Prawie każdy model biznesowy, który osiągnął sukces, posiada jakiś „monopol”: czy to monopol na swój produkt, czy to monopol na oferowaną usługę. Dobrym przykładem jest program Basecamp służący do koordynacji zadań zespołu. Jeżeli większość zespołu pracującego nad projektem używa platformy Basecamp, każda następna osoba dołączająca do zespołu nie ma możliwości używania innego, „tańszego” programu, aby uczestniczyć w tym projekcie. Musi używać serwisu Basecamp i to jest cecha monopolistyczna programu Basecamp.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply