Rejestracja firmy w USA 7 kwestii o które pytać w 2022

Europejski przedsiębiorca planujący założenie działalności gospodarczej w USA w 2022 roku nie powinien zatrudnić pierwszego lepszego doradcy do szybkiej lub taniej rejestracji firmy w USA. Podczas gdy w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji zarówno po angielsku jak i po polsku dotyczących tematu “rejestracja firmy w USA”, bardzo dużo doradców po obydwu stronach oceanu nie do końca rozumie kwestii praktycznych i prawnych, które napotka europejski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, amerykański doradca rzadko pracujący z europejskim podmiotami nie będzie rozumiał “prostych” barier, które napotka polski przedsiębiorca podczas próby otwarcia konta bankowego w USA. Z drugie strony oceanu, wielu polskich doradców nie rozumie kwestii prawnych związanych z prowadzeniem firmy w USA jak na przykład odpowiedzialność cywilna i w jaki sposób zminimalizować takie ryzyko. Inną kwestią prawna, która nie jest zrozumiana do końca przez europejskich księgowych to kwestia naliczania i odprowadzaniem podatku od sprzedaży w USA. Europejski doradca podatkowy doradzający dla europejskiego klienta rejestracje firmy w Delaware w celu “uniknięcia podatków w USA”, bardzo często wprowadza takiego klienta na minę podatkową po dwóch stronach oceanu. Obecna tragiczna sytuacja finansowa stanowych urzędów podatkowych sprawiła, iż zaczęły one poszukiwać nowych źródeł dochodu. Jednym z takich źródeł będzie egzekwowanie podatków stanowych od sprzedaży. Stąd europejski podmiot wraz ze swoim doradcą powinien poważnie przeanalizować wybór amerykańskiego stanu, w którym założy działalność gospodarczą w USA.

Firma w USA a wybór stanu do założenia działalności gospodarczej

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, gdzie każdy stan posiada swoje specyficzne procedury, regulacje, wymogi, wady i zalety związane z otwarciem działalności gospodarczej na jego terytorium. W wielu stanach pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej jest bardzo prosty- jest to złożenie aktu założycielskiego firmy. Niektóre amerykańskie stany oferują opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stąd europejski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z rejestracją firmy w takim amerykańskim stanie może podjąć samodzielną próbę wykonania tego kroku w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA. Dla przykładu internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Zarejestrowanie firmy w USA jest jednoznaczne z problemami praktycznymi jak i obowiązkami podatkowymi. Podczas gdy wielu agentów oferuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, przed podjęciem szybkiej decyzji o skorzystaniu z takich usług polski przedsiębiorcy powinien przedyskutować ze swoim doradcą poniższe kwestie i tematy.

Prowadzenie działalności firmy w USA a konto bankowe w USA

Kwestia numer jeden, o którą powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA w 2022 roku to w jakiś sposób jego firma zarejestrowana w USA będzie mogla przyjmować płatności otrzymywane z rynku USA. Polski udziałowiec w spółce w USA powinien zebrać podstawową wiedzę dotycząca takich kwestii:

 • Dlaczego konto bankowe w USA będzie potrzebne do przyjmowania płatności od kontrahentów w USA?
 • Dlaczego amerykańskie konto bankowe będzie potrzebne do opłacania lokalnych rachunków i faktur?
 • Co można zrobić z wekslami bankowymi, które firma założona w USA będzie otrzymywać od kontrahentów w USA?
 • Dlaczego konto w banku w USA jest związane z przyjmowanie płatności przez serwisy typu Revolut, Stripe lub Paypal w USA?
 • Co wspólnego ma konto bankowe w USA z odprowadzaniem podatków stanowych w USA, tzw. “sales tax”?

