3 formy zatrudnienia pracownika w USA

Polska firma otwierająca oddział firmy w USA lub przenosząca działalność gospodarczą do USA, powinna od samego początku przyjąć, że warunki i wymogi prawne związane ze znalezieniem i zatrudnieniem pracownika w USA będą znacząco różnic się od warunków i wymogów prawnych regulujących zatrudnienie pracownika w Unii Europejskiej.

umowa o prace USA
Zatrudnienie pracownika w USA

Formy zatrudnienia w USA

Prawo pracy w USA pozwala pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych zatrudnić pracownika w USA w jeden z następujących sposobów.
  • Opcja A: Zatrudnić amerykańskiego pracownika bez gwarancji zatrudnienia, czyli jako tzw. „employee at will”
  • Opcja B: Zatrudnić pracownika w USA używając umowę o pracę, czyli na czas określony lub
  • Opcja C: Zawrzeć umowę o wykonanie usług/ prac na rzecz „pracodawcy” jako niezależny podwykonawca tzw. „independent contractor
Prawo pracy w USA bardziej sprzyja pracodawcy, a większość pracowników pracuje w Stanach Zjednoczonych bez gwarancji pracy co oznacza iż każdy taki pracownik może być zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym.

Umowa o pracę w USA

Jakiego rodzaju pracownik jest zatrudniony w USA na podstawie umowy o pracę? Umowa o pracę w USA czyli zatrudnienie pracownika na czas określony, jest najczęściej oferowane pracownikom na stanowisku kierowniczych lub posiadających bardzo unikalne umiejętności potrzebne dla pracodawcy. W przypadku takiego zatrudnienie używa się umowę o pracę. Przygotowanie i podpisanie amerykańskiej umowy o prace zabezpiecza interesy obu stron.

Z jednej strony amerykański pracodawca otrzymuje gwarancje, że jego pracownik nie odejdzie z pracy, gdy otrzyma atrakcyjniejszą ofertę od konkurencji w USA, a z drugiej strony pracownik zatrudniony w USA jest pewny, iż nie straci pracy już jutro.

Zatrudnienie osoby fizycznej do pracy w USA poprzez użycie umowy o dzieło, umowy zlecenia, jest najkorzystniejszą opcją finansową dla amerykańskiego pracodawcy, ale niesie ze sobą spore ryzyko. Przed podpisaniem umowy o dzieło z „pracownikiem” w USA trzeba rozważyć i zabezpieczyć wiele kwestii. Na przykład podwykonawca który wykonuje usługi dla pracodawcy w USA może zostać uznany przez amerykański urząd podatkowy jako pracownik, a w takim przypadku jego pracodawca będzie odpowiedzialny za jego stanowe ubezpieczenie, jak i odprowadzania podatków w USA. Inne kwestie to: zachowaniu poufności, prawa IP do produktów, usług, pomysłów stworzonych podczas okresu współpracy. Dlatego w przypadku użycia umowy o dzieło z podwykonawcą, freelancer, na rynku amerykańskim, nieunikniona jest konsultacja z lokalnym profesjonalistą znającym realia biznesowe jaki i prawne w USA. Taka konsultacja jest to bardzo dobrą inwestycją szczególnie dla pracodawców spoza Stanów Zjednoczonych, którzy mają ograniczaną wiedze o ryzyku biznesowym na rynku amerykańskim.

Formalne wymogi związane z zatrudnieniem pracownika w USA

Każdy pracodawca na terenie USA, włącznie z pracodawcą z Polski, który zatrudnia pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych na podstawie umowy o prace lub bez gwarancji zatrudnienia jest zobowiązany przez amerykańskie prawo pracy do:

  • Posiadania polisy ubezpieczeniowej chroniącej pracownika w USA od wypadków przy pracy, tzw. „workers compensation„.
  • Odprowadzania podatków stanowych i federalnych od wynagrodzeń wypłacanych za prace na terenie Stanów Zjednoczonych.
  • Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne.

Dowiedz się jakiego rodzaju ubezpieczenia będzie potrzebować polski biznes prowadzący działalność gospodarczą w USA. Tutaj.

Informacje praktyczne o rynku USA w 2020
Planujesz zatrudnić pracownika w USA? W którym stanie najlepiej uruchomić produkcję w USA? W jakim amerykańskim stanie zatrudniać pracowników? Jaki jest koszt brutto godziny pracy pracownika w USA? Jaki jest koszt uruchomienia produkcji w USA? Ile czasu w ciągu dnia mogą pracować pracownicy w USA? Jak policzyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Stanach Zjednoczonych?