Rejestracja firmy w USA 6 kwestii, o które pytać w 2021

Polski przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarczą w USA w 2021 roku nie powinien zatrudnić pierwszego lepszego doradcy do szybkiej rejestracji swojej firmy w USA. Podczas gdy w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji zarówno po angielsku jak i po polsku dotyczących tematu „rejestracja firmy w USA”, bardzo dużo doradców po obydwu stronach oceanu nie do końca rozumie kwestie praktyczne, które napotka polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA w okresie Covid-19. Na przykład, amerykański doradca rzadko pracujący z zagranicznymi klientami nie będzie rozumiał barier, które napotka polski przedsiębiorca podczas próby otwarcia konta bankowego w USA. Z drugie strony oceanu, większość polskich doradców nie do końca rozumie kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną przy wprowadzeniu europejskiego produktu na rynek USA i w jaki sposób zminimalizować takie ryzyko. Inna bariera, którą nie jest zrozumiana przez europejskich księgowych to kwestia naliczania i odprowadzaniem podatku od sprzedaży sales tax USA. Europejski doradcę sugerujący dla klienta rejestracje firmy w Delaware w celu „uniknięcia podatków w USA”, bardzo często wprowadza europejskiego klienta na minę podatkową. Tragiczna sytuacja stanowych urzędów podatkowych w roku 2021 sprawi, że zaczną one poszukiwać nowych źródeł dochodu. Jednym z takich źródeł będzie egzekwowanie podatku sales tax, stad europejski klient powinien poważnie przeanalizować ze swoim doradcę, wybór amerykańskiego stanu, w którym powinien założyć firmę w USA.

Plan firma w USA w 2021 roku pierwszy krok

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, gdzie każdy stan posiada swoje specyficzne procedury, regulacje i wymogi związane z otwarciem działalności gospodarczej na jego terytorium. Najczęściej pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA to złożenie aktu założycielskiego firmy w USA.

2021 rejestracja firmy w usa
spółkal limited liability company USA

W niektórych amerykańskich stanach doradca regularnie rejestrujący firmy, posiadający praktyczną wiedzę o wymogach związanych z rejestracją firmy w USA jest w stanie zarejestrować spółkę w USA w przeciągu 2 godzin. Niektóre amerykańskie stany oferują opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stąd polski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z rejestracją firmy w takim amerykańskim stanie może podjąć samodzielną próbę wykonania tego pierwszego kroku w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA. Dla przykładu internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie: Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Warto tutaj zaznaczyć, iż istnieją konsekwencje podatkowe otwarcia firmy w pierwszym lepszym amerykańskim stanie. Wielu agentów oferuje, promuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, nie wyjaśniając do końca dla polskiego przedsiębiorcy obowiązki podatkowe, które napotka zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA poprzez firmę w Nevadzie, lub Wyoming. Zagraniczny przedsiębiorca otwierający firmę w USA w roku 2021 roku powinien przedyskutować ze swoim doradcą poniższe kwestie i tematy.

firma w usa
Firma w USA

Firma USA a konto bankowe w USA

Kwestia numer jeden, o którą powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA w 2021 roku to jak rozwiązać kwestie przyjmowania płatności w USA. Polski spółka, która będzie prowadzić działalność gospodarczą w USA musi wiedzieć, iż.

 • Konto bankowe w USA będzie potrzebne do przyjmowania płatności od kontrahentów w USA.
 • Amerykańskie bankowe będzie potrzebne do opłacania lokalnych rachunków i faktur.
 • Konto bankowe w USA będzie niezbędne do wpłacanie weksli bankowych, które polski podmiot prowadzący działalność w USA będzie otrzymywać od swoich kontrahentów w USA.
 • Konto bankowe w USA będzie wymagane do przyjmowania płatności internetowych, włącznie z podłączeniem płatności Revolut, Stripe lub Paypal w USA.
 • Rachunek firmy w USA będzie wymogiem przy odprowadzania podatków stanowych w USA, tzw. „sales tax”.

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego w USA dla firmy z polskim udziałowcem jest ciągle utrudnionym zadaniem w roku 2021. Od Marca 2020 dodatkową barierą przy założeniu konta bankowego dla nowej spółki w USA stał się zakaz przyjazdu z Polski do USA. Dlatego polski przedsiębiorca, który zatrudnia doradcę do rejestracji firmy w USA, powinien dokładnie dopytać się swojego polskiego doradcy, w jaki sposób jego internetowo założona firma USA będzie w stanie założyć konto bankowe w USA w 2021 roku. W szczególności doradca rejestrujący firmę w USA powinien:

 • Przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA.
 • Posiadać najnowszą wiedzę, w którym banku polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie konta w 2021. Jeżeli doradca nie posiada takich informacji, to jest to oznak braku wiedzy praktycznej!

