Ubezpieczenie firmy w USA

Polska firma prowadząca działalność gospodarczą na terenie USA lub generująca dochód z rynku amerykańskiego powinna poważnie rozważyć ubezpieczeniu działalności i firmy w USA. Jakiego rodzaju ubezpieczenie w USA będzie potrzebne dla sprzedającego poprzez Amazon FBA, firmy wynajmującej biuro w Nowym Jorku czy polskiej spółki zatrudniającej pracownika w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od między innymi od: branży w której polska firma prowadzi działalność gospodarczą na rynku USA, prawa federalnego, prawa stanowego, a także od wymogów przedstawionych w amerykańskich umowach na przykład w warunkach sprzedaży na amazon.com lub umowie z kontrahentem w Stanach Zjednoczonych.

ubezpieczenie oc usa
Ubezpieczenie OC USA

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Wybrane przykłady gdzie europejska firma prowadząca działalność gospodarczą w USA będzie potrzebować amerykańską polisę ubezpieczeniową.

  1. Prowadzenie sprzedaży internetowej na Amazon wymaga od każdego sprzedawcy Amazon posiadania tzw. „general liability insurance”, czyli amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa ubezpieczeniowa pokrywa szkody wyrządzone przez produkt sprzedany przez amazon com. Więcej informacji o warunkach sprzedaży na amazon- wymogu ubezpieczeniu sprzedaży internetowej na Amazon USA.
  2. Polska spółka zatrudniająca pracownika w USA lub delegująca polskiego pracownika do pracy w USA, musi posiadać ubezpieczenie pracownicze od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation insurance„. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników w USA jest wymogiem ustanowionym przez prawo stanowe. Ubezpieczenie pracownicze w USA pokrywa koszta leczenia pracownika, który ulegnie wypadku podczas wykonywania pracy na terenie jednego z amerykańskich stanów. Każdy amerykański stan indywidualnie dyktuje minimalny limit takiego ubezpieczenia pracowniczego, a także ustala kary za jego brak. Tutaj warto dodać, iż najczęściej udziałowiec w firmie zatrudniającej nieubezpieczonego pracownika jest osobiście odpowiedzialny za brak takiego ubezpieczenia. Dla przykładu, prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów dla pracodawcy, który nie posiada pracowniczej polisy ubezpieczeniowej w USA.
  3. Polska firma prowadząca działalność gospodarczą w USA, która wynajmuje powierzchnię magazynową w USA, natrafi na warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej w USA w umowie wynajmu. Najemca magazynu w Stanach Zjednoczonych będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w USA przez cały okres wynajmu magazynu na terenie USA.
  4. Polski producent lub dystrybutor produktów medycznych, planujący eksport polskich produktów medycznych do USA, będzie mógł jedynie marzyć o sprzedaży produktów medycznych na rynku USA, nieposiadająca ubezpieczenia „product liability insurance”, czyli polisy ubezpieczeniowej pokrywającej straty z tytułu wad produktu.
  5. Polska firma informatyczna eksportująca usługi informatyczne do USA natrafi w umowie z partnerem w USA na wymóg posiadania następujących polis ubezpieczeniowych: professional liability insurance, więcej informacji o tego rodzaju polisie, fidelity bond, crime policy insurance, electronic computer crime insurance, cyber liability insurance- ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych na rynku amerykańskim, więcej informacji.

Firmy ubezpieczeniowe w USA a realia w 2021 roku

Jeżeli potrzebujesz pomoc przy uzyskaniu ubezpieczenia działalności gospodarczej na rynku USA nie czekaj na pomoc agenta ubezpieczeniowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce. 99% firm ubezpieczeniowych w Polsce nie oferuje takich polis na rynek USA. Stracisz swój cenny czas jak potencjalne zyski z rynku USA. Po drugiej stronie Atlantyku firmy ubezpieczeniowe w USA nie są chętnie ubezpieczać polskie podmioty. Współpracuję z amerykańskimi agentami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogę szybko rozwiązać potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy na rynku USA. Kontakt.

Najnowsza opinia Klienta

Polecamy z całego serca tę konsultację, która rozjaśniła nam wiele kwestii dotyczących działań na rynku USA. Jacek w niezwykle fachowy sposób poruszył wszystkie istotne dla nas kwestie rozszerzając je o swoje dodatkowe uwagi z punktu widzenia mieszkańca i użytkownika e-commerce w USA. Świetne wyczucie rynku. Niezwykła szybkość odpowiedzi – to bardzo ułatwiało wszelkie ustalenia. Dodatkowo co warto zaznaczyć konsultacja przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze luźnej rozmowy, a sam Jacek był bardzo dobrze do niej przygotowany. Jeśli chcesz rozpocząć biznes w USA to pierwszym krokiem powinna być konsultacja z Jackiem! Polecamy i wiemy, że to nie będą nasze ostatnie wspólne działania.

Lista rynek USA

Jeżeli Twoja firma planuje prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA w roku 2021, dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, dzięki czemu będziesz otrzymywać najnowsze informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku USA.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.