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego w USA dla firmy w USA z polskim udziałowcem jest ciągle utrudnionym zadaniem. Polski przedsiębiorca powinien dokładnie dopytać się swojego polskiego doradcy, w jaki sposób jego internetowo założona firma w USA będzie w stanie założyć konto bankowe w USA w 2022 roku. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA, a także posiadać najnowszą wiedzę, w jakim amerykańskim banku polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie konta w 2022 roku. Jeżeli Twój doradca nie posiada takich informacji jest to oznaką jego braku wiedzy praktycznej o wymogach praktycznych rynku USA! Warto tutaj zaznaczyć, iż  w przeszłości niektórym polskim udziałowcom w podmiotach w USA udało się uniknąć specyficznych wymogów, które muszą być spełnione przy otwarciu konta w USA. Jest to jednak tymczasowa rozwiązanie. Każde konta bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykańskie banki w przypadku gdy bankier nabierze podejrzeń. W przeszłości doradzałam klientom z Europy, którym bank w USA zamknął konta bankowe, jest to kosztowny błąd, szczególnie w okresie 2021-2022 kiedy przyloty do USA mogą być ograniczone dla obywateli Europy.
Więcej informacji na temat barier, które napotka polski przedsiębiorca przy zakładaniu konta bankowego w USA.

Firma w USA a podatki w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA jest związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych narzucanych przez prawo podatkowe w USA na podmiot generujący dochód z rynku USA. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca w firmie w USA od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien przedstawić dla polskiego klienta początkowe kwestie podatkowe, które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie USA. Takie kwestie podatkowe to między innymi:

 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić amerykańska firma z zagranicznym udziałowcem prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA?
 • Jakiego rodzaju podatki zapłaci polski akcjonariusze w firmie w USA?
 • W których amerykańska stanach spółka w USA z polskim kapitałem będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto powinien zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach?
 • W jaki sposób amerykańska firma z polskim udziałowcem będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe?
 • Co powoduje wywiązanie się z obowiązku podatkowego naliczania, pobierania stanowych podatków od sprzedaży “amerykański VAT“?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj przedstawić błędny pojęcie krążące w internecie. Rejestracja firmy w Delaware nie oznacza, że taki podmiot nie posiada obowiązków podatkowych w USA lub nie jest zobowiązany do płacenia podatku federalnego. Dla przykładu, prawo podatkowe Stanu New Jersey mówi ze podmiot gospodarczy z Delaware magazynująca towar na terenie Stanu New Jersey posiada wystarczająca więź podatkową ze stanem New Jersey, aby narzucić na spółkę z Delaware obowiązek płacenia podatków stanowych jak i naliczania podatków od sprzedaży w New Jersey.

 

Rejestracja firmy w USA a ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na rynku amerykański jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Dlaczego? Wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na rynek USA jest codziennością. Polska firma magazynująca swój towar na terenie USA będzie zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od zniszczenia towaru. Jest to także dobra inwestycja dla polskiej firmy, gdyż często produkt magazynowany w USA nie jest ubezpieczony przez amerykańską firmę logistyczną. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać europejski udziałowiec prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA przez swoją firmę w USA będzie zależna od:

 • Branży, w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 • Wymagań postawionych w umowach z amerykańskimi partnerami.
 • Wymagań prawa stanowego.
 • Regulacji federalnych.

Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę nie tylko jakie specyficzne polisy ubezpieczeniowe będą wymagane na rynku USA, ale także, w jaki sposób europejska firma rozpoczynająca działalność na rynku USA uzyska polisy ubezpieczeniowe OC w USA? Czy polska firma powinna podjąć kroki szukania takich polis w USA? Odpowiedz: Do roku początku 2021 roku żadna firma ubezpieczeniowa w Polsce nie oferowała polis ubezpieczeniowych OC wymaganych na rynku USA- następny atut przemawiający za zatrudnieniem lokalnego doradcy w Stanach Zjednoczonych. 

Firma w USA nie oznacza pozwolenie na pracę w USA

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w amerykańskiej spółce, czy też dla jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca, który jest udziałowcem w firmie w USA, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczą innych europejskich pracowników, którzy planują wykonywanie prac dla oddziału firmy w USA. Nawet niemiecki pracownik posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w na terenie Stanów Zjednoczonych. Stąd doradca otwierający dla Ciebie firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie firmy w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej na temat wizy pracowniczej do USA.