Uwaga: Wielu polskim udziałowcom zakładającym firmę w USA udaje się uniknąć specyficznych wymogów, które muszą być spełnione przy otwarciu konta w USA, co jest tylko tymczasową wygraną. Dlaczego? Aktywne konto bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykański bank w przypadku gdy bank nabierze podejrzeń… Tutaj dowiesz się więcej na temat barier, które napotka polski przedsiębiorca przy zakładaniu konta bankowego w USA.

Firmy w USA podatki w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA, generowanie dochodu na terenie Stanów Zjednoczonych, oznacza obowiązki podatkowe narzucane na podmiot przez prawo podatkowe w USA. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca w firmie w USA od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków w Stanach Zjednoczonych. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien nakreślić początkowe kwestie podatkowe, które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie USA. Takie kwestie podatkowe w USA to:

procedura założenia firmy na terenie USA
Rejestracja firmy w USA
 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić amerykańska firma prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA.
 • Jakiego rodzaju podatki zapłaci polski akcjonariusze w firmie w USA?
 • W których amerykańska stanach spółka w USA z polskim kapitałem będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto zajmie się prowadzeniem księgowości firmy prowadzącej działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach USA?
 • W jaki sposób amerykańska firma z polskim udziałowcem będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe naliczane przy sprzedaży internetowej na terenie USA, lub przy sprzedaży Amazon FBA?
 • W jakich przypadkach polska firma prowadząca działalność gospodarcza w USA będzie musiała naliczać, pobierać i przekazywać stanowe podatki od sprzedaży „amerykański VAT„?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj przedstawić bardzo błędny koncept, który krąży na internecie. Rejestracja firmy w Delaware nie zawsze oznacza, że LLC spółka w Delaware nie posiada obowiązków podatkowych lub płacenia podatków w innych amerykańskich stanach. Dla przykładu, prawo podatkowe Stanu New Jersey mówi ze firma z Delaware magazynująca towar na terenie New Jersey posiada wystarczająca więź podatkową ze stanem New Jersey, aby narzucić na spółkę z Delaware obowiązek rozliczania się z podatków stanowych w New Jersey.

Rejestracja firmy w USA a ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na rynku amerykański jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Dlaczego? Wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na tutejszy rynek jest codziennością na rynku amerykańskim. Polska firma magazynująca towar na terenie USA będzie zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od zniszczenia towaru. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać firma prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA będzie zależna od:

 • Branży, w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 • Wymagań postawionych w umowach z amerykańskimi partnerami.
 • Wymagań prawa stanowego.
 • Regulacji federalnych. 

Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę nie tylko jakie specyficzne polisy ubezpieczeniowe będą wymagane na rynku USA, ale także, w jaki sposób nowa firma rozpoczynająca działalność na rynku USA uzyska wymagane polisy ubezpieczeniowe w USA.< (Podpowiedz: Do roku 2021 żadna firma ubezpieczeniowa w Polsce nie oferowała polis ubezpieczeniowych wymaganych na rynku USA)

Firma w USA a pozwolenie na pracę w USA

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w spółce amerykańskiej, czy też jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca, który jest udziałowcem w firmie w USA, który wpłacił spory kapitał zakładowy do amerykańskiej spółki, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczą innych europejskich pracowników pracujących dla firmy w USA. Nawet niemiecki pracownik posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w oddziale firmy w USA. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie firm w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie w USA. Dowiedz się więcej na temat wizy pracowniczej do USA<

Działalność gospodarcza w USA a prawo w USA

Firma USA powinna prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym jak i regulacjami prawnymi w stanie gdzie firma prowadzi faktyczną działalność gospodarczą. Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA/spółki LLC z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien posiadać wiedzę i uprawnienia adwokackie pozwalająca między innymi na:

limited liability company
Firma USA
 • Przygotowywanie uchwał firmy w USA.
 • Stworzenia umowy wewnętrzną spółki w USA.
 • Określenia praw i ograniczeń udziałowców, jak i menadżerów.
 • Doradzania w kwestiach związanych z umowami opartymi na prawie amerykańskim.
 • Przygotowanie umów o zatrudnienie z kluczowymi pracownikami w USA.

