Konto bankowe USA dla zagranicznego udziałowca

Otrzymywanie bezpośrednich płatności od klientów w Stanach Zjednoczonych, nie jest jedynym powodem, dla którego polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinien posiadać konto bankowe w USA. Polski przedsiębiorca zatrudniający pracownika w USA będzie potrzebować konto bankowe w lokalnym banku amerykańskim w celu prowadzenia systemu wynagrodzeń dla swojego pracownika w Stanach Zjednoczonych. Sklep internetowy w USA oferujący polskie produkty na rynku amerykańskim, jak i polska firma technologiczna oferująca usługi internetowe w Stanach Zjednoczonych będzie musiała połączyć konto bankowe USA z rachunkiem amerykańskiej instytucji finansowej oferującej obsługę płatności amerykańskim kartami kredytowymi. Otwarcie konta bankowego w USA jest jednym z niezbędnych elementów potrzebnych do prowadzenia poważnej działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

konto bankowe usa
Konto bankowe USA

Regulacje prawne w USA a konto bankowe w USA

Instytucje bankowe w USA są regulowane przez amerykański prawo federalne, a jedną z tych regulacji jest Federalna Ustawa Patriot Act, który nakłada na wszystkie banki działające na terenie Stanów Zjednoczonych, specyficzne procedury przy założeniu konta bankowego w USA. Każdy z amerykańskich banków ustala swoje indywidualne wymogi, które trzeba spełnić w trakcie otwarcia konta bankowego w USA. Na przykład w 2019 roku bank HSBC w NYC wymagał posiadanie pracownika w Nowym Jorku. Sama rejestracja firmy w USA, w której udziałowcem rezydent podatkowy spoza USA nie gwarantuje, że amerykański bank będzie zainteresowany otwarciem konta firmowego dla firmy w Stanach Zjednoczonych z zagranicznym udziałowcem. Brak zainteresowania jest związany z licznymi obowiązkami skarbowymi narzucanymi przez prawo bankowe w USA.

Konto bankowe w USA dla firmy z zagranicznym udziałowcem
Konto bankowe w USA dla firmy z zagranicznym udziałowcem

Rejestracja firmy w USA jest najczęściej pierwszym krokiem w procesie otwarcia firmowego konta w amerykańskim banku. Niestety dalsze kroki związane z otwarciem konta bankowego dla firmy w USA z zagranicznym udziałowcem nie stają się prostsze. Zagraniczny udziałowiec w podmiocie w USA będzie musiał dostarczyć do banku w USA pewne dokumenty i informacje, między innymi:

  • Informacje potwierdzające dane osobisty osoby zakładającej konto bankowe w USA.
  • Numer podatkowy firmy EIN.
  • Dokumenty rejestrowe spółki w USA. Na przykład Certificate of Formation lub Certificate of Incorporation.
  • Bylaws lub operating agreement
  • Formularz podatkowy W-8BEN w przypadku udziałowca nieposiadającego amerykańskiego numeru podatkowego. 

Powyższe informacje nie przedstawiają wszystkich wymogów potrzebnych do założenia konta bankowego w USA przez zagranicznego udziałowca! Każdy bank w USA posiada specyficzne wymogi, o których istnieniu powinien doradzić lokalny doradca w USA. Tutaj warto przedstawić najważniejszy wymóg narzucany przez prawo bankowe w USA na zagranicznego udziałowca otwierającego konto bankowe w USA dla amerykańskiego podmiotu. Jest wymóg osobistego stawienia się w USA. Nie daj się naciągnąć polskim doradcom obiecującym założenie konta bankowego w USA bez konieczności przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nie rozpoczynaj działalności gospodarczej w USA od łamania amerykańskich przepisów federalnych!

Jeżeli nie jesteś rezydentem podatkowym USA i założyłeś konto bankowe w USA bez przyjazdu do USA ponosisz ciągłe ryzyko. Pomimo iż  udało ci się „przechytrzyć” amerykański system, bank w USA może zablokować amerykańskie konto bankowe w bez podania powodu. Ominięcie wymogu przyjazdu do USA i użycie lokalnego “słupa”, znajomego, lub agenta rejestrowego spółki w USA do założenia konta bankowego w USA bez osobistego przyjazdu właściciela firmy do USA jest bardzo ryzykownym posunięciem. Dlaczego? Ponieważ osoba zakładająca konto bankowe w USA ma 100% kontrolę nad takim kontem bankowym w USA. Historie gdzie „zaufany” partner w USA ginie ze środkami finansowymi firmy w USA są codziennością.

Usługa konta bankowe w USA- dlaczego zatrudnić lokalnego doradcę?

Dlaczego warto założyć konto bankowe w USA przy wsparciu lokalnego doradcy na terenie Stanów Zjednoczonych?

  • Lokalny doradca w USA ma wiedzę praktyczną o rynku amerykańskim, a także zna bariery, które napotka polski udziałowiec w lokalnych bankach na terenie USA, szczególnie w 2022 roku.
  • Każda z sieci banków w USA posiada specyficzne i czasami dość dziwne wymogi przy zakładaniu konta bankowego dla udziałowca spoza USA. Lokalny doradca zna takie wymogi i będzie przygotowany, aby im sprostać, co pozwali uniknąć kosztownych niespodzianek. 
  • Dobry doradca w USA posiada wiedze praktyczna, który bank w USA jest najbardziej odpowiedni do prowadzenia specyficznej działalności gospodarczej w USA. Bardzo często spotykałem klientów z Europy, którzy samodzielnie otwierali konta bankowe w USA, a później okazało się, iż ich bank w USA nie oferował usług bankowych odpowiadających potrzebom biznesowym zagranicznego klienta. Szczególnie dotyczy to firm prowadzących sprzedaż internetową na rynku USA!
  • Sprawne założenie konta bankowego w USA dla podmiotu z zagranicznym udziałowcem wymaga przygotowania, a także wiedzy- know-how. Ostatni projekt „bankowy”, gdzie doradzaliśmy dla  polskiego udziałowca w spółce w Delaware przy założeniu konto bankowe w USA, wymagał 3 tygodnie przygotowań, a także 2 dni podróżowania po bankach na przedmieściach NYC.
Konto firma w Delaware
Konto firma w Delaware

Reasumując, polski przedsiębiorcą, który będzie próbował samodzielnie założyć konto bankowe w USA, podejmuje ryzyko, iż konto bankowe w USA nie zostanie otwarte podczas jego krótkiego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych lub nawet po jego założeniu konto bankowe w USA zostanie zamknięte przez amerykański bank. Jeżeli Twoja firma jest zainteresowaną pomocą przy założeniu firmowego konta bankowego w USA sprawdź naszą ofertę.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top