Rejestracja firmy w USA 6 kwestii o które pytać w 2020

Rejestracja firmy w USA 6 kwestii, o które pytać doradcę w 2020-2021

Polski przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarczą w USA lub planujący przeniesienie firmy do USA nie powinien zatrudnić pierwszego lepszego doradcy do rejestracji firmy w USA. Podczas gdy w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji zarówno po angielsku jak i po polsku dotyczących tematu „rejestracja firmy w USA”, bardzo dużo doradców po obydwu stronach oceanu nie do końca rozumie problemy praktyczne, które napotka polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA, szczególnie w 2020-2021 roku. Amerykański doradca rzadko pracujący z europejskim klientami nie będzie rozumiał barier, które napotka polski przedsiębiorca podczas otwarcia konta bankowego w USA. Z drugie strony oceanu, większość polskich doradców nie do końca rozumie kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w USA, w jaki sposób zminimalizować takie ryzyko lub tematów podatkowych związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku od sprzedaży sales tax USA.

Firma w USA 2020-2021

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, gdzie każdy stan posiada swoje specyficzne procedury, regulacje i wymogi związane z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej na jego terytorium. Najczęściej pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA to złożenie aktu założycielskiego firmy w USA. W niektórych amerykańskich stanach doradca regularnie rejestrujący firmy, posiadający praktyczną wiedzę o wymogach związanych z rejestracją firmy w USA jest w stanie zarejestrować spółkę w USA w przeciągu 2 godzin. Niektóre amerykańskie stany oferują nawet opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stąd polski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z rejestracją firmy w takim amerykańskim stanie może podjąć samodzielną próbę wykonania tego pierwszego kroku w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA. Dla przykładu internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie: Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Warto tutaj zaznaczyć, iż istnieją konsekwencje podatkowe otwarcia firmy w pierwszym lepszym amerykańskim stanie. Wielu agentów oferuje, promuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, nie wyjaśniając do końca dla polskiego przedsiębiorcy obowiązki podatkowe, które napotka zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA poprzez firmę w Nevadzie, lub Wyoming. Zagraniczny przedsiębiorca otwierający firmę w USA w roku 2020-201 powinien przedyskutować ze swoim doradcą poniższe kwestie i tematy
firma w usa
Firma w USA

Firma USA a konto bankowe w USA

Kwestia numer jeden, o którą powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA, rejestrujący firmę w USA, to konto bankowe w USA. Polski przedsiębiorca jak i europejska spółka prowadząca działalność gospodarczą w USA powinna przywiązać dużo uwagi do rozwiązania kwestii konta bankowego w USA z wielu powodów, oto niektóre z nich.

 • Konto bankowe w USA jest potrzebne do przyjmowania płatności od kontrahentów w USA.
 • Konto bankowe w USA jest potrzebne do opłacania lokalnych rachunków i faktur.
 • Konto bankowe w USA jest potrzebne do wpłacanie weksli bankowych, które podmiot prowadząca działalność w USA będzie otrzymywać od swoich kontrahentów w USA.
 • Konto bankowe w USA jest potrzebne do przyjmowania płatności internetowych, włącznie z podłączeniem płatności Stripe i Paypal
 • Konto bankowe jest potrzebne do odprowadzania podatków stanowych w USA, tzw. „sales tax”.

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego w USA dla firmy w Stanach Zjednoczonych, w której udziałowcem jest osoba fizyczna z Polski jest utrudnionym zadaniem, szczególnie w okresie 2020-2021. Dlatego polski przedsiębiorca, który zatrudnia doradcę do rejestracji firmy w USA, powinien dokładnie dopytać się swojego doradcy, w jaki sposób jego internetowo założona firma USA będzie w stanie założyć konto bankowe w USA. W szczególności doradca rejestrujący działalność w USA powinien:
 • Przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA.
 • Posiadać najnowszą wiedzę praktyczną, w którym banku na terenie USA polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie i utrzymanie konta bankowego w USA.
Wielu osobom zakładającym firmę w USA udaje się uniknąć specyficznych wymogów, które muszą być spełnione przy otwarciu konta w USA, ale w takim przypadku trzeba zaznaczyć, że nawet aktywne konto bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykański bank. Tutaj dowiesz się więcej na temat barier, które napotka polski przedsiębiorca przy zakładaniu konta bankowego w USA. Od Marca 2020 dodatkową barierą przy założeniu konta bankowego dla nowo otwartej spółki w USA stał się zakaz przyjazdu z Polski do USA.

