Polisa ubezpieczeniowa sprzedaż przez Amazon w USA i blokada konta

Jeżeli nie zapoznałeś się dobrze z warunkami i zasadami sprzedaży przez Amazon.com codziennie ryzykujesz, że Twoje konto Amazon w USA będzie zablokowane. W przypadku prowadzenie profesjonalnej sprzedaży na Amazon sprzedawca powinien prowadzić taką sprzedaż internetową zgodnie z warunkami i zasadami Amazon, tzw. “terms and conditions“, które są ustalane i nieustannie zmieniane przez firmę Amazon. Istnieje bardzo wiele specyficznych warunków sprzedaży na Amazon, a jednym z takich warunków jest wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. “general liability insurance”, z minimalnym limitem 1,000,000 dolarów. Dodatkowo Amazon wymaga od sprzedającego na rynku amerykańskim, aby taka amerykańska polisa ubezpieczeniowa OC chroniły jako osobę trzecią, tzw. “additional insured”, firmę Amazon.

Warunek posiadanie amerykańskiego ubezpieczenia przy sprzedaży przez Amazon.com

zasady sprzedaży na amazon.com

Bardzo często potencjalni sprzedawcy z Polski, którzy są zainteresowani sprzedażą internetową przez Amazon w USA lub nawet już sprzedają na Amazon.com nie znają, nie rozumieją lub nie podchodzą poważnie do wymogu posiadania amerykańskiego ubezpieczenia OC i kontaktują się z moją firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat. Zawsze uświadamiam sprzedawców Amazon, iż wymóg ubezpieczenia to nie jest to mój wymysł, lecz oficjalny warunek Amazon, a zainteresowanych wysyłam do oficjalnej strony Amazon gdzie można znaleźć więcej informacji na temat wymogu posiadania amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej przez sprzedawców amerykańskich jak i tych spoza USA: http://amzn.to/1m2XQ2q