Ubezpieczenie OC USA

Polska firma która prowadzi działalność gospodarczą w USA lub generuje dochód z rynku amerykańskiego powinna poważnie rozwazyc ubezpieczeniu działalności w USA. Jakiego rodzaju ubezpieczenie w USA będzie potrzebne dla sprzedającego poprzez Amazon FBA, firmy wynajmującej biuro w Nowym Jorku czy polskiej spółki zatrudniającej pracownika w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od wielu czynników, między innymi od: branży w której polska firma prowadzi działalność gospodarczą, prawa federalnego, prawa stanowego, a także od wymogów przedstawionych w umowie sprzedaży z Amazon USA lub zleceniodawcą w Stanach Zjednoczonych.

ubezpieczenie oc usa
Ubezpieczenie OC USA

Ubezpieczenia OC USA

Wybrane przykłady gdzie firma prowadząca działalność gospodarczą w USA będzie potrzebować amerykańską polisę ubezpieczeniową.

  1. Prowadzenie sprzedaży internetowej na Amazon wymaga od każdego sprzedawcy Amazon posiadania tzw. „general liability insurance”, czyli amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa ubezpieczeniowa pokrywa szkody wyrządzone przez produkt sprzedany w kanale Amazon. Więcej informacji o ubezpieczeniu sprzedaży internetowej na Amazon USA.
  2. Spółka z Polski która zatrudnia pracownika w USA lub deleguje polskiego pracownika do pracy w USA, musi posiadać ubezpieczenie pracownicze od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation insurance„. Wymóg posiadania ubezpieczenia grupowego pracowników w USA jest wymogiem ustanowionym przez prawo stanowe. Amerykańskie ubezpieczenie pracownicze opłaca koszta leczenia pracownika, który ulegnie wypadku przy pracy. Każdy amerykański stan indywidualnie dyktuje minimalny limit takiego ubezpieczenia, a także ustala kary za które będzie odpowiedzialny polski pracodawca nie posiadający wymaganego ubezpieczenia. Dla przykładu, prawo stanu New Jersey przewiduje karę do 5000 dolarów dla pracodawcy, który nie posiada pracowniczej polisy ubezpieczeniowej w USA.
  3. Polska firma prowadząca działalność gospodarczą w USA która na przykład wynajmuje powierzchnię magazynową w USA, natrafi na warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej w USA w swojej umowie wynajmu. Najemca magazynu w Stanach Zjednoczonych będzie zobowiązany do opłacania amerykańskiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wynajmu magazynu na terenie USA.
  4. Polski producent lub dystrybutor produktów medycznych, który eksportować polskie produkty do USA, będzie mógł jedynie marzyć o sprzedaży polskich produktów medycznych na rynku USA, jeżeli nie posiada ubezpieczenia w USA tzw. product liability insurance, czyli polisy ubezpieczeniowej pokrywającej straty z tytułu wad produktu.
  5. Polska firma informatyczna eksportująca usługi informatyczne do USA będzie zmuszona warunkami umowy o świadczenie usług informatycznych w USA do uzyskania następujących polis ubezpieczeniowych na rynku USA: professional liability insurance, więcej informacji o tej polisie, fidelity bond, crime policy insurance, electronic computer crime insurance, cyber liability insurance- ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych na rynku amerykańskim, więcej informacji.

Polisa ubezpieczeniowa USA

Jeżeli Twoja polska firma potrzebuje polisę ubezpieczeniową na rynek USA, nie czekaj na pomoc agenta ubezpieczeniowego, towarzystwa ubezpieczeniowego w Polsce. Współpracuję z amerykańskimi agentami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogę szybko rozwiązać potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy na terenie USA. Napisz do mnie.

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.