Formularz W 8 BEN E

Europejska firma sprzedająca produkty na rynku USA, polski rezydent podatkowy wykonujący usługi dla amerykańskiego kontrahenta, jak i zagraniczny podmiot generujący dochód z rynku amerykańskiego, podlegają amerykańskim regulacjom podatkowym. Przykładem takich podatników jest polski podmiot prowadzący sprzedaży na amazon.com, korzystający z usług logistycznych w USA, europejska firma posiadająca agentów generujących przychód na terenie Stanów Zjednoczonych, lub zagraniczny konsultant świadcząca usługi dla klientów  ze Stanów Zjednoczonych. Prawo podatkowe w USA wymaga od takich podmiotów generującego przychód ze Stanów Zjednoczonych wywiązania się z obowiązków podatkowych w USA, miedzy innymi poprzez dostarcznie formularza w8ben lub w 8 ben e.

W8BEN E
Formularz W 8BEN E

Opodatkowanie dochodów z USA a formularz W 8 BEN E

Jak w praktyce wygląda opodatkowanie dochodu z USA w przypadku gdy amerykański podmiot płaci za usługi, które będą wykonywane przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy z Polski? Według prawa podatkowego w USA taka płatność uznawana jest jako “płatność zagraniczna”, i dlatego amerykański płatnik jest zobowiązany jest do opodatkowania takiej płatności. Prawo podatkowe w USA zobowiązuje płatnika do pobierania 30% podatku federalnego, tzw. “withholding tax, od każdej płatności wysyłanej poza granice Stanów Zjednoczonych, chyba że istnieje jakiś wyjątek do tego obowiązku. W przypadku znalezienie takiego wyjatku, zagraniczny odbiorcy płatności płynących z Stanów Zjednoczonych, uniknie opodatkowania dochodów z USA. W przypadku polskiego rezydenta podatkowego, można zastosować Umowę o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA. W celu wykorzystaniu tej opcji, polski podmiot musi dostarczyć do amerykańskiego płatnika, podmiotu wysyłającego płatność zagraniczna, poprawnie wyplenionego formularz w8ben lub w 8 ben e.

Na początku trzeba zaznaczy ze Formularz W 8 BEN E lub formularz W8BEN nie jest oficjalną deklaracją podatkową składaną w Amerykańskim Urzędzie Podatkowym, Internal Revenue Service, lecz jest jedynie wewnętrznym zabezpieczeniem dla płatnika z USA wysyłającego płatność poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Formularz w 8 ben zabezpiecza amerykańskiego płatnika na wypadek audytu podatkowego przeprowadzanego przez Amerykański Urząd Podatkowy IRS i zapytań dotyczących odprowadzania amerykańskich podatków od płatności wysłanych poza granice Stanów Zjednoczonych.  W przypadku takich kontroli, amerykańska płatnik będzie mógł oprzeć się na formularzu W 8BEN, a w przypadku nieposiadania poprawnie wypełnionego formularza W 8ben lub W 8ben-e, Amerykański Urząd Podatkowy IRS może zażądać od takiego podmiotu nie tylko odprowadzenia zaległego 30% podatku od płatności wysłanych poza granicę Stanów Zjednoczonych, a także nałożyć stosowne kary finansowe. Więcej informacji o formularzu W 8BEN E na stronie IRS.

W 8 BEN
W 8 BEN

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania a realia rynku

Polskie podmioty prowadzące działalność gospodarcza w USA, generujące dochód z rynku amerykańskiego powinny bardzo ostrożnie podejść do opierania się na Umowie o Unikaniu Opodatkowania pomiędzy Polską a USA. Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA z 1974 roku na ogół mówi, iż polski rezydent podatkowy uzyskujący dochód z rynku USA musi rozliczyć się z podatków w Polsce. Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania USA jest bardzo starym przepisem podatkowym, dlatego polski podmiot prowadzący działalność e-commerce powinien dobrze zastanowić się, czy może opierać się na takiej Umowie w obecnych czasach. Czy polski podmiot prowadzi działalność, generuje dochód ze Stanów Zjednoczonych, przez zakład znajdujący się w USA? Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA definiuje “zakład” w USA jako filię, biuro, lub fabrykę. Czy korzystanie z opcji magazynowania towarów na terenie Stanów Zjednoczonych jest jednoznaczne z definicją “zakładu” dla celów uniknięcia podatków w Stanach Zjednoczonych? Amerykański Urząd Podatkowy podejmie takie decyzje patrząc na:

  • Sposób przyjmowania płatności z rynku USA.
  • Wykorzystanie “oddziału” firmy w USA.
  • Role przedstawicieli znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Warto zaznaczyć, iż prowadzenie poważnej działalności gospodarczej na rynku USA wymaga posiadania firmowego konta bankowego w USA a do tego celu podmiot musi posiadać adres, z którego podmiot prowadzi biznes na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy fizyczny adres firmy w USA jest jednoznaczny z posiadaniem zakładu, filii w USA? Jak widać jest wiele czynników, które wpłyną na odpowiednią interpretację amerykańskich przepisów podatkowych. Stąd, w celu uniknięcia błędnych konkluzji dotyczących uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu z USA, zagraniczny podmiot otrzymujący dochód z amerykańskiego rynku powinien przeprowadzić analizę z własnym amerykańskim księgowym.

Scroll to Top