Jakie są prawdziwe bariery wejścia na rynek amerykański?