Firmy w USA podatki w USA

Otwarcie firmy w USA, która będzie generować dochód na terenie Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczne z wypełnianiem obowiązków podatkowych narzucanych przez prawo podatkowe w USA. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków w Stanach Zjednoczonych. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien nakreślić przynajmniej początkowe kwestie podatkowe, które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą w USA. Wybrane kwestie podatkowe w USA.

procedura założenia firmy na terenie USA
Rejestracja firmy w USA
 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić firma w USA z zagranicznym udziałowcem, jak i jej polscy akcjonariusze?
 • W których amerykańska stanach polska spółka w USA będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto zajmie się prowadzeniem księgowości firmy prowadzącej działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach USA?
 • W jaki sposób firma będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe naliczane przy sprzedaży internetowej na terenie USA, lub przy sprzedaży Amazon FBA?
 • Co powoduje, że polska firma prowadząca działalność gospodarcza w USA będzie musiała naliczać, pobierać i przekazywać stanowe podatki od sprzedaży „amerykański VAT„?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj zaznaczyć, iż rejestracja firmy w Delaware nie zawsze oznacza, że taka LLC spółka w Delaware nie posiada obowiązku płacenia podatków w innych amerykańskich stanach gdzie firma Delaware prowadzi działalność gospodarczą. Dla przykładu, według prawa podatkowego Stanu New Jersey firma w Delaware magazynująca towar w Stanie New Jersey posiada wystarczająca więź podatkową ze stanem New Jersey, co narzuca nawet na spółkę z Delaware obowiązek rozliczania się z Urzędem Podatkowym w New Jersey.

Rejestracja firmy w USA a ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiednich ubezpieczeń na rynku amerykański jest bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ na rynku USA jest normalnością wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na tutejszy rynek. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać firma prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w USA? Odpowiedz będzie zależna od branży, w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą, a także od prawa stanowego i federalnego. Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę oferującego usługę rejestracji firmy w USA nie tylko jakie specyficzne ubezpieczenia będą wymagane na rynku USA, ale także, w jaki sposób podmiot działający na rynku USA uzyska wymagane i zalecane polisy ubezpieczeniowe w USA.

Firma w USA a pozwolenie na pracę w USA

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w spółce amerykańskiej, czy też jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca z zarejestrowaną firma w USA, który wpłacił spory kapitał zakładowy do amerykańskiej spółki, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie posiada prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczy innych europejskich pracowników pracujących dla firmy w USA. Pracownik polskiej firmy posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w oddziale firmy w USA. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie działalności gospodarczej w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie w USA. Dowiedz się więcej na temat wizy pracowniczej do USA.

Działalność gospodarcza w USA a prawo w USA

2020 rejestracja firmy w usa
Spółka Limited Liability Company USA

Firma USA powinna prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym jak i regulacjami prawnymi w stanie gdzie firma prowadzi faktyczna działalność gospodarczą.

Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA/spółki LLC z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien posiadać wiedzę i uprawnienia adwokackie pozwalająca między innymi na:

 • Przygotowywanie uchwał firmy w USA.
 • Stworzenia umowy wewnętrzną spółki w USA.
 • Określenia praw i ograniczeń udziałowców, jak i menadżerów.
 • Doradzania w kwestiach związanych z umowami opartymi na prawie amerykańskim.

Prawo w USA narzuca na każdą firmę w USA jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, pewne obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, posiadanie agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Oddział firmy w USA i lokalny przedstawiciel firmy w USA

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby oddział firmy w USA zatrudniała fizycznego pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez współpracy z taką osobą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA, który będzie przedstawicielem firmy na terenie Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwienia „drobnych” spraw zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania przelewu bankowego do Polski. W przypadku pobierania podatków od sprzedaży większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby, która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli Twoja firma w USA rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu- będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy, który jest obywatelem USA.

limited liability company

Jeżeli poszukujesz doradcy w USA rozumiejącego powyższe potrzeby polskiego przedsiębiorcy, który sprawnie przeprowadzi rejestrację firmy w USA, szczególnie w okresie 2020-2021, dobrze trafiłeś!

Skuteczność działania

Ponieważ mieszkam w USA pozwala mi to bardzo sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności prawno-administracyjne związane z rejestracją firmy w USA. Po przeprowadzeniu rejestracji firmy w jednym z amerykańskich stanów osobiście zajmuję się załatwieniem innych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku USA.  Takie działania to:

 • Przygotowanie początkowych uchwał firmy w USA.
 • Uzyskanie numeru podatkowego dla firmy w USA jak i jej zagranicznych udziałowców.
 • Wsparcie przy otwarciu konta bankowego w USA.
 • Uzyskanie certyfikatów uprawniających do pobierania podatków stanowych, tzw. „sales tax”
 • Znalezienie i zatrudnienie księgowego do prowadzenia księgowości na rynku USA.

Długoterminowe wsparcie

Współpraca ze mną nie kończy się na rejestracji papierowej rejestracji spółki gdzieś w USA. Zwykle założenie firmy to krok numer jeden na rynku amerykańskim. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu na rynku USA posiadam realną wiedzą o zagadnieniach biznesowych, praktycznych i prawnych, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Pomagam przy: 

 • Przygotowaniu początkowej strategie na rynek USA.
 • Rozwiązaniu kwestii podatkowych w USA.
 • Rozwiązaniu kwestii praktycznych. związanych ze sprzedażą na Amazon.com i prowadzeniem sklepu internetowego w USA.
 • Wynajmie biura lub powierzchni magazynowej w USA.
 • Zatrudnieniu pracowników w USA.
 • Uzyskaniu wizy pracowniczej lub biznesowej do USA.

Reasumując, temat otwarcia działalności gospodarczej  w USA to nie tylko internetowe złożenie jednego dokumentu w jednym z amerykańskich urzędów stanowych. Otwarcie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego, szczególnie w latach 2020-2021, kiedy cały proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA bardzo się utrudnił. Na przykład, polski udziałowiec w amerykańskiej firmie nie może przybyć do USA, bankierzy amerykańscy pracują z domu, a uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące gdy w Lutym 2020 załatwienie numeru podatkowego firmy w USA trwało jedynie paręnaście dni. Doradca z wiedzą praktyczną w USA rozumie jak takie bariery sprawnie rozwiązać. Dobry doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie dobrego doradcy w USA to dobra inwestycja!

Rejestracja firmy w USA wznowienie z Września 2020 

W obecnej światowej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, zagraniczny przedsiębiorca lub podmiot gospodarczy z Polski, który chce rozpocząć natychmiastową działalność gospodarczą na rynku USA, sprzedaż na Amazon.com, etc., napotka wiele niespotykanych wcześniej barier.

 • Przyloty do USA dla obywateli polskich są ograniczone.
 • Uzyskanie numeru podatkowego firmy w USA zajmuje miesiące.
 • Otwarcie konta bankowego w USA jest bardzo trudne.

Opcja sprawnego otwarcia działalności gospodarczej w końcówce 2020 staje się prawie niemożliwa. Z drugiej strony, końcówka 2020 roku może być najlepszym okresem na sprzedaż produktów, szczególnie gdy od Lutego 2020 roku konsumencie amerykańscy kupują jeszcze więcej przez Internet! Jak rozwiązać taką barierę? Istnieją pewne opcje:

 1. Przejęcie gotowej spółki w USA.
 2. Kupienie biznesu z aktywnym kontem Amazon.com.
 3. Nawiązanie współpracy ze sprzedawcą Amazon w USA, który może rozpocząć sprzedaż produktów na rynku USA w przeciągu parunastu dni.

Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z tych opcji, proszę o kontakt.

Rejestracja firmy w USA

Sprawdź moją ofertę rejestracji firmy w USA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.