Sales tax w USA i VAT tax

Sales tax USA

Podatek od Sprzedaży w USA- VAT w USA

Polska firma prowadząca sprzedaż wysyłkową do klientów w USA, sprzedaż na Amazon w USA, lub która korzysta z usług logistycznych na terenie USA będzie zobowiązana do wypełniania obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Prawo podatkowe w USA wymaga od podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową na terenie USA płacenia podatków federalnych, składania zeznań podatkowych w stanowych i federalnych urzędach podatkowych, ale także pobieranie i przekazywania podatków od sprzedaży w USA tzw. „sales tax”. 

Sprzedaż internetowa do USA podatki USA
Sales tax USA

W celu przybliżenia obowiązków podatkowych podmiotu z Polski prowadzącego działalność gospodarczą na terenie USA warto użyć najczęściej spotykany scenariusz na rynku amerykańskim, tzn. sprzedaż na Amazon.com. Do czasów Covid-19, typowy sprzedawca na Amazon.com korzystał z transportu morskiego aby dostarczyć towar do magazynu Amazon FBA w USA w celu dalszej sprzedaży na amazon.com. Od Lutego 2020, bardzo dużo zagranicznych sprzedawców na Amazon USA korzysta z przesyłek lotniczych. W rzeczywistości droga dostarczania towaru na rynek USA nie gra istotnej roli dla celów podatkowych. Polski sprzedawca na Amazon.com posiada dwie opcje logistyczne w USA.

 • Może dostarczyć towar do magazynu Amazon FBA wskazanego przez firmę Amazon, lub
 • Przesłać towar z Polski do innego magazynu logistycznego na terenie USA, który jest obsługiwany przez inne amerykańskie firmy logistyczne.

W obu przypadkach, w momencie dostarczenie towaru na teren Stanów Zjednoczonych rozpoczyna się kwestia naliczania i pobierania podatków sales tax USA.

Sales tax USA

Prawo podatkowe w USA jest na tyle skomplikowane, że należny podatek od sprzedaży w USA, sales tax, może być regulowane na wielu poziomach. Sklep internetowy jak i sprzedawca na Amazon.com, prowadzący sprzedaż internetowa na rynku amerykanskim może podlegać regulacjom podatkowym na poziomie stanu, miasta lub nawet powiatu. W Stanach Zjednoczonych jest 50 indywidualnych stanów i każdy z nich posiada indywidualne prawo opodatkowania specyficznej transakcji, produktu lub sprzedaży, która odbywa się na jego terytorium geograficznym lub która dotyczy rezydentów danego stanu. Poniewaz temat sales tax nie ma końca, spróbujmy skupić się na ogólnej zasadzie podatkowej, która będzie dotyczyć zagranicznego podmiotu, polskiego sprzedawcy na Amazon.com, oferującego produkty na rynku USA. Podmiot gospodarczy posiadający minimalną więź podatkową, tzw. „nexus”, z jednym z amerykańskim stanem, może być zobowiązany przez stanowe prawo podatkowe do pobieranie i odprowadzania sales tax w USA.

Sprzedaż Amazon FBA a nexus

”Nexus podatkowy”, nexus tax, tzw. więź podatkowa, jest określana indywidualnymi przepisami prawnymi w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu tutaj możesz sprawdzić regulacje dotyczące nexusu w Delaware. Najczęściej więź podatkowa z specyficznym stanem będzie istnieć w przypadku gdy podmiot gospodarczy posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub ”magazyn” w wybranym amerykańskim stanie. Warto pamiętać że więź podatkowa, nexus tax, może powstać z więcej niż jednym amerykańskim stanem. Jeżeli istnieje bardzo oczywista więź podatkowa ze specyficznym stanem w USA, podmiot zagraniczny prowadzący sprzedaż wysyłkową w takim stanie musi ustalić i dopełnić swoje obowiązki podatkowe w takim stanie. 

W przypadku firmy posiadającej większość infrastruktury biznesowej w jednym z amerykańskich stanów, obowiązek rozliczania się z sales tax jest prosty. Kwestia podatku sales tax staje się bardziej skomplikowana w przypadku podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową który używa duże firmy logistyczne posiadające magazyny w wielu amerykańskich stanach. Dla przykładu, stanowe prawo podatkowe w Stanach Nowy Jork, Kalifornia, New Jersey i Floryda mówi, że w podmiot gospodarczy który korzysta z firm logistycznych w tych stanach nawiązuje wystarczająca więź podatkowa, nexus, aby zobowiązać taki podmiot do pobierania sale tax od transakcji gdzie kupującym jest rezydent podatkowy jednego z tych stanów. 

Prawo podatkowe w USA przewiduje jeszcze ciekawsze konsekwencje podatkowe w przypadku prowadzenia sprzedaży na amazon.com i korzystania z magazynów Amazon FBA. W teorii sprzedawca na Amazon.com może być zobowiązany do pobierania i odprowadzania podatków sales tax we wszystkich stanach w których przechowywane są jego towary oferowane na Amazon.com. W Kwietniu 2020 roku, firma Amazon posiadała centra logistyczne, Amazon FBA, na terenie 17 amerykańskich stanów, stąd każdy sprzedawca używający serwis Amazon FBA może potencjalnie być odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży, „sales tax usa”, we wszystkich 17 amerykańskich stanach.

Naliczanie podatku VAT w USA

Poniewaz pobieranie i odprowadzanie podatków sales tax przez każdego sprzedawce na Amazon.com bylo lub jest, nie realne i bardzo kosztowne, pod presją sprzedawców i stanowych urzędów podatkowych, firma Amazon zgodziła się „pomagać” sprzedawcom w procesie naliczania i pobierania podatków stanowych od sprzedaży. Od pewnego czasu Amazon.com oferuje pomoc przy naliczania podatku VAT w USA. Za tego rodzaju serwis podatkowy firma Amazon pobiera opłatę w wysokości około 3% od każdej transakcji.
Sprzedawca na Amazon który chce skorzystać z takiej obsługi podatkowej musi między innymi posiadać:

 1. Numer podatkowy firmy w USA.
 2. Certyfikat podatkowy upoważniający sprzedawcę Amazon do naliczania i odprowadzania podatków od sprzedaży w wybranym stanie.

Naliczanie i pobieranie podatków od sprzedaży w USA bez ważnego certyfikatu podatkowego jest niezgodne z amerykańskim prawem stanowym. Dla przykładu w Stanie Nowy Jork jest to wykroczenie cywilne, jak i kryminalne. Przyklad NJ Sales Tax Certificate.

Mapa VAT w USA rok 2020

podatek vat usa
VAT USA
Sales and use tax USA a kary podatkowe w USA
W których amerykańskich stanach polski sprzedawca na Amazon USA powinien pobierać podatki sales tax? Czy w 25-ciu stanach? Niestety odpowiedź nie jest oczywista i prosta, stąd każdy polski sprzedawca na Amazon US powinien zatrudnić amerykańskiego księgowego, który po przeprowadzeniu własnej analizy przedstawi rekomendacje dotyczące naliczania podatku od sales and use tax USA. Co dalej dzieje się z pobranymi podatkami stanowymi od sprzedaży w USA? Każdy sprzedawca na Amazon.com, nawet ten z Polski, posiada obowiązek przekazania pobranych podatków od sprzedaży do wybranego stanowego urzędu podatkowego zgodnie ze stanowymi przepisami podatkowymi. I tutaj pojawia się następna bariera dla podmiotu zagranicznego prowadzącego sprzedaż wysyłkowa do USA, który nie posiada numeru podatkowego EIN i konta bankowego w USA. Dużo stanowych urzędów podatkowych nie wie jak „współpracować” z takim zagranicznym podmiotem. Czym ryzykuje polski sprzedawca prowadzący sprzedaż wysyłkową do USA lub sprzedaż internetową w USA, który nigdy nie odprowadza podatków sales tax? W jaki sposób jeden ze stanowych urzędów podatkowych może dojść do wniosku, iż podmiot prowadzący sprzedaż internetowa na terenie USA był lub jest odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży sales tax? Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na jego terytorium. Podczas audytu, kalifornijski urzędnik podatkowy określa czy audytowany podmiot i jego kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązki podatkowe w Kalifornii. Jakie są być potencjalne konsekwencje finansowe dla podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową na terenie USA który nie wypełnia obowiązki podatkowe tutaj? Tutaj ponownie, odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu, Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i nałożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle posiadają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium. W wielu stanach USA, prawo stanowe przewiduje, iż w iż w przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na jego terytorium który celowo i świadomie nie dopełnia obowiązków pobierania stanowych podatków od sprzedaży, 3-letni okres przedawnienia nie ograniczony prawa organu podatkowego do naliczania zaległych podatków i kar.

