Problem: Polska firma chcąca importować produkty z Stanów Zjednoczonych znalazła sprzedawcę w USA, zamówiła produkt ze Stanów Zjednoczonych, dokonała przelewu do USA, ale nigdy nie otrzymała zakupionego towaru.

Odpowiedź: Powyższy scenariusz związany z importem z USA zdarza się bardzo często. Importer z Europy kupuje na przykład maszynę w USA, robi przelew pieniędzy do agenta w USA, ale nigdy nie otrzymuje maszyny zakupionej w Stanach Zjednoczonych. Nieuczciwy pośrednik ze Stanów Zjednoczonych liczy na to, że odbiorca spoza USA nie zna się na kwestiach biznesowych i prawnych w Ameryce i po pewnym czasie zapomni o straconych pieniądzach.

Można uniknąć tego rodzaju ryzyka dzięki podjęciu następujących kroków. Po pierwsze należy przygotować chociażby prosty dokument prawny, zgodny z prawem amerykańskim, pokazujący, kto sprzedaje towar w USA i na jakich warunkach. Po drugie należy dokonać przelewu pieniędzy nie bezpośrednio do sprzedającego w USA, lecz na rachunek powierniczy w USA (tzw. escrow account). Główna zaleta rachunku powierniczego jest taka, że przelane pieniądze nie trafią w ręce sprzedawcy w Stanach, dopóki nie zostaną spełnione warunki zapisane w umowie (np. dopóki kupujący z zagranicy nie odbierze towaru).