Rejestracja firmy w USA 6 kwestii o które pytać w 2020

Polski przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarcza w USA lub przenoszący firmę do USA nie powinien zatrudnić pierwszego lepszego lub tańszego doradcy do rejestracji swojej firmy w USA. Podczas gdy w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji zarówno po angielsku jak i po polsku na temat rejestracji spółek w USA, większość doradców po obydwu stronach oceanu nie do końca rozumie problemy praktyczne, szczególnie w 2020 roku, na które trafi polski przedsiębiorca budujący działalność w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska firma oferująca internetową rejestrację firm w USA która bardzo rzadko pracuje z klientami z Europy nie będzie rozumiała dlaczego przedsiębiorca z Polski napotka duże bariery podczas otwarcia konta bankowego w USA i jak przeprowadzić proces otwarcia działalności gospodarczej w USA aby taką barierę ominąć. Z drugie strony oceanu, większość polskich doradców nie do końca rozumie kwestii zwiazanych z odpowiedzialnościa cywilna przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie USA i w jaki sposób zminimalizować takie ryzyko.

Otwarcie firmy w USA

Stany Zjednoczone to 50 stanów, gdzie kazdy stan ma swoje specyficzne procedury i wymogi związane z otwarciem działalności gospodarczej na jego terenie. Najczęściej pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA to złożenie aktu założycielskiego firmy w USA. Doradca który regularnie rejestruje podmioty w USA i posiada bieżącą wiedzę o wymogach dotyczących rejestracji firm w USA jest w stanie zarejestrować firmę w USA w przeciągu 1-ej godziny. Niektóre amerykańskie stany oferują nawet opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stad polski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z takim sposobem rejestracji firmy w USA może podjąć samodzielną próbę wykonania tego pierwszego kroku w procesie rejestracji. Dla przykładu, internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie: Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Warto tutaj zaznaczyć iż istnieją konsekwencje podatkowe otwarcia firmy w pierwszym lepszym amerykańskim stanie. Wielu agentów oferuje, promuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, nie wyjaśniając do końca dla polskiego przedsiębiorcy obowiązki podatkowe które napotka zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub sprzedaża internetowa w USA poprzez firmę założoną w Nevadzie, lub Wyoming. Poniżej ważniejsze bariery i kwestie, które napotka przedsiębiorca z Polski rejestrujący firmę w USA i rozpoczynający działalność gospodarczą tutaj.

Prowadzenie firmy w USA a konto bankowe w USA

Kwestia numer jeden, o które powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą  w USA to konto bankowe dla firmy w USA. Dlaczego polski przedsiebiorca lub spółką-córka prowadząca działalność gospodarczą na rynku amerykańskim będzie potrzebować konto bankowe w USA? Konto w banku w USA będzie niezbędne do:

 • Przyjmowania płatności od kontrahentów w USA.
 • Opłacania lokalnych rachunków i faktur.
 • Wykonywania przelewów bankowych.
 • Wpłacanie weksli bankowych które firma w USA otrzyma od swoich kontrahentów w USA.
 • Przyjmowania płatności internetowych, włącznie z płatnościami Paypal.
 • Pobierania i odprowadzania podatków stanowych w USA, tzw. „sales tax”.
 

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego w USA dla firmy w USA w której udziałowcem jest osoba fizyczna z Polski jest utrudnionym zadaniem, szczególnie w 2020 roku. Dlatego polski przedsiębiorca, który zatrudnia doradcę do rejestracji firmy w USA, powinien dokładnie dopytać się swojego dorady w jaki sposób jego internetowo założona firma w Stanach Zjednoczonych będzie w stanie założyć konto bankowe w USA. W szczególności doradca rejestrujący firmę w USA powinien:

 • przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego dla firmy w USA a także
 • posiadać także najnowszą wiedzę praktyczną w którym banku na terenie USA polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie i utrzymanie konta bankowego w USA.

Warto podkreślić, iż w pewnych przypadkach nawet aktywne konto bankowe w USA może być zamknięte przez amerykański bank. Posiadam klientów z Polski którym amerykańskie banki zamykały konta bankowe istniejące parę miesięcy. Dowiedz się więcej na temat barier które napotka polski przedsiębiorca przy zakładaniu konta bankowego w USA? (Wznowienie z Marca 2020- dodatkową barierą stał się zakaz przyjazdu z Polski do USAP

Rejestracja działalności gospodarczej w USA a podatki w USA

Rejestracja działalności gospodarczej w USA, która będzie generować dochód na terenie Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczne z obowiązkami podatkowymi w USA. Nawet umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowc od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków w Stanach Zjednoczonych. Twój doradca rejestrujący firmę w USA powinien nakreślić przynajmniej początkowe kwestie podatkowe które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA, takie jak:

 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić firma w USA z zagranicznym udziałowcem, jak i jej polscy akcjonariusze?
 • W których amerykańska stanach polska spółka w USA będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto zajmie się prowadzeniem księgowości firmy prowadzącej działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach USA?
 • W jaki sposób firma będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe naliczane przy sprzedaży internetowej na terenie USA, lub przy sprzedaży Amazon FBA?
 • Co powoduje ze polska firma prowadząca działalność w USA bedzie musiala naliczać, pobierać i przekazywać stanowe podatki od sprzedaży „amerykański VAT„?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj zaznaczyć, iż rejestracja firmy w Delaware lub w Wyoming nie zawsze oznacza, że taka spółka w USA nie posiada obowiązku płacenia podatków w innych amerykańskich stanach gdzie firma z polskim kapitałem prowadzi działalność gospodarczą. Dla przykładu firma w Delaware posiadająca fizyczny towar w magazynie w Stanie New Jersey posiada więź podatkową z stanem New Jersey, co narzuca na spółkę z Delaware obowiązek rozliczania się z Urzędem Podatkowym w New Jersey.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiednich ubezpieczeń na rynek amerykański jest bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. Na rynku amerykańskim jest normalnością wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na tutejszy rynek. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać firma prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od branży w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą, a także od prawa stanowego i federalnego. Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę oferującego usługę rejestracji firmy w USA to nie tylko jakie specyficzne ubezpieczenia będą wymagane na rynku USA ale także w jaki sposób firma w USA uzyska wymagane/ zalecane polisy ubezpieczeniowe w USA.

Firma USA a pozwolenie na pracę w USA

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w spółce amerykańskiej czy też jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca z zarejestrowaną firma w USA który wpłacił spory kapitał zakładowy do amerykańskiej spółki, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczy innych europejskich pracowników pracujących dla firmy w USA. Pracownik polskiej firmy posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w oddziale firmy w USA. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie działalności gospodarczej w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie w USA. Dowiedz się tutaj więcej na temat wizy pracowniczej do USA.

Działalność gospodarcza w USA a prawo w USA

Firma w USA powinna prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym jak i regulacjami prawnymi w stanie gdzie firma prowadzi faktyczna działalność gospodarczą. Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA/spółki LLC z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien posiadać wiedzę i uprawnienia pozwalająca między innymi na:

 • Przygotowywania uchwał firmy w USA,
 • Stworzenia umowy wewnętrzną spółki w USA, jak i
 • Określenia praw i ograniczeń udziałowców, jak i menadżerów.
 • Doradzania w kwestiach związanych z umowami opartymi na prawie amerykańskim.

Każda firma w USA jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, posiada obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, musi zatrudniać agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza w USA i lokalny przedstawiciel firmy w USA

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby firma w USA zatrudniała fizycznego pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności w USA bez współpracy z taką osobą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA który będzie przedstawicielem firmy na terenie Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwienia „drobnych” spraw zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania przelewu bankowego do Polski. W przypadku pobierania podatków od sprzedaży, większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli Twoja firma w USA rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu- będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy który jest obywatelem USA.

Poszukujesz lokalnego doradcy w Stanach Zjednoczonych który rozumie powyższe potrzeby polskiego przedsiębiorcy otwierającego działalność gospodarcza w USA? 2 powody dlaczego dobre trafiles. 

Skutecznie przeprowadzam całą procedurę związana z rejestracją firmy w USA

Od lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych co pozwala mi sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności prawno-administracyjne związane z rejestracją firmy USA. Po przeprowadzeniu rejestracji firmy w jednym z amerykańskich stanów, osobiście zajmuję się załatwieniem innych kwestii niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wszystkich stanów USA. Wybrane elementy którymi zajmuje się podczas takiej procedury to:

 • Przygotowanie początkowych uchwał firmy w USA.
 • Uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA, tzw. „EIN”.
 • Uzyskanie numer podatkowego ITIN dla polskiego udziałowcy w firmie w USA.
 • Wsparcie przy otwarciu konta bankowego w USA.
 • Przeprowadzenie wymaganych rejestracji stanowych.
 • Uzyskanie certyfikatów uprawniających do pobierania podatków stanowych, tzw. „sales tax”.

Dzięki posiadaniu wiedzy praktycznej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, zarejestrowana przez mnie firma w USA będzie gotowa do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Oferuje długoterminowe wsparcie polskich firm prowadzących działalność gospodarczą w USA

Współpraca ze mną nie kończy się na otwarciu papierowej spółki w USA. Rejestracja firmy w USA jest zwykle początkiem dalszej długoterminowej współpracy pomiędzy mną a firma z polskim kapitałem. Dzięki ponad 20-letniej obecności na rynku USA posiadam realną wiedzą o zagadnieniach biznesowych, praktycznych i prawnych, które pojawiają się w trakcie budowania działalności gospodarczej na rynku USA. Doradzamy między innymi w takich tematach związanych z: