Bootstrapping jest bardzo ambitnym pomysłem. Polega on na utrzymywaniu się od samego początku z własnych środków lub finansowaniu operacji biznesowych z opłat dokonywanych przez klientów. Firma stawiająca na bootstrapping nigdy nie sięga po pieniądze inwestorów, jest niezależna finansowo i strategicznie od osób trzecich. Nie jest to łatwe, bo od pierwszego dnia działania taka firma musi liczyć każdego dolara, którego ma wydać. Czy wydany dolar przyniesie dodatkowy dochód? Firma stawiająca na bootstrapping pracuje nad docelowym modelem biznesu, rozważnie licząc pieniądze i sprawdzając, czy to, co zostało w kasie, pozwoli finansować jej dalsze plany.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply