Sprzedaż internetowa w USA podatek VAT

Polska firma prowadząca sprzedaż wysyłkową do USA, sprzedaż przez Amazon w USA, lub która korzysta z usług logistycznych na terenie USA w pewnym momencie będzie zobowiązana do wypełniania obowiązków podatkowych w USA. Amerykańskie prawo podatkowe nie tylko wymaga od firmy prowadzącej działalność na terenie USA płacenia podatków federalnych w USA, składania zeznań podatkowych w stanowych i federalnych urzędach podatkowych, ale także płacenia pobieranie i przekazywania podatków od sprzedaży w USA.

Sprzedaż internetowa do USA podatki USA
Sprzedaż internetowa USA podatki w USA

Sprzedaż internetowa podatki w USA i podatek VAT w USA

Przesyłki lotnicze są drogie, stąd typowy większy sprzedawca spoza USA, prowadzący sprzedaż internetowa w USA, musi dostarczyć i magazynować towar na terenie Stanów Zjednoczonych, skąd w momencie dokonania zakupu produkt będzie wysłany do klienta końcowego, amerykańskiego konsumenta lub kontrahenta B2B w USA. Spójrzmy na proces logistyczny przy prowadzeniu sprzedaży internetowej przez Amazon w USA. W przypadku sprzedawcy Amazon, który uruchomił konto sprzedawcy na Amazon.com, przeszedł wszystkie procedury narzucane przez firmę Amazon, na przykład uzyskał zatwierdzenie sprzedaży w specyficznej kategorii produktu od firmy Amazon, dostosował produkt do wymogów prawa amerykańskiego istnieją dwie opcje logistyczne.

Opcja 1

Polski sprzedawca na Amazon używa serwisu Amazon FBA i dostarcza towar bezpośrednio do wskazanego przez firmę Amazon magazynu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Opcja 2

Polski sprzedawca prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA angażuje do współpracy inną firmę logistyczną na terenie Stanów Zjednoczonych. Przy obu opcjach w momencie, gdy konsument w USA dokona zakupu specyficznego produkt przez platformę Amazon.com, produkt jest będzie wysłany z magazynu Amazon lub z „zewnętrznego” magazynu obsługiwanego przez firmę logistyczną w USA. Sprzedaż internetowa w takim modelu biznesowym oznacza, iż któryś z podmiotów uczestniczących w sprzedaży  jest zobowiązany przez prawo podatkowe w USA do pobierania i odprowadzania podatku od sprzedaży w USA tzw. „sales tax” czyli „VAT w USA”.

Sklep internetowy w USA a VAT w USA

Prawo podatkowe w USA jest na tyle skomplikowane, że należny podatek od sprzedaży w USA może być regulowane na wielu poziomach. Specyficzna transakcja sprzedaży internetowej może podlegać regulacjom miejskim, federalnym, a także stanowym w USA. Warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych jest 50 indywidualnych stanów i każdy z nich posiada prawo opodatkowania specyficznej transakcji lub sprzedaży, która odbywa się jego terytorium geograficznym. Reasumując to ponownie- temat jest trudny, stąd reszta postu będzie wstępnie omawiać jedynie obowiązek pobierania stanowego podatku VAT w USA przez polskiego sprzedawcę prowadzącego sprzedaż internetową na terenie USA.

Czy sprzedawca zagraniczny, firma europejska, która nie posiada firmy w USA, oddziału firmy lub pracownika w USA, ale jedynie używa powyższe usługi logistyczne w Stanach Zjednoczonych może być odpowiedzialna za naliczanie i odprowadzanie stanowego VAT w USA? Generalna zasada w amerykańskim prawie podatkowym jest następująca: w przypadku osoby fizycznej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą- sprzedaż internetową, którzy posiadają minimalną wieź podatkową, tzw. „nexus”, z wybranym amerykańskim stanem, taki stan ma prawo wymagać od sprzedawcy pobieranie i odprowadzania stanowego podatku od sprzedaży- VAT w USA.

VAT USA sprzedaż internetowa USA a wieź podatkowa

”Nexus podatkowy”,  tzw. więź podatkowa, jest określana indywidualnymi przepisami prawnymi w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu tutaj możesz sprawdzić regulacje dotyczące nexusu w Delaware. Za generalną zasadę trzeba przyjąć, iż więź podatkowa istnieje, gdy firma/sprzedawca spoza Stanów Zjednoczonych posiada biuro, przedstawiciela handlowego, pracownika lub ”magazyn” w wybranym amerykańskim stanie.

Jeżeli istnieje bardzo oczywista więź podatkowa ze specyficznym stanem w USA, firma/sprzedawca spoza USA prowadzący działalność w takim stanie musi dopełnić zobowiązania podatkowe w tym stanie. O ile na początku prowadzenia działalności handlowej w USA wielu sprzedawców na Amazon spoza Stanów Zjednoczonych nie posiada własnego oddziału, biura lub pracownika w żadnym z 50-ciu amerykańskich stanów, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, gdy taka sprzedawca prowadzący sprzedaż wysyłkową/ internetową używa do obsługi logistycznej duże amerykańskie firmy logistyczne, które bardzo często posiadają własne magazyny w więcej niż w jednym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, stanowe prawo podatkowe w Nowym Jorku, Kalifornii, New Jersey i na Florydzie mówi, że jeżeli podmiot sprzedający używa serwisy wysyłkowe firmy logistycznej która posiada magazyn w jednym z tych stanów, jest to wystarczająca więź podatkowa aby zobowiązać sprzedawcę do pobierania „VATu”, podatku od sprzedaży, „sales tax” od konsumenta/rezydenta tego stanu.

Prawo podatkowe w USA przewiduje jeszcze ciekawsze konsekwencje podatkowe w przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej w USA i korzystania z magazynów Amazon FBA na terenie Stanów Zjednoczonych. Sprzedający na Amazon, zarówno lokalni, jak i firmy spoza USA którzy korzystają z obsługi logistycznej Amazon FBA do wysyłania zamówień internetowych, mogą mieć obowiązek pobierania podatków stanowych we wszystkich stanach w których przechowywane są ich produkty sprzedawane przez Amazon. W Kwietniu 2020 roku, firma Amazon posiadała centra logistyczne/ Amazon FBA na terenie 17 amerykańskich stanów, stąd każdy sprzedawca używający serwis Amazon FBA może potencjalnie być odpowiedzialny za pobieranie i odprowadzanie podatków od sprzedaży we wszystkich 17 amerykańskich stanach!

Naliczanie podatku VAT w USA

Firma Amazon oferuje pomoc przy naliczania podatku VAT w USA. Za tego rodzaju serwis podatkowy firma Amazon pobiera opłatę w wysokości około 3% od zebranej sumy podatkowej. Sprzedający na Amazon który chce używać taki serwis podatkowy musi między innymi posiadać: 1) Numer podatkowy firmy w USA 2) Certyfikat podatkowy upoważniający sprzedawcę Amazon do naliczania i odprowadzania podatków od sprzedaży w wybranym stanie. Naliczanie i pobieranie podatków od sprzedaży w USA bez ważnego certyfikatu podatkowego jest niezgodne z amerykańskim prawem stanowym. Dla przykładu w Stanie Nowy Jork jest to wykroczenie cywilne, jak i kryminalne!

Gdzie naliczać podatek stanowy, jak go odprowadzać i kary podatkowe w USA

W których amerykańskich stanach polski sprzedawca na Amazon USA powinien pobierać podatki od sprzedaży? Czy w 25-ciu stanach? Niestety odpowiedź nie jest oczywista i prosta, stąd każdy polski sprzedawca na Amazon US musi zatrudnić amerykańskiego księgowego, który po przeprowadzeniu własnej analizy przedstawi rekomendacje dotyczące naliczania podatku od sprzedaży w USA. Co dalej dzieje się z pobranymi podatkami stanowymi od sprzedaży w USA? Każdy sprzedawca Amazon nawet ten spoza USA posiada obowiązek do przekazywania pobranych podatków od sprzedaży do wybranego stanowego urzędu podatkowego zgodnie ze stanowymi przepisami podatkowymi. 

Jesteś polskim sprzedawca i prowadzisz sprzedaż wysyłkową do USA lub sprzedaż internetową w USA, ale nigdy nie odprowadzałeś podatków od sprzedaży w USA. Co dalej? 

W jaki sposób jeden ze stanowych urzędów podatkowych może dojść do wniosku, iż Twoja firma jak i jej właściciel firmy są odpowiedzialni za pobieranie i odprowadzania podatków stanowych? Odpowiedz na to pytanie będzie inna w każdym z amerykańskich stanów. Dla przykładu, Urząd Podatkowy Stanu Kalifornii co 3 lata przeprowadza audyt firm prowadzących działalność gospodarczą na jego terytorium. Podczas audytu, kalifornijski urzędnik podatkowy określa czy audytowany podmiot i jego kontrahenci mieli, lub posiadają obowiązki podatkowe w Kalifornii.