Jest bardzo prawdopodobne iż w USA właściciel podmiotu gospodarczego który nie wywiązuje się z obowiązku pobierania podatku od sprzedaży, "sales tax" będzie osobiście odpowiedzialny za takie podatki w USA.

Jak uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej w USA związanej z sales tax USA przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej na terenie USA?

 • Po pierwsze, zapoznać się z najnowszymi stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży internetowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przepisy podatkowe w stanie gdzie zagraniczny podmiot posiada oczywistą więź podatkową.
 • Po drugie, potrzeba określić wież podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w sprzedaży internetowej na terenie USA.
 • Po trzecie warto upewnić się, iż zagraniczny podmiot, jak i firmy w USA będące częścią kanału sprzedaży wysyłkowej na terenie USA w ten sam sposób interpretują stanowe kwestie podatkowe związane z naliczaniem i odprowadzaniem podatku od sprzedaży w USA.
Sales tax USA aktualności
 • Październik 2017. Firma Amazon próbuje uniknąć odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży internetowej w Karolinie Południowej, jeżeli przegra tę bitwę prawną, inne amerykańskie stany pójdą w tym samym kierunku co spowoduje że Amazon może zmienić warunki sprzedaży i zacznie wymagać od sprzedawców używających platformę Amazon pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim. Czytaj artykuł: http://cnb.cx/2x22XVO.
 • Listopad 2017. Amazon ogłasza, iż wszyscy sprzedawcy sprzedający do rezydentów stanu Washington będą zobowiązani do naliczania i pobierania podatków od sprzedaży, sales tax, należnych w tymi stanie. To może także oznaczać początek nowego trendu w innych amerykańskich stanach, gdzie amerykańscy sprzedawcy, jak i firmy spoza USA będą musiały uzyskać stanowe certyfikaty podatkowe i odprowadzać podatki od sprzedaży do stanowych urzędów podatkowych.
 • Styczeń 2018. Amazon będzie dostarczał informacje o działalności sprzedawców zewnętrznych do Stanu Massachusetts co pozwoli dla Stanu Massachusetts ustalić który sprzedawca na Amazon.com nie odprowadza należnych podatków sale tax. http://cnb.cx/2ndzLbL.
 • Lipiec 2018. Sąd Najwyższy w USA zgadza się z konkluzją Stanu South Dakota- sprzedawca internetowy sprzedający do 200 lub więcej rezydentów Stanu South Dakota jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku sales tax pomimo braku oczywistej więzi podatkowej z tym stanem. Więcej informacji.
 • Lipiec 2019. Amazon jest zobowiązany do pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w 14 amerykańskich stanach.
 • Marzec 2020. Ponad 36 amerykańskich stanów wprowadza regulacje prawne tzw. „marketplace facilitator„, która przenosi na firmę Amazon obowiązek pobierania i przekazywania podatku sales tax. Warto tutaj zaznaczyć iż pomimo tego ułatwienia, wiele stanów ciągle wymaga od każdego sprzedawcy internetowego zarejestrowania się w urzędach podatkowych!

Artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych i nie powinien służyć jako porada podatkowa. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego kwestie podatkowe przedstawione w tym artykule powinny być przedyskutowane z Twoim doradcą podatkowym w USA, którym nie jest firma Ecomten LLC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprzedaż na amazon com usa bariery dla polskich firm

sprzedaż na amazon podatki

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polska firma planująca sprzedaż na Amazon com w USA która nie jest rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych będzie musiała rozwiązać pewne kwestie rynkowe z którymi nie borykają się amerykańscy sprzedawcy na Amazon USA. Jakie to kwestie?

Zatwierdzenie sprzedaży na Amazon com

Prowadzenie profesjonalnej sprzedaż na Amazon w USA wymaga między innymi ustalania czy polski produkty nie znajduje się w jednej z kategorii produktów które wymagają spełnienia dodatkowych warunków w USA, zatwierdzenia od Amazon lub uzyskania formalnej zgody od Amazon na sprzedaż polskich produktów do na rynku amerykańskim. Na przykład polski kosmetyk może wpadać w kategorie lekarstw w USA i jest zupelnie inaczej regulowany niż kosmetyk oferowany na rynku amerykańskim. O ile niektóre warunki i wymagania narzucane przez Amazon są proste, inne wymogi mogą być trudne do spełnienia przez polskiego sprzedawcę, który nie jest producentem lub oficjalnym dystrybutorem polskiego produktu, lub nie posiada początkowego kapitału potrzebnego do rozpoczęcia na rynku USA. Do kategorii produktów wymagających dostarczenia dodatkowych informacji, dokumentów, certyfikatów lub spełnienia specyficznych wymogów prawnych w USA należą między innymi.

Firma Amazon nie jest importerem produktów, lecz sklepem internetowym który udostępnia swoją platformę dla sprzedawców z całego świata. Polska firma planująca sprzedaż produkty w modelu Amazon FBA, tzn. używając magazyny i usługi logistyczne oferowane przez firmę Amazon, musi sama stworzyć swój własny kanał przysłania polskich produktów z Europy do magazynu Amazon na terenie USA.

Dostawa towaru do magazynu Amazon FBA USA

Przy prowadzeniu dużej sprzedaży internetowej przez Amazon.com lub sprzedaży produktów ciężkich, wysyłka drogą lotnicza z Polski do USA nie wchodzi w grę.

Takie produkty sprzedawane na Amazon.com będą transportowane do USA drogą morską, tzn. w kontenerze który musi oclony na granicy Stanów Zjednoczonych, kontener rozformowany, a następnie załadowany i przesłany do wskazanego magazynu Amazon na terenie Stanów Zjednoczonych. Polski sprzedawca na Amazon.com, który chce używać magazyny Amazon FBA posiada dwie opcje do wysyłki towarów z Polski do USA.

 • Opcja 1: Polska firma sprzedająca na Amazon US otwiera własną działalność gospodarczą w USA i jej amerykańską spółką będzie odbiorca/ importerem, tzw. „importer of record”, towaru wysłanego z Polski. Oddział firmy w USA będzie magazynować towar do sprzedaży na Amazonie w swoim magazynie na terenie Stanów Zjednoczonych lub zorganizuje przesyłkę towaru z amerykańskiego portu do magazynu Amazon FBA. 
 • Opcja 2: Polski sprzedawca na Amazon może znaleźć i nawiązać współpracę z  amerykańską firmę logistyczną która posiada własna powierzchnie magazynową na terenie USA i zajmie się kwestiami oclenia towaru i rozformowania przesyłek eksportowanych po stronie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Twoja firma potrzebuje pomoc w ocleniu towaru wysyłanego do Amazon FBA i zorganizowaniu transportu z amerykańskiego portu do centrum dystrybucji Amazon w USA, oferuje pomoc w przygotowaniu takiej usługi logistycznej na terenie Stanów Zjednoczonych. Napisz do mnie.

Sprzedaż na Amazon USA podatki

Sprzedaży na Amazon com USA może oznaczać opodatkowane na poziomie federalnym, stanowym, jak i miejskim. Sprzedający na Amazon w USA, który nie jest rezydentem podatkowym w USA musi poprawnie wypełnić i dostarczyć do firmy Amazon formularz podatkowy W-8BEN, który jest wymagany przez amerykańskie prawo podatkowe. Do czego służy Formularz W8BEN?  W-8-BEN chroni firmę Amazon od odpowiedzialności podatkowej za nieodprowadzanie amerykańskich podatków federalnych przez sprzedawcę który zarabia sprzedając na platformie Amazon.

