Formy zatrudnienie pracownika w USA

Polskie przedsiębiorstwo wkraczające na rynek amerykański powinno od samego początku przyjąć, że warunki zatrudnienia pracownika w Stanach Zjednoczonych będą znacząco różnic się od warunków i wymogów prawnych regulujących zatrudnienie pracownika w Unii Europejskiej.

Co mówi amerykański kodeks pracy

koszt zatrudnienia w USA

Warunki zatrudnienia w USA

Amerykańskie prawo pracy pozwala firmie prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych zatrudniać osoby fizyczne w następujący sposób:

  • Zatrudnić amerykańskiego pracownika bez gwarancji zatrudnienia, czyli jako tzw. “employee at will”
  • Zatrudnić pracownika używając umowę o pracę, czyli na czas określony lub
  • Poprzez zawarcie umowy o wykonanie usług na rzecz “pracodawcy”  jako tzw. “independant contractor”

Warto zaznaczyć, iż na amerykańskim rynku pracy większość pracowników nie posiada umów o pracę i mogą oni być zwolnieni z pracy w trybie natychmiastowym.

Umowa o pracę w USA

Jakiego rodzaju pracownik w Stanach Zjednoczonych otrzymuje od pracodawcę ofertę podpisania umowy o pracę? Umowa o pracę w USA, czyli zatrudnienie pracownika na czas określony, jest najczęściej oferowane pracownikowi na stanowisku kierowniczym lub posiadającemu bardzo unikalne umiejętności. Amerykańska umowa o prace zabezpiecza interesy obu stron umowy.

Umowa o pracę USA

Z jednej strony amerykański pracodawca otrzymuje gwarancje iż jego pracownik nie odejdzie z pracy gdy otrzyma atrakcyjniejszą ofertę od konkurencji w USA, a z drugiej strony amerykański pracownik jest pewny, iż nie straci pracy już jutro.

Umowa o dzieło w USA, o czym warto wiedzieć

Zatrudnienie osoby fizycznej do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez użycie umowy o dzieło, umowy zlecenia, jest najkorzystniejszą opcją finansowa dla amerykańskiego pracodawcy, ale niesie ze sobą spore ryzyko. Przed podpisaniem umowy o dzieło z “pracownikiem” w USA trzeba rozważyć i zabezpieczenia wiele kwestii. Na przykład podwykonawca który wykonuje usługi dla amerykańskiego pracodawca może zostać uznany przez amerykański urząd podatkowy jako pracownik, a w takim przypadku jego pracodawca będzie odpowiedzialny za jego ubezpieczenie jak i odprowadzania podatków w USA. Inne kwestie to: zachowaniu poufności, prawa IP do produktów, usług, pomysłów stworzonych podczas okresu współpracy. Dlatego w przypadku użycia umowy o dzieło na rynku amerykańskim, nieunikniona jest konsultacja z lokalnym profesjonalistą znającym realia biznesowe i prawne w USA. Jest to bardzo dobrą inwestycją szczególnie dla pracodawców spoza Stanów Zjednoczonych, którzy mają ograniczana wiedze o rynku amerykańskim.

Formalne wymogi związane z zatrudnieniem pracownika w USA

Każdy pracodawca, włącznie z spółką z Polski, który zatrudnia pracownika na terenie Stanów Zjednoczonych na podstawie umowy o prace lub bez gwarancji zatrudnienia jest zobowiązany przez amerykańskie prawo pracy do:

  • Posiadania polisy ubezpieczeniowej chroniącej pracownika w USA od wypadków przy pracy, tzw. “workers compensation”
  • Odprowadzania podatków stanowych i federalnych od wynagrodzeń wypłacanych za prace na terenie Stanów Zjednoczonych, a także do
  • Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne