Przed zatrudnieniem menedżera w USA

O czym powinna wiedzieć polska firma która chce zatrudnić w USA osobę odpowiedzialną za budowania sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych?

Menedżer w USA

Menedżer w USA będzie pełnić bardzo odpowiedzialną funkcję w spółce amerykańskiej próbującej budować sprzedaż produktów lub usług na terenie Stanów Zjednoczonych. Przy obecnym poziomie bezrobocia, rekrutacja i zatrudnienie menadżera projektu w USA jest najczęściej wielomiesięcznym procesem. Oto niektóre wybrane praktyczne kwestie związane ze znalezieniem i zatrudnieniem amerykańskiego menedżera.

  • Zatrudnienie kandydata z konkurencji. Taki wybór wiąże się z ryzykiem prawnym, jak i biznesowym. Czy Twój kandydat na menadżera naprawdę zdoła ściągnąć dla europejskiego pracodawcy starych klientów z poprzedniego miejsca zatrudnienia? Bardzo często menadżerowie pracujące na wyższych stanowiskach w USA mają zapisane w umowie o pracę, jak długo po jej zakończeniu nie mogą się zbliżać do swoich klientów. Zatrudnienie takiego menadżera w USA najczęściej może wiązać się z potencjalną bitwą prawną, która będzie wytoczoną przez ostatniego pracodawcę w USA, często, zanim Twój nowy sprzedawca dokona pierwszej sprzedaży dla Twojej firmy.
  • Warunki wynagrodzenia. Jaką formę wynagrodzenia trzeba zaoferować menadżerowie w USA, aby zachęcić go do pracy przynoszącej realne efekty i budującej biznes i bazę klientów w USA? Warto tutaj zaznaczy iz osoby pracujące na wysokich stanowiskach w dużych amerykańskich korporacjach mają bardzo wysokie pensje roczne, nawet w porównaniu do wynagrodzeń oferowanych w Niemczech czy Anglii. Z drugiej strony zaoferowanie bardzo wysokiego wynagrodzenia może nie być najlepszą opcją dla firmy dopiero wkraczającej na rynek USA.
  • Wspólna strategia budowania biznesu w USA. Jaką wizję na budowanie sprzedaży w USA posiada Twój kandydat na menadżera? Czy będzie osobiście jeździł i rozmawiał z potencjalnymi końcowymi odbiorcami produktu, czy też pójdzie na łatwiznę i przekaże „sprzedaż” w ręce brokera i jego pracowników? Pracodawca i jego menadżer w USA muszą mieć wspólną strategię i jak mówią w USA „grać do tej samej bramki”.
  • Nadzór nad projektem w USA i komunikacja. W jaki sposób polska firma będzie efektywnie nadzorowała pracę swojego menadżera w USA? Jaki kanał komunikacji będzie najkorzystniejszy dla obu stron? Skype, Slack czy może Gotomeeting? Często realia są takie, że samodzielnie działający menadżer w USA porabia, co mu się podoba, ponieważ nie ma lokalnej kontroli nad jego pracą tutaj.

Poszukujesz menedżera w USA? Skorzystaj z mojego praktycznego doświadczenia na rynku amerykańskim.

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.