Ubezpieczenie działalność gospodarcza w USA

Firma która prowadzi działalność gospodarczą na terenie USA lub generuje dochód z rynku amerykańskiego powinna poważnie pomyśleć o ubezpieczeniu takiej działalności w USA. Jakiego rodzaju ubezpieczenie w USA będzie potrzebne dla sprzedającego poprzez Amazon FBA, firmy wynajmującej biuro w Nowym Jorku czy polskiej spółki zatrudniającej pracownika w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od wielu czynników, między innymi od: branży biznesowej w której firma spoza USA prowadzi działalność gospodarczą, amerykańskiego prawa federalnego, prawa stanowego, a także od wymogów przedstawionych w umowie sprzedaży z Amazon USA, twoim amerykańskim kontrahentem, lub zleceniodawcą w Stanach Zjednoczonych.

ubezpieczenie na rynku usa
Ubezpieczenie dla firmy w USA

Wymóg ubezpieczenia działalności gospodarczej w USA

Wybrane przykłady z rynku w USA, gdzie nawet polska firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych będzie potrzebować amerykańską polisę ubezpieczeniową.

  1. Prowadzenie sprzedaży internetowej poprzez Amazon wymaga od każdego sprzedawcy Amazon posiadania tzw. „general liability insurance”, czyli amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa ubezpieczeniowa pokrywa szkody wyrządzone przez produkt sprzedany poprzez portal amazon.com, czyli chroni konsumentów amerykańskim. Więcej informacji o ubezpieczeniu sprzedaży internetowej Amazon na terenie USA.
  2. Spółka z Polski która zatrudnia amerykańskiego pracownika lub deleguje polskiego pracownika do pracy w USA, musi posiadać ubezpieczenie pracownicze od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation insurance„. Wymóg posiadania amerykańskiego ubezpieczenia grupowego pracowników jest wymogiem ustanowionym przez prawo stanowe w amerykańskim stanie w którym „polski” pracownik wykonuje prace. Amerykańskie ubezpieczenie pracownicze opłaca koszta leczenia pracownika, który ulegnie wypadku przy pracy. Każdy amerykański stan indywidualnie dyktuje minimalny limit takiego ubezpieczenia, a także ustala kary za które będzie odpowiedzialny polski pracodawca nie posiadający wymaganego ubezpieczenia. Dla przykładu, prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów dla pracodawcy, który nie posiada pracowniczej polisy ubezpieczeniowej w USA.
  3. Europejska firma prowadząca działalność handlową na rynku amerykańskim która wynajmuje powierzchnię magazynową w USA, natrafi na warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej w USA w swojej umowie wynajmu. Najemca magazynu w Stanach Zjednoczonych będzie zobowiązany do opłacania amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wynajmu magazynu na terenie USA.
  4. Polski producent lub dystrybutor produktów medycznych, który chce oferować produkty na rynku Stanów Zjednoczonych, będzie mógł jedynie marzyć o sprzedaży produktów medycznych na rynku USA, jeżeli nie posiada amerykańskiego ubezpieczenia tzw. product liability insurance, czyli polisy ubezpieczeniowej pokrywającej straty z tytułu wad produktu.
  5. Firma świadcząca usługi informatyczne na rynku dla klientów B2B w USA będzie bardzo często zmuszona warunkami umowy o świadczenie usług informatycznych w USA do uzyskania następujących polis ubezpieczeniowych na rynku USA: professional liability insurance, więcej informacji o tej polisie, fidelity bond, crime policy insurance, electronic computer crime insurance, cyber liability insurance- ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych na rynku amerykańskim, więcej informacji.

Ubezpieczenia firm w USA i jak znaleźć ubezpieczyciela w USA?

Nie czekaj na pomoc agenta ubezpieczeniowego, towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce- tracisz swój cenny czas! Współpracuję z amerykańskimi agentami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogę szybko rozwiązać kwestie ubezpieczeniowe Twojej firmy w USA. Napisz: do mnie e-mail.

Photos: Pixabay

#F...CORONAVIRUS

Wiele firm i pracowników po stronie Polski jak i USA jest lub będzie dotkniętych przez korona wirusa w najbliższym czasie. Dlatego chcę wesprzeć takie firmy które odczują finansowe skutki tego wirusa. Do odwołania oferuję 15% zniżkę na wszystkie moje serwisy. W pierwszym emailu do mnie podaj kod CORONA15.