Jakie są być potencjalne konsekwencje finansowe dla podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową w USA który nie wypełnia obowiązki podatkowe tutaj? Tutaj ponownie, odpowiedz będzie zależna od indywidualnych przepisów stanowych. Dla przykładu, Kalifornijskie prawo podatkowe upoważnia Stanowy Urząd Podatkowy do naliczenia należnych podatków stanowych za okres 7 lat wstecz, naliczenia odsetek od nieodprowadzonych podatków, jak i nałożenia 25% kary podatkowej. W innych amerykańskich stanach, urzędy podatkowe zwykle posiadają prawo do naliczania podatków i kar stanowych za ostatnie 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej na ich terytorium. W wielu stanach USA, prawo stanowe przewiduje, iż w przypadku gdy stanowy urząd podatkowy stwierdzi, iż sprzedawca prowadzący sprzedaż internetową na jego terytorium celowo i świadomie nie dopełnia obowiązków pobierania stanowych podatków od sprzedaży, VAT w USA, 3-letni okres przedawnienia nie ograniczony prawa organu podatkowego do naliczania zaległych podatków i kar.

Jak uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej w USA przy prowadzeniu sprzedaży internetowej do USA?

  • Po pierwsze, zapoznać się ze stanowymi przepisami regulującymi podatki od sprzedaży internetowej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przepisy podatkowe w stanie gdzie polski sprzedawca internetowy posiada oczywistą więź podatkową.
  • Po drugie, potrzeba określić wież podatkową wszystkich podmiotów uczestniczących w sprzedaży internetowej na terenie USA.
  • Po trzecie warto upewnić się, iż polski sprzedawca internetowy, jak i firmy w USA będące częścią kanału sprzedaży wysyłkowej na terenie USA w ten sam sposób interpretują stanowe kwestie podatkowe związane z naliczaniem i odprowadzaniem podatku od sprzedaży w USA.
SPRZEDAŻ NA AMAZON W USA PODATEK VAT W USA AKTUALNOŚCI
  • Październik 2017. Firma Amazon próbuje uniknąć odpowiedzialności za pobieranie podatków od sprzedaży internetowej w Karolinie Południowej, jeżeli przegra tę bitwę prawną, inne amerykańskie stany pójdą w tym samym kierunku co spowoduje że Amazon może zmienić warunki sprzedaży i zacznie wymagać od sprzedawców używających platformę Amazon pobierania i odprowadzania podatków stanowych od sprzedaży internetowej na rynku amerykańskim. Czytaj artykuł: http://cnb.cx/2x22XVO
  • Listopad 2017. Amazon ogłasza, iż wszyscy sprzedawcy sprzedający do rezydentów stanu Washington będą zobowiązani do naliczania i pobierania podatków od sprzedaży należnych w tymi stanie. To może także oznaczać początek nowego trendu w innych amerykańskich stanach, gdzie amerykańscy sprzedawcy, jak i firmy spoza USA będą musiały uzyskać stanowe certyfikaty podatkowe i odprowadzać podatki od sprzedaży do stanowych urzędów podatkowych.
  • Styczeń 2018. Amazon będzie dostarczał informacje o swoich sprzedawcach do Stanu Massachusetts w celu ustalenia którzy sprzedawcy nie odprowadzają należnych podatków od sprzedaży. http://cnb.cx/2ndzLbL
  • Lipiec 2018. Sąd Najwyższy w USA zgadza się z konkluzją Stanu South Dakota, iż sprzedawca wysyłkowy sprzedający do 200 lub więcej rezydentów South Dakota jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku od sprzedaży pomimo braku więzi podatkowej z tym stanem. Więcej informacji.
  • Lipiec 2019. Amazon jest zobowiązany do pobierania i przekazywania podatków od sprzedaży w 14 amerykańskich stanach.
  • Marzec 2020. Ponad 36 amerykańskich stanów wprowadza regulacje prawne tzw. „marketplace faciltator„, które przenoszą na firmę Amazon pobierania i przekazywania podatków stanowych.

Artykuł został przygotowany jedynie do celów informacyjnych i nie powinien służyć jako porada podatkowa. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego kwestie podatkowe przedstawione w tym artykule powinny być przedyskutowane z Twoim doradcą podatkowym w USA, którym nie jest firma Ecomten LLC.