Prawo w USA narzuca na każdą firmę w USA jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, pewne obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, wymóg posiadanie agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Prowadzenie firmy w USA bez lokalnego przedstawiciela będzie trudne

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby oddział firmy w USA zatrudniała fizycznego pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez współpracy z lokalnym pracownikiem lub doradcą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA, który będzie przedstawicielem, doradcą firmy zagranicznej działającej na terenie Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwiania codziennych „drobnych” spraw zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania przelewu bankowego do Polski. W przypadku pobierania podatków od sprzedaży większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby, która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli Twoja firma w USA rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu- będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy, który jest obywatelem USA. Rok 2021 przyniósł jeszcze większy nacisk na posiadanie lokalnego „przedstawiciela” na rynku USA. Zakaz przylotów do USA, który pewnie utrzyma się do Lata 2021, spowodował, iż nawet polski udziałowiec nie może przybyć do USA w celu rozwiązania barier na rynku amerykańskim.

Jeżeli poszukujesz doradcy w USA rozumiejącego powyższe potrzeby polskiego przedsiębiorcy, który sprawnie przeprowadzi rejestrację firmy w USA, szczególnie w 2021, dobrze trafiłeś!

Skuteczność działania

Ponieważ mieszkam w USA pozwala mi to bardzo sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności prawno-administracyjne związane z rejestracją firmy w USA. Po przeprowadzeniu rejestracji firmy w jednym z amerykańskich stanów osobiście zajmuję się załatwieniem innych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA. Takie działania to:

 • Przygotowanie początkowych uchwał firmy w USA.
 • Uzyskanie numeru podatkowego dla firmy w USA jak i jej zagranicznych udziałowców.
 • Wsparcie przy otwarciu konta bankowego w USA.
 • Uzyskanie certyfikatów uprawniających do pobierania podatków stanowych, tzw. „sales tax”
 • Zatrudnienie księgowego do prowadzenia księgowości firmy na rynku USA.

Długoterminowe wsparcie

Współpraca ze mną nie kończy się na rejestracji papierowej rejestracji spółki gdzieś w USA. Zwykle założenie firmy to krok numer jeden na rynku amerykańskim. Dzięki ponad 19-letniemu doświadczeniu na rynku USA posiadam realną wiedzą o zagadnieniach biznesowych, praktycznych i prawnych, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Pomagam przy:
 • Przygotowaniu początkowej strategie na rynek USA.
 • Rozwiązaniu kwestii podatkowych w USA.
 • Rozwiązaniu kwestii praktycznych związanych ze sprzedażą na Amazon.com i użyciem kanału e-commerce w USA.
 • Wynajmie biura lub powierzchni magazynowej w USA.
 • Zatrudnieniu pracowników w USA.

Reasumując, otwarcia działalności gospodarczej  w USA to nie tylko internetowe złożenie jednego dokumentu w jednym z amerykańskich urzędów stanowych. Otwarcie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego, szczególnie w 2021 roku, kiedy cały proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA bardzo się utrudnił. Na przykład, polski udziałowiec w amerykańskiej firmie nie może przybyć do USA, bankierzy amerykańscy pracują z domu, a uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące gdy w Lutym 2020 załatwienie numeru podatkowego dla firmy w USA trwało jedynie paręnaście dni. Doradca z najnowszą wiedzą praktyczną w USA rozumie jak takie bariery sprawnie rozwiązać. Dobry doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie dobrego doradcy w USA to dobra inwestycja!

Rejestracja firmy w USA

Sprawdź obecną ofertę usług

Rejestracja firmy w USA i sprzedaż internetowa wznowienie z 2021 roku

W obecnej światowej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, zagraniczny przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy z Polski, który chce rozpocząć natychmiastową sprzedaż produktów na rynku USA, sprzedaż internetowa lub sprzedaż na Amazon.com, napotka wiele niespotykanych wcześniej barier.

 • Przyloty do USA dla obywateli polskich są ograniczone.
 • Uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące.
 • Otwarcie konta bankowego w USA jest bardzo trudne.

Na początku 2021 roku, sprawne otwarcie działalności gospodarczej przez polskiego udziałowca jest ciągle prawie niemożliwe. Z drugiej strony, od Lutego 2020 roku wzrost sprzedaży internetowej nie zna granic! Firmy L’Oreal i Nike sprzedaj ponad 30% swoich produktów w kanale e-commerce. Jakie opcje istnieją dla zagranicznych firm, które chcą jak najszybciej rozpocząć sprzedaż internetowa w USA?

 1. Przejęcie gotowej spółki w USA.
 2. Kupienie biznesu z aktywnym kontem Amazon.com.
 3. Nawiązanie współpracy ze sprzedawcą Amazon w USA, który może uruchomić sprzedaż na Amazon.com w przeciągu parunastu dni.

Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z tych opcji, proszę o kontakt.

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lista rynek USA

Jeżeli Twoja firma planuje prowadzenie działalności gospodarczej na rynku USA, wejście na rynek USA w roku 2021 dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej,
dzięki czemu będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Podając swoje dane wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną komunikacji od firmy Ecomten LLC.