się wydawaniem wiz biznesowych do USA.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lista rynek USA

Jeżeli Twoja firma planuje prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA w roku 2021, dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, dzięki czemu będziesz otrzymywać najnowsze informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku USA.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.