Bootstrapping rynek amerykański

Bootstrapping jest bardzo ambitnym konceptem który powinien być wdrażany przez polskie firmy które są już obecne na rynku USA i te które planują prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. 

Bootstrapping polega na prowadzeniu działalności gospodarczej od samego jej początku z własnych prywatnych środków lub finansowaniu działalności z własnego dochodu generowanego przez firmę.

Firma stawiająca na bootstrapping nigdy nie sięga po pieniądze inwestorów zewnętrznych i jest cały czas niezależna finansowo i strategicznie od osób trzecich. Nie jest to łatwy model biznesowy dla firma z Polski, bo od pierwszego dnia działania na rynku USA taka firma musi liczyć każdego dolara, którego ma tutaj wydać. Czy wydany dolar przyniesie dodatkowy dochód? Firma stawiająca na bootstrapping pracuje nad docelowym modelem biznesu, rozważnie licząc wydawaną gotówkę i sprawdzając, czy to, co zostało w kasie firmy na koniec miesiąca, pozwoli finansować jej dalsze plany na rynku amerykańskim.

Lista rynek USA

Dołącz do mojej prywatnej listy mailingowej, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje praktyczne dotyczące rynku USA, a także promocje na moje usługi na rynku amerykańskim.