Działalność gospodarcza w USA a prawo w USA

Europejski udziałowiec w firmie w USA powinien upewnić się, iż będzie on prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym jak i regulacjami stanowymi. Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Twój doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien posiadać wiedzę, a co najważniejsze uprawnienia adwokackie w Stanach Zjednoczonych pozwalająca między innymi na doradzanie w takich kwestiach: Prawo w USA narzuca na każdą firmę w USA jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, pewne obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, wymóg posiadanie agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Lokalny przedstawiciel w USA a prowadzenie działalność gospodarcza w USA

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby europejski udziałowiec prowadzący oddział firmy w USA zatrudniał pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez nawiązania stałej współpracy z lokalnym pracownikiem lub doradcą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA, który będzie przedstawicielem, zagranicznej firmy działającej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwiania codziennych, czasami bardzo drobnych spraw na rynku USA, zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania większego przelewu bankowego do Polski, itp. W przypadku gdy podmiot zagraniczny działający w USA będzie zobowiązany do pobierania podatków od sprzedaży sales tax większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby, która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli firma w USA z zagranicznym udziałowcem rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu, ponieważ będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy, który jest obywatelem USA. Rok 2021 potwierdził jeszcze mocniej wymóg posiadanie lokalnego przedstawiciela na rynku USA. Zakaz przylotów do USA, spowodował, iż nawet polski udziałowiec lub jego pracownik nie mógł przybyć do USA w celu rozwiązania prostych kwestii na rynku amerykańskim.

Jeżeli poszukujesz doradcy w USA rozumiejącego powyższe potrzeby polskiego przedsiębiorcy, który sprawnie przeprowadzi rejestrację firmy w USA, szczególnie w 2022 roku, dobrze trafiłeś!

Skuteczność działania na terenie USA

Twój Konsultant, Firma Ecomten znajduje się na przedmieściach Nowego Jorku, co pozwala nam bardzo sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności prawno-administracyjne związane z rejestracją firmy w USA. Po przeprowadzeniu rejestracji firmy w jednym z amerykańskich stanów zajmujemy się załatwieniem dalszych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA. Takie działania to:

 • Uzyskanie numeru podatkowego dla firmy w USA jak i jej zagranicznego udziałowca.
 • Wsparcie przy otwarciu konta bankowego w USA.
 • Kwestie logistyczne i magazynowe w USA.
 • Zatrudnienie księgowego do obsługi księgowej  firmy na rynku USA.

Długoterminowe wsparcie na rynku USA

Współpraca z firmą Ecomten w USA nie kończy się na rejestracji papierowej rejestracji spółki w USA. Rejestracja podmiotu w USA to krok numer jeden na rynku amerykańskim. Dzięki ponad 19-letniemu doświadczeniu na rynku USA posiadamy realną wiedzą o zagadnieniach biznesowych, praktycznych i prawnych, które pojawia się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Pomagamy przy:

 • Przygotowaniu początkowej strategii na rynek USA.
 • Uzyskaniu ubezpieczeń na rynku amerykańskim.
 • Rozwiązaniu kwestii podatkowych związanych z prowadzeniem sprzedaży internetowej w USA.
 • Wykorzystaniu e-commerce do rozwoju biznesu.

Reasumując, otwarcie działalności gospodarczej  w USA to nie tylko internetowe złożenie dokumentu w pierwszym lepszym, bezpodatkowym amerykańskim stanie. Otwarcie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego, szczególnie w 2022 roku, kiedy cały proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA jest ciągle utrudniony. Na przykład, polski udziałowiec w amerykańskiej firmie nie może przybyć do USA, bankierzy amerykańscy pracują z domu, itp. Dobry doradca z najnowszą wiedzą praktyczną o rynku USA rozumie jak takie obecne bariery sprawnie rozwiązać. Doświadczony doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie profesjonalnego doradcy w USA, może na początku wydawać się droższe, ale na pewno jest dobrą inwestycją dla europejskiego klienta podbijającego rynek amerykański.