Rejestracja firmy w USA 6 kwestii o które pytać w 2020

Rejestracja firmy w usa 6 kwestii o które pytać doradcę w 2020 roku

Polski przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarczą w USA lub planujący przeniesienie firmy do USA nie powinien zatrudnić pierwszego lepszego doradcy do rejestracji firmy w USA. Podczas gdy w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji zarówno po angielsku jak i po polsku na temat „rejestracja firmy w USA”, większość doradców po obydwu stronach oceanu nie do końca rozumie problemy praktyczne, na które trafi polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA, szczególnie w 2020 roku. Dla przykladu, amerykański doradca który bardzo rzadko pracuje z klientami z Europy nie będzie rozumiał barier które przedsiębiorca z Polski napotka podczas otwarcia konta bankowego w USA. Z drugie strony oceanu, większość polskich doradców nie do końca rozumie kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w USA, w jaki sposób zminimalizować takie ryzyko lub kwestii podatkowych związanych z tematem sales tax USA.

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, gdzie każdy stan ma swoje specyficzne procedury, regulajce i wymogi związane z otwarciem działalności gospodarczej na jego terytorium. Najczęściej pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA to złożenie aktu założycielskiego firmy w USA. Doradca który regularnie rejestruje firmy w USA i posiada bieżącą wiedzę o wymogach dotyczących rejestracji firm w USA jest w stanie zarejestrować firmę w USA w przeciągu 2 godzin. Niektóre amerykańskie stany oferują nawet opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stąd polski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z rejestracją firmy w USA może podjąć samodzielną próbę wykonania tego pierwszego kroku w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA. Dla przykładu, internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie: Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Warto tutaj zaznaczyć iż istnieją konsekwencje podatkowe otwarcia firmy w pierwszym lepszym amerykańskim stanie. Wielu agentów oferuje, promuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, nie wyjaśniając do końca dla polskiego przedsiębiorcy obowiązki podatkowe które napotka zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub sprzedaża internetowa w USA poprzez firmę założoną w Nevadzie, lub Wyoming. Poniżej ważniejsze bariery i kwestie, które napotka przedsiębiorca z Polski rejestrujący firmę w USA i rozpoczynający działalność gospodarczą w USA.
firma w usa
Firma w USA

Firma USA a konto bankowe w USA

Kwestia numer jeden, o którą powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA to konto bankowe w USA. Dlaczego polski przedsiebiorca lub spółką-córka prowadząca działalność gospodarczą w USA będzie potrzebować konto bankowe w USA? Konto w banku w USA będzie między innymi niezbędne do:

 • Przyjmowania płatności od kontrahentów w USA.
 • Opłacania lokalnych rachunków i faktur.
 • Wykonywania przelewów bankowych.
 • Wpłacanie weksli bankowych które firma prowadząca działalność w USA otrzyma od swoich kontrahentów w USA.
 • Przyjmowania płatności internetowych, włącznie z płatnościami Stripe i Paypal
 • Pobierania i odprowadzania podatków stanowych w USA, tzw. „sales tax”.

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego w USA dla firmy w Stanach Zjednoczonych w której udziałowcem jest osoba fizyczna z Polski jest utrudnionym zadaniem, szczególnie w 2020 roku. Dlatego polski przedsiębiorca, który zatrudnia doradcę do rejestracji firmy w USA, powinien dokładnie dopytać się swojego dorady w jaki sposób jego internetowo założona firma USA będzie w stanie założyć konto bankowe w USA. W szczególności doradca rejestrujący działalność w USA powinien:

 • Przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA.
 • Posiadać najnowszą wiedzę praktyczną w którym banku na terenie USA polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie i utrzymanie konta bankowego w USA.

