Etykieta produktu na rynek USA

Czy przy eksporcie polskiego produktu na rynek USA etykieta produktu powinna zawierać zwrot „Made in Poland” lub inne oznaczenie wskazujące na kraj pochodzenia produktu?

Etykietowanie produktów w USA

etykieta produktu na rynku USA
Etykieta produktu USA

Prawo i przepisy prawne w USA regulujące eksport produktów do USA wymagają od produkt sprzedawanego na rynku amerykańskim opracowania etykiety produktu wskazującej kraj z którego pochodzi eksportowany produkt. Produkt wysyłany do Stanów Zjednoczonych, który nie spełnia tego warunku, może być zatrzymany na granicy USA przez Amerykańskie Urząd Celny. Więcej informacji na tematy związane z eksportem na rynek amerykański można uzyskać na stronie internetowej Amerykańskiego Urzędu Celnego https://www.cbp.gov/

Sprzedaż produktu pod etykieta Made in USA

etykieta produktu w usa
Sprzedaż pod etykieta Made in USA

Rozważasz przeniesienie działalności gospodarczej do USA w celu sprzedawania produktu pod etykietą Made in USA? Możesz to zrobić, gdy spełnisz następujące wymogi prawa amerykańskiego:

  • Końcowy montaż produktu odbywa się w Stanach Zjednoczonych.
  • Wszystkie lub prawie wszystkie części składowe są wykonane w USA.

Rozważasz sprzedasz kosmetyków w Stanach Zjednoczonych? Sprawdź jak powinna wyglądać etykieta produktu kosmetycznego sprzedawanego w USA.