Formularz W 8BEN

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie USA, na przykład wykonujesz usługi dla firmy w USA, generujesz dochód z rynku USA, sprzedajesz przez Amazon w USA, lub posiadasz na terytorium USA aktywa generujące przychód, Twoja europejska firma lub Twój kontrahent/ płatnik z USA, będzie zobowiązany do wywiązania się z pewnych obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych. Co to oznacza w praktyce? W największym skrócie prawo podatkowe w USA nakłada na płatnika z USA, obowiązek pobierania podatków od płatności, opłat licencyjnych, zysków wysyłanych dla podmiotów lub osób fizycznych które nie są rezydentami podatkowymi USA.

Wypełnienie formularza W 8BEN a podwójne opodatkowanie dochodu z USA

Firma z USA zlecająca dla polskiego freelancera lub firmy z Europy wykonanie określonej usługi, za którą płatność będzie wysyłana poza granice Stanów Zjednoczonych jest zobowiązana przez prawo podatkowe USA do pobierania 30% podatku federalnego, tzw. „withholding tax„, od każdej płatności wysłanej poza granicę USA. W przypadku europejskiego podmiotu wykonującego prace dla zleceniodawcy z USA, który posiada rezydencję podatkową w kraju z którym Rząd Stanów Zjednoczonych podpisał umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, taki podmiot może uniknąć 30% podatek u źródła w USA, przygotowując i dostarczając do swojego płatnika-zleceniodawcy w USA formularz W 8 Ben-e lub formularz W-8-BEN. Przykładam zastosowania tej podstawy prawnej w USA jest płatność za usługę wykonana przez firmę polską, która dostarczając dla strony amerykańskiej Formularz w 8 ben uniknie podwójnego opodatkowania w USA i Polsce.

Podwójne opodatkowanie dochodu z USA i umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA

W przypadku polskich przedsiębiorców i firm, Stany Zjednoczone i Polska podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą jest Umowa z 1974 roku, tzw. Polsko-Amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa ta między innymi przedstawia, iż polska spółka, która nie posiada swojego „oddziału” (sprawdź określenie”oddziału„) na terenie Stanów Zjednoczonych może powołać się na Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA w celu uniknięcia 30% podatku od dochodu wygenerowanego na terytorium Stanów Zjednoczonych, który będzie wysłany do Polski.

Formularz W 8BEN E podatek a rozliczenie podatku u źródła w USA

Warto zaznaczyć, iż formularz podatkowy W 8 BEN E nie jest oficjalną deklaracją podatkową składaną w Amerykańskim Urzędzie Podatkowym, Internal Revenue Service, lecz jest jedynie wewnętrznym zabezpieczeniem dla płatnika z USA wysyłającego płatność poza terytorium USA. Jak poprawnie wypełniona forma w 8 ben zabezpiecza amerykańskiego płatnika? W przypadku audytu podatkowego przeprowadzanego przez Amerykański Urząd Podatkowy IRS i pytań dotyczących poprawnego opodatkowania płatności wysłanych dla firmy spoza Stanów Zjednoczonych, amerykańska podmiot przedstawi formularz W8BEN-E co zwalnia podatnika od obowiązku pobierania 30% podatku.

Dlaczego wypełnić Formularz w 8 ben
Formularz W8BEN a podwójne opodatkowanie

Z drugiej strony w przypadku gdy Twój amerykański kontrahent-płatnik nie będzie posiadał poprawnie wypełnionego Formularza W ben-e podczas kontroli skarbowej podmiot gospodarczy, jak i jego udziałowcy będą odpowiedzialni za nie odprowadzenie do Urzędu Podatkowego w USA podatku od dochodu wypłaconego podwykonawcy spoza USA. Taka sytuacja będzie kosztownym błędem po stronie amerykańskiego płatnika ponieważ Urząd Podatkowy IRS może zażądać nie tylko odprowadzenia 30% od płatności już dawno wysłanych poza granice USA, jak i zapłacenia należnych kary finansowych. Link do instrukcji wypełnienia formularza W 8 BEN E

Dlaczego i jak wypełnić formularz W 8BEN

Dzięki poprawnemu wypełnieniu formularza W-8-BEN-E, Twój płatnik w USA nie będzie posiadał podstaw do opodatkowania płatności wysyłanych z USA do Polski. Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą przy wypełnieniu formularza W-8-BEN lub W-8BEN-E, możesz zamówić usługę tutaj.