Sprzedaż na Amazon USA
Sprzedaż na Amazon USA

Następną bardzo ważną kwestią podatkową w USA, którą często nie rozumieją europejscy sprzedawcy na Amazon w USA jest odprowadzanie i płacenie podatków stanowych. Ponieważ magazyny firmy Amazon, tzw. fullfilment centers, lub Amazon FBA, znajdują się w wielu amerykańskich stanach, wszystkie podmioty sprzedające przez sklep Amazon, włącznie z polskimi firmami, mogą być zobowiązana nie tylko do pobierania i przekazywania stanowych podatków od sprzedaży „sales tax” w specyficznym stanie gdzie firma Amazon magazynuje Twoje produkty, ale także do pobierania podatków od sprzedaży za produkty zakupione przez rezydentów innych amerykańskich stanów. Brzmi skomplikowanie? Jeżeli interesuje Ciebie więcej szczegółów na ten temat dowiedz się więcej na ten temat podatkowych stanowych przy sprzedaży na Amazon czytając mój najnowszy post o kwestiach podatkowych w USA, http://bit.ly/2oQY26v

Sprzedaż na Amazon USA i płatności z USA

Najczęstszym rozwiązaniem kwestii płatności z USA używanym przez zagranicznych sprzedawcow na amazon.com jest podlaczenie rachunku sprzedawcy do konta bankowego w europejskim banku. Na pewno nie jest to  najpraktyczniejsze rozwiązania otrzymywania płatności z Amazon. Wszystkie opłaty, przewalutowanie, itp. związane z przelewem płatności do Europy będą kosztować zagranicznego sprzedawcę na amazon usa 5-10% od każdej przelanej sumy. 

Rozwiązaniem tej kwestii jest założenie konta bankowego w USA, które będzie podłączony do konta sprzedawcy na Amazon.com. Dzięki takiemu rozwiązaniu, polski sprzedawca Amazon oszczędza 5-10% miesięcznie, eliminując opłaty Amazona za przelewy pieniężne do banków zagranicznych i niekorzystne kursy walutowe używane przez Amazon lub PayPal przy przesyłaniu zagranicznych płatności. 

Niestety, polski sprzedawca na Amazon nie może legalne założyć konta bankowego w USA bez fizycznego przybycia do Stanów Zjednoczonych. Z praktycznego doświadczenia wiem, że niektórzy doradcy w Polsce sugerują użycie osoby trzeciej która mieszka w USA i która „pomoże” sprzedawcy na Amazon.com otworzyć konto bankowe w Stanach Zjednoczonych bez konieczności przyjazdu do USA. Warto pamiętać o związanym z tym ryzykiem! Taki „pomocnik-słup” będzie w stanie w pełni zarządzać środkami finansowymi które otrzyma polski sprzedawca Amazon co na dłuższą metę oznacza jedno- pewnego pięknego dnia wszystkie środki mogą zniknąć wszystkie środki z Twojego konta bankowego w USA.

Amazon próbuje rozwiązać kwestie przelewów i płatności na konta bankowe znajdujące się poza USA. W tym kierunku Amazon nawiązał współpracę z firmą Payoneer, która pośredniczy w przesyłaniu płatności pomiędzy Amazon i zagranicznymi sprzedawcami. Niestety, firma Payoneer także używa swoje własne przeliczniki walutowe i aktualnie nie oferuje przelewów bankowych do Polski. Sprawdź link do Payoneer, być może w momencie, kiedy czytasz ten post, przelewy z USA do Polski są już możliwe.

Reasumując, zbudowanie poważnej sprzedaży na Amazon com, która będzie prowadzona zgodnie z prawem USA wymaga od europejskiego sprzedawcy na Amazon otwarcia firmy w USA jak i założenia konta bankowego w USA.

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.