Dzięki mieszkaniu w Stanach Zjednoczonych od ponad 25 lat, wieloletniej współpracy z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie USA, uczestniczeniu w wielu amerykańskich imprezach handlowych i ciągłemu naciskowi na rozwój osobisty zdobyłem pewną praktyczną wiedzę dotyczącą rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej na rynku USA. Na swoim blogu eksportusa.com przedstawiam kwestie, bariery i praktyczne problemy, napotykane przez przedsiębiorców działających na rynku USA. Przedstawiam także ciekawe porady i rozwiązania biznesowe, których uczę się od swoich klientow budujacych fajne binzesy na rynku Stanow Zjednoczonych mając nadzieje że w przyszłości przedstawione informacje będą wykorzystane przez innych przedsiebiorców wkraczających na rynek amerykański lub poszukujących realnej wiedzy o robieniu interesów w USA.