Wielu osobom zakładającym firmę w USA udaje się uniknąć specyficznych wymogów które muszą być spełnione przy otwarciu konta w USA, ale w takim przypadku trzeba zaznaczyć że nawet aktywne konto bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykański bank. Tutaj dowiesz się więcej na temat barier które napotka polski przedsiębiorca przy zakładaniu konta bankowego w USA. Od Marca 2020 dodatkową bariera przy założeniu konta bankowego dla nowo otwartej spółki w USA stał się zakaz przyjazdu z Polski do USA.

Firmy w USA podatki w USA

Otwarcie firmy w USA, która będzie generować dochód na terenie Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczne z wypełnianiem obowiązków podatkowych narzucanych przez prawo podatkowe w USA. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków w Stanach Zjednoczonych. Twój doradca rejestrujący firmę w USA powinien nakreślić przynajmniej początkowe kwestie podatkowe które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA, takie jak:

procedura założenia firmy na terenie USA
Rejestracja firmy w USA
 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić firma w USA z zagranicznym udziałowcem, jak i jej polscy akcjonariusze?
 • W których amerykańska stanach polska spółka w USA będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto zajmie się prowadzeniem księgowości firmy prowadzącej działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach USA?
 • W jaki sposób firma będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe naliczane przy sprzedaży internetowej na terenie USA, lub przy sprzedaży Amazon FBA?
 • Co powoduje że polska firma prowadząca działalność gospodarcza w USA bedzie musiala naliczać, pobierać i przekazywać stanowe podatki od sprzedaży „amerykański VAT„?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj zaznaczyć, iż rejestracja firmy w Delaware nie zawsze oznacza, że taka LLC spółka w USA nie posiada obowiązku płacenia podatków w innych amerykańskich stanach gdzie firma z polskim kapitałem prowadzi działalność gospodarczą. Dla przykładu, według prawa podatkowego Stanu New Jersey firma w Delaware posiadająca fizyczny towar w magazynie w Stanie New Jersey posiada więź podatkową z stanem New Jersey, co narzuca na spółkę z Delaware obowiązek rozliczania się z Urzędem Podatkowym w New Jersey.

Rejestracja firmy w USA a ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiednich ubezpieczeń na rynek amerykański jest bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. Na rynku amerykańskim jest normalnością wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na tutejszy rynek. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać firma prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA? Odpowiedz na to pytanie będzie zależna od branży w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą, a także od prawa stanowego i federalnego. Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę oferującego usługę rejestracji firmy w USA to nie tylko jakie specyficzne ubezpieczenia będą wymagane na rynku USA ale także w jaki sposób firma w USA uzyska wymagane/ zalecane polisy ubezpieczeniowe w USA.

Firma w USA a pozwolenie na pracę w USA

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w spółce amerykańskiej czy też jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca z zarejestrowaną firma w USA który wpłacił spory kapitał zakładowy do amerykańskiej spółki, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczy innych europejskich pracowników pracujących dla firmy w USA. Pracownik polskiej firmy posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w oddziale firmy w USA. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie działalności gospodarczej w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie w USA. Dowiedz się więcej na temat wizy pracowniczej do USA.

Działalność gospodarcza w USA a prawo w USA

Firma USA powinna prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym jak i regulacjami prawnymi w stanie gdzie firma prowadzi faktyczna działalność gospodarczą.

2020 rejestracja firmy w usa
Spółka Limited Liability Company USA

Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA/spółki LLC z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien posiadać wiedzę i uprawnienia pozwalająca między innymi na:

 • Przygotowywania uchwał firmy w USA.
 • Stworzenia umowy wewnętrzną spółki w USA.
 • Określenia praw i ograniczeń udziałowców, jak i menadżerów.
 • Doradzania w kwestiach związanych z umowami opartymi na prawie amerykańskim.

Każda firma w USA jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, posiada obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, musi zatrudniać agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Oddział firmy w USA i lokalny przedstawiciel firmy w USA

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby oddział firmy w USA zatrudniała fizycznego pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez współpracy z taką osobą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA który będzie przedstawicielem firmy na terenie Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwienia „drobnych” spraw zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania przelewu bankowego do Polski. W przypadku pobierania podatków od sprzedaży, większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli Twoja firma w USA rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu- będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy który jest obywatelem USA.

limited liability company

Jeżeli poszukujesz doradcy w USA rozumiejącego powyższe potrzeby polskiego przedsiębiorcy i który sprawnie przeprowadzi rejestrację firmy w USA, szczególnie w 2020 roku, dobrze trafiles! 

Skuteczność działania

Poniewaz mieszkam w USA pozwala mi sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności prawno-administracyjne związane z rejestracją firmy w USA. Po przeprowadzeniu rejestracji firmy w jednym z amerykańskich stanów, osobiście zajmuję się załatwieniem innych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wszystkich stanów USA.  Takie kwestie to:

 • Przygotowanie początkowych uchwał firmy w USA.
 • Uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA, EIN.
 • Wsparcie przy otwarciu konta bankowego w USA.
 • Uzyskanie certyfikatów uprawniających do pobierania podatków stanowych, tzw. „sales tax” i rozpoczęcie księgowości w USA.

Długoterminowe wsparcie

Współpraca ze mną nie kończy się na papierowej rejestracji spółki w USA. Złożenie aktu założycielskiego jest zwykle początkiem dalszej współpracy na rynku USA. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na rynku USA posiadam realną wiedzą o zagadnieniach biznesowych, praktycznych i prawnych, które pojawiają się w trakcie budowania działalności gospodarczej na rynku USA. Pomagam przy: 

 • Przygotowaniu początkowej strategie na rynek USA.
 • Rozwiązaniu kwestii podatkowych w USA.
 • Rozwiazaniu kwestii praktycznych związanych ze sprzedażą na Amazon.com i prowadzeniem sklepu internetowego w USA.
 • Wynajmie biura lub powierzchni magazynowej, zatrudnieniu pracowników w USA, uzyskaniu wizy pracowniczej lub biznesowej do USA.

Reasumujac, temat rejestracji firmy w USA to nie tylko internetowe złożenie jednego dokumentu w jednym z amerykańskich urzędów stanowych. Otwarcie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego, szczególnie w roku 2020 kiedy cały proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA bardzo się utrudnił. Na przyklad, polski udziałowiec w amerykańskiej firmie nie mogą przybyć do USA, bankierzy amerykańscy pracują z domu, a uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące gdy w do Lutego 2020 załatwienie numeru podatkowego firmy w USA trwalo parenascie dni. Dobry doradca w USA wie jak takie bariery sprawnie rozwiązać. Dobry doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie dobrego doradcy to dobra inwestycja!

Rejestracja firmy w USA wznowienie z Września 2020 

W obecnej światowej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, zagraniczny przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy z Polski który chce rozpocząć natychmiastową działalność gospodarczą na rynku USA, sprzedaż na Amazon.com, etc., napotka wiele niespotykanych wcześniej barier. Przyloty do USA dla obywateli polskich są ograniczone, uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące, wielu amerykanskich bankierow pracuje zdalnie i otwarcie konta bankowego jest bardzo trudne. Opcja sprawnego otwarcia działalności gospodarczej w końcówce 2020 staje się prawie niemożliwa. Z drugiej strony, końcówka 2020 roku może być najlepszym okresem na sprzedaż produktów, szczególnie gdy od Lutego 2020 roku konsumencie amerykańscy kupują jeszcze więcej przez Internet!  Jak rozwiązać taką barierę? Istnieją opcje: przejęcie gotowej spółki w USA, kupienie biznesu z aktywnym kontem Amazon.com lub nawiazanie wspólpracy z sprzedawca Amazon w USA, który może rozpocząć sprzedaż produktów na rynku USA w przeciągu parunastu dni. Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z tych opcji, prosze o kontakt.

Rejestracja firmy w USA.

Sprawdź moją ofertę rejestracji firmy w USA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.