Jeżeli nie zapoznałeś się z warunkami i zasadami sprzedaży na Amazon codziennie ryzykujesz że Twoje konto Amazon będzie zablokowane

W przypadku planujesz prowadzenie profesjonalnej sprzedaży na Amazon, tzn.  będziesz sprzedawać 40-sci lub więcej produktów miesięcznie, będziesz musiał prowadzić sprzedaż internetową zgodnie z warunkami i zasadami Amazon, tzw. “Amazon terms and conditions”, które są ustalane i nieustannie zmieniane przez firmę Amazon. Istnieje bardzo wiele specyficznych warunków sprzedaży na Amazon, a jednym z takich warunków jest wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. “general liability insurance”, z minimalnym limitem 1,000,000 dolarów. Dodatkowo, Amazon wymaga od sprzedającego na rynku amerykanskim aby taka amerykańska polisa ubezpieczeniowa OC chroniły jako osobę trzecią,tzw. “additional insured”, firmę Amazon.